Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

EU och EMU

Det ofta byråkratiska konsensusmaskineriet inom den Europeiska unionen gör det svårt att snabbt fatta beslut.
Gustav Hägglund, ordförande i EU:s militära kommitté, tycker att beslutsordningen bör göras om så EU:s militärmakt kan reagera snabbareFlamman 040128

EMU är en dum konstruktion som förmodligen spricker.
P-O Edin, f d chefsekonom på LORöda EU-fakta #3/2002 / Affärsvärlden 020320

Skall vi ta oss ur det här konfiskatoriska skattesystemet behövs en överrock.
Mats Qviberg, mäklarfirman Hagström & Qviberg, argumenterar för EMUFlamman 030821

Jag träffar numera mina kollegor i unionen oftare än den socialdemokratiska partistyrelsen i Stockholm.
Göran Persson Riksdag och departement 031017 / Flamman 031022

A European currency will lead to member nations transferring their sovereignty over financial and wage policies as well as monetary affairs ... It is an illusion to think that states can hold onto their autonomy over taxation policies.
Hans Tietmeyer, Governor of Germany's Central Bank

Borgerligheten har sedan länge en positiv syn på det europeiska projektet. Förhoppningen var att europeisk samverkan skulle främja handel, välstånd och fred samt tvinga de statsbärande socialdemokraterna att föra en mer frihetlig politik.
Niklas Wykman, ordförande MUF, m.fl.Debattartikel i Expressen 070414, http://www.expressen.se/debatt/1.637397 070415

Det unika med Europaunionens konstruktion är att regeringsmaktens förslagsrätt har ersatts av en byråkratins exklusiva förslagsmakt - en byråkrati som kan agera utifrån stor integritet, stor sakkunskap och visioner som inte är tyngda av gammaldags ideologier!
Nic Grönvall, svensk företrädare i det EU-samarbete som föregick Sveriges medlemskapDN 940514 / Mikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 153

Europe exemplifies a situation unfavourable to a common currency. It is composed of separate nations, speaking different languages, with different customs, and having citizens feeling far greater loyalty and attachment to their own country than to a common market or to the idea of "Europe".
Professor Milton Friedman

På EU-nivå lyssnar de olika aktörerna mer på arbetsgivarna än i Sverige.
Sverker Rudeberg, Svenskt Näringsliv, om varför de helst förhandar med facken på europeisk nivåKonferens anordnad av Arbetslivsinstitutet 050119 / LO-Tidningen 050121

EMU:s största värde för näringslivet är att den ger ett externt tryck på regeringarna att vidta nödvändiga men impopulära åtgärder.
Percy BarnevikNorrskensflamman 020418

EU - när storföretagen själva får bestämma.
Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v)Vänsterpress #15/2001

EMU:s allra största värde för näringslivet är kanske det faktum att nationella regeringar får ett externt tryck att vidtaga nödvändiga men inte alltid populära åtgärder.
Percy BarnevikDN 950710 / Mikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 159

En anpassning till EMU:s krav på låg inflation kommer att kräva antingen högre arbetslöshet eller avregleringar på arbetsmarknaden. Ingetdera tilltalar de socialdemokratiska gräsrötter som Göran Persson måste övertala att rösta ja i folkomröstningen. Därför kommer han att mörka dessa fakta.
Dagens Industri den 13 maj 2002DI 020513 / Röda EU-fakta #4/2002

Jag anser att vissa frågor och institutioner ska stå över rationalitet och effektivt kostnadstänkande. De får värde i sig för att de är dyrbara och omständliga.
Staffan Heimerson om att det kostar flera miljarder varje år att flytta EU-parlamentariker fram och tillbaka till StrasbourgAftonbladet 070428, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1056704,00.html 070429

Jag får egentligen inte göra politiska uttalanden. Men ett är i alla fall säkert, det första jag kommer att göra, när Sverige blir medlem i EMU, det är att kraftigt sänka arbetslöshetsersättningen. Den är alldeles för hög.
Wim DuisenbergInternationalen #22/2002

Själv är jag en tvivlare övertygad om endast en sak. Ett fullt deltagande i EMU innebär ett tryck från omvärlden på den nuvarande regeringen som den borgerliga oppositionen inte förmått att skapa.
Karin Ekdahl, redaktör för tidningen Liberal DebattLiberal Debatt #6-7/2002

Argumentationen som låg bakom hela EU-kampanjen var liksom att de borgerliga försökte hitta en utomstående makt som kan knäcka sossarna och låsa in de svenska väljarna.
Johan HakeliusSvensk Linje 5-6/2000

Allt mer av vad vi behöver åstadkomma sker redan i USA och Japan
P G Gyllenhammar, som var en av initiativtagarna till European Roundtable of Industrialists (ERT), en lobbygrupp som varit starkt pådrivande på utvecklingen av EUMikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 157

Precis som påven är jag oavsättbar.
Prodi

Ja är det mest extrema alternativet eftersom det är för alltid. Inget land har någonsin lämnat en valutaunion om det inte varit för krig eller totalt sönderfall.
Stefan Carlén om EMU-fråganLO-tidningen 991119

EMU kan göra EU till en stat.
Göran Persson SvD 991129

För mig är de politiska skälen för EMU så viktiga att jag skulle vara beredd att betala ett ekonomiskt pris för stabiliteten i Europa.
Erik Åsbrink, f d finansminister (s)vid EMU-upptakt med Socialdemokrater för Europa, refererad i Aktuellt i Politiken.

EMU har liknats vid en tryckkokare utan säkerhetsventiler. Institutioner och regler på arbetsmarknaden - till exempel de fackliga organisationernas makt - skall kokas mjuka eller till mos. Därmed är fältet fritt för marknadens herravälde, och, tänker man sig, ökad tillväxt.
 Hans W Tietmeyer, den tyska förbundsbankens nyligen avgångna chef, har med sin sedvanliga öppenhet talat om vad han tror att detta innebär. Vi går mot ett renodlat konkurrenssamhälle. Allt kommer att utsättas för konkurrens, marknaden kommer att prägla hel samhället. De europeiska medborgarna förstår ännu inte vidden och omfattningen av de samhällsförändringar EMU för med sig.

Carl ThamAftonbladet 991102 / Röda EU-fakta #3/99

Ett Nej till EMU skulle innebära en chock för makteliten i Sverige och alla dess lakejer som är vana att slicka uppåt och sparka nedåt. Ett Nej skulle innebära att en fläkt av demokrati och frihet skulle kunna blåsa liv i svensk politik. Det initiativet skulle inte jag låta gå förlorat.
Stefan Carlén