Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Faktabetonade

Antalet flyktingar har varit ständigt ökande under 90-talet och 1996 var runt 46 miljoner människor på flykt från sina hem. [...] Endast en minoritet, eller 6 miljoner flyende, fanns i de rika industriländerna.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1998

Kompetensflykten idag är mycket marginell, det handlar om promille, kanske något mer. Det är bara en oro hos några näringslivschefer och om de är känsliga som personer får man respektera det. Men någon kompetensflykt har vi inte sett ännu.
Sandro Sacco, sakkunnig på näringslivsdepartementetAvisen 990313

Cirka 800 civilingenjörer jobbar utomlands varje år, men samtidigt kommer 400 tillbaka. Det finns cirka 70 000 civilingenjörer i Sverige. Det handlar alltså om en procent som jobbar utomlands, eller rättare sagt en halv procent netto.
Harald Theorin, SCBAvisen 990313

80 procent av löntagarna i USA [har] fått se sina reallöner falla med över 17 procent de senaste 20 åren
ekonomiprofessor Herman Daly, som tilldelades det alternativa Nobelpriset 1997DN 27/12 1997

År 1929 var ett föregångsår vad det gäller spridning av aktieägarskap. Men detta år fick tre tiondels procent av vårt folk 78 procent av den kända individuella utdelningen.
President Roosevelt 1938citerad i Socialismens ABC av Leo Huberman

1997 uppskattar SIPRI världens militärutgifter till 704 miljarder dollar.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1998

Sverige fortsätter att satsa över 20 procent av de offentliga forskningsmedlen på militär forskning.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1998

1997 exporterade Sverige krigsmateriel för 3,1 miljarder kronor. [...] Drygt 15 000 personer är sysselsatta inom krigsindustrin.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1998

Bofors levererade under 80-talet, via ett italienskt företag, sprängmedel avsett för minst 1,3 miljoner minor till Irak.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1998

I 39 amerikanska stater kan homosexuella enligt lag avskedas från sina arbeten på grund av sin sexuella läggning, och i ett tjugotal stater finns det "anti-homosexuella" lagar som kriminaliserar sexuella förbindelser mellan samtyckande vuxna.
Amnesty International 1998

Mer än 1,7 miljoner människor sitter på fångvårdsanstalter eller i fängelse i USA. Mer än 60 procent tillhör olika minoriteter. Mer än hälften är svarta. Sedan 1980 har antalet fångar mer än tredubblats. Antalet kvinnliga fångar har fyrdubblats.
Amnesty International 1998

Mer än 350 människor har avrättats i USA sedan 1990. Över 3 300 sitter i dödscell. Internationella normer försöker att begränsa dödsstraffets omfattning: det får inte användas mot barn, att straffa mentalt störda med döden är oacceptabelt och det krävs största möjliga rättssäkerhet vid dödsstraffsrättegångar. På alla dessa punkter sviker USA.
Amnesty International 1998