Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Yttrandefrihet

Det utmärkande för den skada som vållas genom att man undertrycker en åsikt ligger däri att man sålunda begår en stöld från mänskligheten, från de efterkommande såväl som från de nu levande, från de som avviker från åsikten ännu mer än från de som hyser den. Om åsikten är riktig berövas de möjligheten att utbyta villfarelsen mot sanningen. Är den oriktig går de miste om en nästan lika stor förmån, nämligen den klarare insikt om och åskådligare bild av sanningen, som uppkommer då denna konfronteras med villfarelsen.
John Stuart Mill

When I want your opinion, I'll give it to you.
Movie mogul Samuel Goldwyn, to a young writer Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

Censorship reflects a society's lack of confidence in itself.
Potter Stewart

We do not have censorship. What we have is a limitation on what newspapers can report.
Louis Nel, former Deputy Minister of Information for South Africa Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

The only bad "f-word" is FCC.
Tom Morello, RATM, on censorship

Without censorship, things can get terribly confused in the public mind.
General William Westmoreland on why the media should be muzzled in wartime Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

I Let me tell you that tolerance is one thing, intolerance another. To be a person intolerant of another person's right to have different views is my idea of tolerance, that is, until that person endeavors to make a public issue of his views.
Congressman Albert Johnson of WashingtonPetras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

Hade vi vetat att hotet var allvarligt menat hade vi rekommenderat att mötet ställdes in.
Ulf Karlsson, informationschef hos polisen i Kalmar län, efter att högerextremister attackerat en ABF-studiecirkel i Vimmerby om arbetarrörelsens historia http://www.internationalen.se/news.php?extend.1279 060316

Ska förhärligandet av en öppet homosexualistisk livsstil fritt få förekomma på TV?
Fråga från Sverigedemokraternas egna "partiguide" inför riksdagsvalet 2002. De besvarar frågan med "nej".sverigedemokraterna.se 020818

Vill du tala om yttrandefrihet så får du vara tyst!
Chefsrådman Gillis Zingmark avbryter den för uppvigling åtalade Linus Brohults avslutningsanförande i rätten

Domen är ett tidstypiskt dokument. Precis som en massa andra domar man kan titta på genom historien, till exempel mot kvinnor innan de fick rösträtt, uttrycker den tydliga värderingar. Den formulerar en sorts gängse etablerad samhällsuppfattning och den styrande elitens åsikt om de här aktivistgrupperna. All rättsskipning innehåller den här typen av maktspråk. Ibland glömmer folk att den dömande maktens uppgift just är att bevara den rådande ordningen.
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, om tingsrättens dom mot Linus BrohultArbetaren #50/99

Hur ska det gå när man inte ens får läsa sin värsta fiendes böcker?
Noam Chomsky