Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Fascism

Allt vi kan sammanfatta under begreppet kultur beröres och hotas i samband med det spanska fascistupproret - freden, samarbetet mellan de civiliserade nationerna, lagens och rättens principer, humanitet, upplysning, framåtskridande, materiellt välstånd för de arbetande massorna. Aldrig har en front till försvar för de kulturella värdena varit mer berättigad.
Georg Branting 1936Norrskensflamman 010510

I Frankrike har en fjärde stad av betydelse befriats från de politiskt korrektas förtryck. I Vitrolles råder numera folkstyre, yttrandefrihet och rättigheter för de som förtjänar dem.
Johan Rinderheim, Sverigedemokraternas "ideolog"Tidningen Virtus 1997:1.

In Germany they came first for the Communists, and I didn't speak up because I wasn't a Communist. Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew. Then they came for the trade unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. Then they came for the Catholics, and I didn't speak up because I was a Protestant. Then they came for me, and by that time no one was left to speak up.
Martin Niemoeller, German Lutheran Pastor (1892-1984)

I själva verket har det i stor utsträckning varit den molande borgerliga rädslan för de 'röda', den eviga fruktan för den sociala revolutionen också i det egna landet, som bestämt sympatierna och antipatierna.
- Kommunismen, se där fienden! Hitlers fältrop vinner genklang hos den oroliga bourgeoisien i hela världen.

Georg Branting 1936 om västländernas svek mot den spanska republikenNorrskensflamman 010510

Your movement [Mussolini's fascism] has abroad rendered a service to the whole world... Italy has shown that there is a way to combat subversive forces.
Winston ChurchillThis quote is said to be from Literary Digest, 26 February 1927

...the American Legion stands ready to protect our country's instutions and ideals as the Fascisti dealt with the destructionists who menaced Italy... The American Legion is fighting every element that threatens our democractic government - soviets, anarchists, I.W.W., revolutionary socialists and every other red... Do not forget that the Fascisti are to Italy what the American Legion is to the United States.
Alvin M. Owsley, American Legion Commander, 1923

By rejecting the authority of the individual and replacing it by the numbers of some momentary mob, the parliamentary principle of majority rule sins against the basic aristocratic principle of Nature...
Adolf Hitlerfrom Mein Kampf

Mussolini vann valet 1924 genom att ingå en allians med liberaler och folkpartister. Tack vare vår överenskommelse med Friheternas hus kan vi också hjälpa våra rötter att utvecklas.
Luca Romagnoli, ledare för det italienska fascistpartiet Sociala rörelsen, om sitt valsamarbete med Berlusconis partiUpsala Nya Tidning 020212

Vi skiljer oss oåterkalleligen från alla socialistiska sekter därigenom att vi nu som förr tar avstånd från varje så kallad internationalism och varje form av statsingripande i näringslivets förhållanden.
Benito Mussolini

We stand for the maintenance of private property... We shall protect free enterprise as the most expedient, or rather the sole possible economic order.
Adolf Hitler

Its task is to see that every individual should be able... to perform the maximum of work.
From the Nazi law replacing trade unions with so called "Labour fronts"

Att kunna betala samma löner med full sysselsättning som med 5 miljoner arbetslösa - det var ett mirakel som aldrig förr lyckats kapitalet under dess historiska existens.
Ernst Mandel om lönestoppet och krossandet av fackföreningsrörelsen i Tyskland

The main plank in the Nationalist Socialist program is to abolish the liberalistic concept of the individual and the Marxist concept of humanity and to substitute for them the folk community, rooted in the soil and bound together by the bond of its common blood.
Adolf Hitlerquoted in Alan Bullock, Hitler: A Study in Tyranny, abridged edition, (New York: HarperCollins, 1971), p. 228.

Let us end this war between brothers and unite our forces against the common enemy of atheism.
Pope Pius XII after Hitler's Germany had conquered Poland, obviously referring to communist Russia

General Motors var vida viktigare för den nazistiska krigsmaskinen än Schweiz. Schweiz var bara en förvaringsplats för rövade tillgångar. GM var en integrerad del av de tyska krigsansträngningarna. Nazisterna kunde ha invaderat Polen och Sovjetunionen utan Schweiz. De kunde inte ha gjort det utan GM.
Bradford SnellDN 981201

Fascismen är borgerlig: den har överallt kommit till makten så gott som uteslutande med stöd av de borgerligt, antisocialistiskt inriktade folkgrupperna, den har i sina grunddrag bevarat den borgerliga produktionsordningen, den privata äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen, och den avvisar tanken på ekonomisk utjämning.
Herbert Tingsten, i "Nazismens och fascismens idéer" från 1965Aftonbladet 050224

...målet för den omedelbara fascistiska aktionen är återställandet av disciplinen, särskilt i fabrikerna...
Benito Mussolini

En klick amerikanska storindustrialister är vilt beslutna att ersätta vår demokratiska stat med en fascistisk. I Berlin hade jag många tillfällen att se hur nära våra ledande familjer står naziregimen.
William Dodd, historieprofessor och den dåvarande amerikanske ambassadören i Berlin, 1937, om risken för en statskupp i USAAftonbladet 050731, http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,679229,00.html

Aldrig har kapitalet varit mäktigare än idag... Inte ens under kapitalismens blomstringstid gick det härligare till än nu.
Volkischer Beobachter 1936

Man ska ljuga så det låter sannolikt.
Mats Thuresson (sd) förklarar sitt påstående att "en miljon muslimer i Sverige lever på bidrag"DN 060923, dn.se 060924

Reactionary concepts plus revolutionary emotion result in Fascist mentality.
Wilhelm Reich

Den som tror att dåtidens nazister och fascister var som skinnskallar och nynazister blir hjälplös som en nyfödd kattunge inför de verkliga hoten i det nuvarande skeendet.
Jan MyrdalFiB/Kulturfront #12/2001

Att få samtala med Jean-Marie Le Pen är nog det största jag har varit med om i mitt liv hittills. Jag minns inte ens något av samtalet, så tagen av stundens allvar var jag.
Jimmy Windeskog, f d ordförande i SDU, Sverigedemokratisk UngdomStieg Larsson och Mikael Ekman: "Sverigedemokraterna", Ordfront förlag 2001, s 306

The leader of the enterprise makes the decisions for the employees and laborers in all matters concerning the enterprise.
From the Nazi "Charter of Labour"

...för igångsättandet av de olyckliga tilldragelser som mynnade ut i ett andra världskrig var ansvaret delat
Jean-Marie Le Pen i ett tal från 1988 som Sverigedemokraterna lät översätta och ge ut som pamflettStieg Larsson och Mikael Ekman: "Sverigedemokraterna", Ordfront förlag 2001, s 313

...if I had been an Italian, I am sure I would have been entirely with you from the beginning to the end of your victorious struggle against the bestial appetites and passions of Leninism.
Winston Churchill to Benito Mussolini, in January 1927Micke Z (030719), "History Forgave Churchill", http://www.counterpunch.com/mickey07192003.html 030719

Det är inte det yttre nazispektaklet som är svårt att förstå sig på. Det svåra är det normala.
Carl HamiltonDagens Arbete #2/2000

I do not deny that he is a very great man but he became a criminal when he attacked England.
Winston Churchill about Benito Mussolini, in the British Parliament 1940Micke Z (030719), "History Forgave Churchill", http://www.counterpunch.com/mickey07192003.html 030719

Den korporativa staten ser i det privata initiativet på produktionens område det värdefullaste och verksammaste instrumentet då det gäller att tillvarata nationens intressen... Ett statligt ingrepp i ekonomin sker bara då det privata initiativet saknas, är otillräckligt eller statens politiska intressen står på spel.
ur den italienska fascismens "Carta di Lavoro"

Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of State and corporate power.
Benito Mussolini

Fascism is capitalism plus murder.
Upton Sinclair

En liberal inom SDU är inget annat än att se som en infiltratör - och infiltratörer skall sparkas ut med huvudet före.
Jimmy Windeskog, f d ordförande i SDU, Sverigedemokratisk UngdomStieg Larsson och Mikael Ekman: "Sverigedemokraterna", Ordfront förlag 2001, s 308

While Hitler's attitude towards liberalism was one of contempt, towards Marxism he showed an implacable hostility… Ignoring the profound differences between Communism and Social Democracy in practice and the bitter hostility between the rival working class parties, he saw in their common ideology the embodiment of all that he detested -- mass democracy and a leveling egalitarianism as opposed to the authoritarian state and the rule of an elite; equality and friendship among peoples as opposed to racial inequality and the domination of the strong; class solidarity versus national unity; internationalism versus nationalism.
Alan Bullock

If I had been an Italian, I am sure I would have been with you [Mussolini] from the beginning to the end of your victorious struggle against the bestial appetites and passions of Leninism.
Winston ChurchillThis quote is said to be from Literary Digest, 26 February 1927

There must be no majority decisions, but only responsible persons, and the word 'council' must be restored to its original meaning. Surely every man will have advisers by his side, but the decision will be made by one man.
Adolf Hitlerfrom Mein Kampf

The [Nazi party] should not become a constable of public opinion, but must dominate it. It must not become a servant of the masses, but their master!
Adolf Hitlerfrom Mein Kampf

Vi vill endast ha lojala arbetare, som från djupet av sitt hjärta är tacksamma för det bröd, vi låter dem äta.
Gustav Krupp

...ännu finns några samtida, som ännu inte har vant sig av med att som skadegörare mot folket betrakta de medmänniskor som förtjänar mer pengar än de själva. De kan inte förstå att denna merförtjänst för det mesta är ett resultat av större duglighet och höjda prestationer. Men vi vill att den duktige, som presterar mer, också förtjänar mer.
ur Das schwarze Korps, ett SS-organ

Politik tillhör det förgångna.
Augusto PinochetTLM #3/1994

Där man bränner böcker, bränner man till slut också människor.
Heinrich Heine

Det nationalsocialistiska partiet hade som egna inkomster endast medlemsavgifter och royalities från Hitlers bok Mein Kampf. Resten bekostade de tyska industrialisterna. Nazisterna hade aldrig kunnat bygga upp sina privatarméer, SS och SA utan storföretagsamhetens benägna stöd.
Maria-Pia BoëthiusAftonbladet 000118

Den som inte vill tala om kapitalismen borde också tiga om fascismen.
Max Horkheimer

En revolution är en revolution bara om den bygger på en ny klass. Fascismen bygger inte på någon klass som inte redan har makten.
Antonio Gramsci

Fascismen är ingenting annat än en modern, i folklig förklädnad maskerad form av den borgerligt-kapitalistiska kontrarevolutionen.
Rosa Luxemburg

Som liberal av djupaste övertygelse har jag under de månader jag haft äran att medarbeta i edert styrelseverk och på nära håll iakttagit utvecklingen av de principer som bestämmer Eder politik måst erkänna, att liberalismen, sådan jag förstår den, liberalismen som frihet under lagen och därför i en stark stat, i staten som etisk verklighet, i dagens Italien inte företrädes avliberalerna, utan tvärtom av eder själv.
Filosofen Giovanno Gentile till Mussolini i sin ansökan om inträde i det italienska fascistpartiet

Socialismen är ett falsarium, en komedi, en fantom och en utpressning.
Benito Mussolini

Demokratin har lagt världen i ruiner och nu vill ni utsträcka den till den ekonomiska sfären. Det skulle vara slutet på den tyska hushållningen. Kapitalisterna har arbetat sig upp genom sin duglighet och de har rätt att leda, därför att de har särat sig från mängden och enbart det bevisar, att de är av högre ras. Nu vill ni, att ett odugligt regeringsråd eller arbetarråd, som inte begriper någonting, ska ha sitt ord med i laget. Ingen som leder industriföretag skulle tolerera det.
Adolf Hitler Bullock: Hitler - en studie i tyranni, kapitel 6

Gangsterledarna skrida fram som statsmän.
Bertold Brecht

Bättre än Hitler-tidens egen historia kan dess förhistoria göra klart, att den fysiska förintelsen av den politiska vänstern och judarna ingalunda var ett verk av enskilda förbrytare, utan förverkligandet av ett sinnelag, som fanns utvecklat hos breda skikt av borgerligheten. Nationalsocialismen har inte kommit över en natt. Den har inte heller försvunnit över en natt.
Hannover

Det är tänkbart att Hitler inte var historiens sista ord. Än kan de Sades stora tid komma.
Michael Siegert

Ärade herr Rikskanzler!
Vi har äran att tillkänna ge, att presidiet för Tyska Industrins Riksförbund den 23 mars 1933 under ledning av herr Dr Krupp von Bohlen und Halbach har sammanträtt till ett möte, där man tagit ställning till den politiska utvecklingen. Presidiet intog enhälligt följande ståndpunkt: ...Grunden för ett stabilt regeringsfundament [är] skapad. Den tyska industrin... är beredd... att handlingskraftigt medverka.

Riksförbundet för den Tyska industrin, i ett brev till Adolf Hitler 24 mars 1933, dagen efter beslutet om den lag som gav honom diktatoriska fullmakterNorrskensflamman 981217