Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Sanningssägande borgare

Köpmännen utgör en klass av människor vilkas intresse aldrig exakt sammanfaller med allmänhetens och som vanligen har ett intresse av att föra allmänheten bakom ljuset och till och med förtrycka den.
Adam SmithAffärsvärlden 010328

Everybody here is overpaid, knows they are overpaid and is determined to continue to be overpaid.
Wall Street investment manager Julian Robertson, who made over $500 million in 1997 The Washington Post, January 31, 1998

Vi vill att ditt liv ska vara beroende av vår mjukvara.
Jim Allchin, toppchef i MicrosoftDN 021201

Jag har aldrig träffat en företagare som har problem med arbetsrätten.
Gustaf DouglasSagt på moderaternas stämma 2003, Svensk Linje #4/2004

During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
John Stuart Mill

Mitt råd till regeringen är att de skall göra sig av med regler och föreskrifter. De måste släppa på den sociala tryggheten. Titta på USA. Där har affärerna öppet 24 timmar om dygnet.
Wisse Dekker, styrelseordförande i Philips och från 1988 ordförande i Roundtable of European IndustrialistsMikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 158

Civila regeringar är, så länge som de inrättas för egendomens säkerhet, i själva verket inrättade för att skydda de rika mot de fattiga eller dem som har egendomar mot dem som inte har några alls.
Adam Smith i Nationernas Rikedomar, citerad i Socialismen ABC av Leo Huberman

Det är fåfängt att tro att ett Europa lämnat åt sina egna ansträngningar med dessa svåra återuppbyggnadsproblem skulle fortfara att vara öppet för amerikansk affärsverksamhet på samma sätt som vi är vana vid sedan gammalt.
George Marshall, amerikansk utrikesminister, efter andra världskrigetMikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 59f

If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today ... A future start-up with no patents of its own will be forced to pay whatever price the giants choose to impose.
Bill Gates, 1991http://news.com.com/Bill+Gates+and+other+communists/2010-1071_3-5576230.html 050310

Moderaterna kräver ju inte sänkta skatter för låginkomsttagarna för att butikskassörskorna skall få mer pengar i plånboken, utan för att de skall jobba för lägre lön.
Karin Pilsäter, fp:s nye ekonomiska talemanDN 990107

Wall Street når nya höjder. Ökad arbetslöshet gav glädjefnatt. Stockholmsbörsen följde efter.
Rubrik i DN, april 1998

Teoretiskt sett är det ingen konst att öka sysselsättningen genom att minska budgetöverskottet eller sänka räntorna. Konsten är att göra det med bevarad låg inflation.
Affärsvärlden den 9 september 1998

Probably nothing has done so much harm to the liberal cause as the wooden insistence of some liberals on certain rough rules of thumb, above all the principle of laissez-faire.
Hayek

Det har från demonstranters håll ofta hävdats lite rutinmässigt att polisen på många håll skulle ha provocerat fram våld. Vad som verkar ha undgått människor är att polisen inte alls provocerade fram, utan aktivt startade den vanvettiga situation som ledde fram till att stora delar av avenyn vandaliserades.
Henric Grubbström, ordförande för Liberala Studenter i Sundsvall och en av dem som var i Göteborg under toppmötet i juni 2001Sundsvalls Tidning 010719

Den så kallade NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment), jämviktsarbetslösheten (den arbetslöshetsnivå som är förenlig med icke accelererande löner och priser) ansågs vara 3 procent, men för att få ner inflationen skulle det komma att krävas en period av högre arbetslöshet.
Anne Wibble (fp), f d finansminister, om hur hon resonerade 1991ur hennes bok Ekonomerna i debatten / ETC 990327

Formellt hänvisar regeringen till att budgetmålen måste infrias innan skatterna kan sänkas. Det är ett argument som går hem hos väljarna. Säkert är det bra med en handgriplig norm, särskilt när valet närmar sig. Men egentligen är det rent stolleri.
Affärsvärlden 24 februari 1999

Hur tror du miljöpartiet skulle ställa sig till 6 procents momshöjning eller 8 procent högre arbetsgivaravgift? Jag tror inte ett ögonblick på att det här svaga parlamentet kan fixa till en kraftfull stabiliseringspolitik.
Lars Wohlin, riksbankschef under den borgerliga regeringen 1979-1982, förklarar varför en förståndig borgare föredrar dagens "oberoende" svenska riksbank framför EMUDN 021007

Det finns ingen rim och reson i att hålla fast vid en stram budgetpolitik bara för att bygga upp ett stort överskott i budgeten när priset för detta är hög arbetslöshet. Den verkliga orsaken måste i stället vara att regeringen av försiktighetsskäl inte vågar låta tillväxten öka alltför snabbt.
Affärsvärlden 31 mars 1999

Vi möttes i Göteborg av en polismakt som aldrig förmådde att se konsekvenserna av sitt handlande och helt saknade förmågan att sätta in sitt agerande i ett demokratiskt perspektiv. I stället visade de helt öppet sitt förakt för spelreglerna. När vi åkte hem hade bilden av den polis som kränker medborgaren etsat sig så fast att vi knappt förmådde att föreställa oss motsatsen.
Jag är på inget sätt någon EU-motståndare utan besökte Göteborg ironiskt nog, uteslutande för att med Malmö-incidenten i färskt minne få mig en bild av polisens agerande. Under min vistelse tvingades jag se betydligt mer än jag trodde var möjligt, nästan mer än vad jag kunde hantera.

Henric Grubbström, ordförande för Liberala Studenter i SundsvallSundsvalls Tidning 010719

I praktiken har socialdemokraterna ändå anammat en ny monetaristisk eller normbaserad politik, som man tidigare kritiserade som nyliberal. Man man dröjde längre än alla andra indutriländer och övergången till den nya politiken är någonting som man knappast vill medge, ännu mindre känna sig stolt över.
Affärsvärlden den 2 september 1998

Det nya är att socialdemokraterna till slut tvingats förändra sin politik så kraftigt. Men istället för att förbereda sina anhängare på omläggningen av politiken har man snarast dolt sina avsikter.
Affärsvärlden den 2 september 1998

Det är en stor missuppfattning att statsskulden skall betalas tillbaka.
Klas Eklund

Slutsatsen blir kanske snarare att Persson försöker blanda bort korten. Sverige är ett av mycket få EU-länder som har överskott i den offentliga budgeten. Den svenska nettoskulden är en av de lägsta i världen, bara en tredjedel av genomsnittet i EU.
Affärsvärlden den 2 september 1998

Om man bara är ute efter att skapa sysselsättning, oavsett om det sker på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt eller inte, vore det mycket enkelt. De skulle kunna jobba inom vården, skolan eller vad som helst som anses angeläget och avlönas med skattepengar.
Affärsvärlden 8 april 1999

Frågan är inte om, utan när, den pågående ökningen av sysselsättningen måste hejdas.
Affärsvärlden 23 juni 1999

Att både finansminister Bosse Ringholm och statsminister Göran Persson är medvetna om riskerna framgår av olika uttalanden. Tydligen bedömer de att arbetslösheten kan sjunka ytterligare. Men ingen kan vara säker.
Affärsvärlden 23 juni 1999

Vem som än bildar regering efter valet lär politiken bli ungefär densamma. Vi får en Göran Bildt-regering.
Affärsvärlden den 9 september 1998

En del organisationer påstår att höga skatter på arbete minskar efterfrågan på arbete på samma sätt som höga alkoholskatter är avsedda att göra. Men detta är ett helt felaktigt påstående. Det är inte heller riktigt att lönesänkningar eller kostnadssänkningar alltid medför högre sysselsättning. Motbilden av företagens kostnader är löntagarens köpkraft, som behöv för att skapa efterfrågan. Skatten används på motsvarande sätt till offentliga utgifter.
Affärsvärlden den 9 september 1998

Utvecklingen är helt logisk och har att göra med företagens internationalisering snarare än med skatter och företagsklimat. Man måste vara där kunderna och produktionen finns.
Hans Jansson, professor i internationellt företagande på Handelshögskolan i Göteborg, om att delar av de svenska storföretagens ledningar flyttar utomlandscampus ekonomi november 1998

IMF är en större fara för samhället än alla diktaturer tillsammans.
George SorosAvisen 981121

Det enda som rimligen kan stoppa sådana här maffiagrupper från att i stor skala ägna sig åt att ta ifrån spararna deras pengar genom att manipulera aktiekurser är det faktum att det redan finns en stor, etablerad bransch som har just den uppgiften.
The Economist kommenterar rättsprocessen mot två maffiafamiljer, som anklagas för att ha försökt manipulera aktiekurserna på New York-börsenAffärsvärlden 981209

Även om nästan alla räknar med att Sverige så småningom kommer med i EMU så måste ju regeringen låta som om det är en helt öppen fråga som kommer att avgöras av svenskarna själva.
Affärsvärlden 25 november 1998

Huvudaktören på börsen är Kjell Olof Feldt och regeringen. De har skapat det här klimatet. Det är demokratiskt fattade beslut som utan tvekan inneburit att vi under de senaste åren på 80-talet fått en mer kapitalistisk ekonomi.
Gabriel Urwitz, vd ProventusPockettidningen R 3-4 1986