Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Ideologiproduktion

Budskapet ligger inte alltid i vad som sägs utan i vad man överhuvudtaget talar om och vad man tiger om, inte i vad man påstår utan i vad som underförstås, inte i vem/vad man hyllar utan vad man hyllar för, inte vem/vad man fördömer utan vad man fördömer för, genom vad som framställs som framgång respektive motgång, vad som betraktas som äkta och vad som anses för ytverk eller falskt, vad som betraktas som normalt och som avvikande.
Hans Isaksson

Det är besvärligt att vara kättare. Man brukar få tänka ut allting själv.
Aubery Menen

The minority, the ruling class at present, has the schools and press, usually the Church as well, under its thumb. This enables it to organize and sway the emotions of the masses, and make its tool of them.
Albert Einstein

Okunnighet, och beundran som förorsakas av okunnighet, är föräldrarna till medborgerlig plikttrogenhet och lydnad
Clement WalkerChomsky, Noam: Man kan inte mörda historien, s 350

What the public wants is called 'politically unrealistic.' Translated into English, that means power and privilege are opposed to it.
Noam Chomsky

It is arguable that the success of business propaganda in persuading us, for so long, that we are free from propaganda is one of the most significant propaganda acheivments of the twentieth century.
Alex Carey

You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.... Remember, all I'm offering is the truth, nothing more....
Morpheus i filmen the Matrix

Ljugandet är vardagligt, odramatiskt och svårgenomskådligt. Och makten ljuger för att vinna politiska poäng. Den har ingen heder.
Jan Guillou om hur överheten ljugerDN 030920

Bara under hotet om statsfinansiell bankrutt förefaller våra politiker förmögna att genomföra det nödvändiga ekonomiska reformarbetet.
Hans Tson Söderström i en artikel 1995, där han kommer fram till att statsskulden visserligen inte alls är det stora problemet men däremot ett "pedagogiskt instrument"Ekonomisk Debatt #3/1995 / Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: "Ekonomihandboken", Leopard förlag 2002

It's sociologically interesting, though scary, that you can be inside an evil system and be somehow unaware of it.
Anthony Sher, actor, on growing up in apartheid-South AfricaInterviewed by John Walsh, The Independent, 1 May, 2000 / medialens.org 020709

Med ideologi menas ett komplex av generella påståenden om tidlösa och okontrollerbara förhållanden, som av dess anhängare tillskrives verklighetshalt och hos dem fungerar som stöd för deras sociala inställning.
Gunnar Aspelin om Marxs syn på ideologiur Karl Marx som sociolog

Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats, ty maktens stabilaste fundament är kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen. Det ideologiska herraväldet är säkrare än det som utövas med hjälp av stridsvagnar och bajonetter. Den som har tolkningsföreträdet på verkligheten, den har makt.
Patrik Engellau, SAF-konsult, i mitten av 1980-taletMikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 14

Det är svårt att få en man att förstå något när hans lön hänger på att han inte förstår det.
Upton Sinclair

Få av oss kan utan vidare ge upp vår tro på att samhället på något sätt är förnuftigt ordnat. Tanken på att staten har blivit vansinnig och straffar oskyldiga människor är outhärdlig. Därför måste vi inom oss förneka alla bevis för den saken.
Arthur MillerJohn Pilger: "Det vi inte fick veta", Ordfront förlag 2001, s 7

The twentieth century has been characterized by three developments of great political importance: the growth of democracy, the growth of corporate power, and the growth of corporate propaganda as a means of protecting corporate power against democracy.
Alex Carey

Nigger control is called 'Law and Order'. Stealing is called 'Capitalism'.
Jerry Rubin

The minority, the ruling class at present, has the schools and press, usually the Church as well, under its thumb. This enables it to organize and sway the emotions of the masses, and make its tool of them.
Albert Einsteinletter to Sigmund Freud, 30 July 1932

Silence is the ultimate weapon of power.
Charles deGaulle

...most propaganda is not designed to fool the critical thinker but only to give moral cowards an excuse not to think at all.
Michael Rivero

En teoretiker är sysselsatt med att tänka, en ideolog däremot har tänkt färdigt och fått ett lärosystem att försvara.
Birger NormanFlamman 040722

Ofta heter det att lönerna i u-länderna är låga jämfört med våra. Men dessa länder har låga löner därför att de är fattiga.
Peter WolodarskiDN 041207

Reklamen är i det kapitalistiska samhället vad den politiska propagandan är i det kommunistiska.
Sven Lindqvistur Reklamen är livsfarlig 1957 / SvD 990616

I believe we are on an irreversible trend toward more freedom and democracy. But that could change.
Former U.S. Vice-President Dan Quayle Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

Vi är inte medialt intressanta, trots de fruktansvärda händelserna här, trots den dagliga kampen för frihet. Kanske blir vi intressanta när västvärlden, och de som kontrollerar medierna, hittar något att använda oss till.
Aung San Suu KyiJohn Pilger: "Det vi inte fick veta", Ordfront förlag 2001, s 15

Freedom is just another word for nothing left to lose
Janis Joplin

I postliberala samhällen fungerar inte längre den sociala repressionen, förklädd till internaliserade lagar eller förbud som kräver avstående och självbehärskning. I stället antar den formen av en hypnotisk faktor som påtvingar individen inställningen att 'ge vika för frestelser'. Med andra ord befaller den: 'Njut!'.
Slavoj Zizek

There are three social classes in America: upper middle class, middle class, and lower middle class.
Miss Manners

Americans are the most propagandized people of any nation.
Harwood Childs

See in my line of work you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda.
George W. Bush, May 24, 2005

We accuse the Japanese of sanitizing their history, but we're doing the same thing. Anyone who's critical is called an America-hater. Is that what America stands for - unquestioning, blind, patriotic nationalism?
John Dower, historianThe Politics of History in the Era of the Cold War: Repression and Resistance by Howard Zinn, included in The Cold War and the University, Noam Chomsky et al., New Press, 1997 / medialens.org 020709

Practical men, who belive themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.
John Maynard Keynes

Bad ideas flourish because they are in the interest of powerful groups
Paul Krugman

Too much self-study, too much self-criticism is weakening to a people. A great people's culture begins to decay when it commences to examine itself.
Samuel Flagg to the American History Association 1961The Politics of History in the Era of the Cold War: Repression and Resistance by Howard Zinn, included in The Cold War and the University, Noam Chomsky et al., New Press, 1997 / medialens.org 020709

In Vietnam, "typical criminal communist violence" is perpetrated against American "strategic operations"; the Reds have the impertinence to "launch a sneak attack" (presumably they are supposed to announce it beforehand and to deploy in the open) ... The Viet Cong attack American barracks "in the dead of night" and kill American boys (presumably, Americans only attack in broad daylight, don't disturb the sleep of the enemy, and don't kill Vietnamese boys). The massacre of hundreds of thousands of communists (in Indonesia) is called "impressive" - a comparable "killing rate" suffered by the other side would hardly have been honoured with such an adjective.
Herbert Marcuse

The worst forms of tyranny, or certainly the most successful ones, are not those we rail against but those that so insinuate themselves into the imagery of our consciousness, and the fabric of our lives, as not to be perceived as tyranny.
Michael Parenti

Politisk mognad -en, -er förmågan att uppröras mer av marginalskattehöjningar i Sverige än av massiva bombningar i fattiga länder.
Carsten PalmaerOrdfront Magasin #4/2002

Vid varje givet ögonblick finns ett slags allt genomsyrande ortodoxi, en allmän tyst överenskommelse att inte diskutera viktiga och obekväma fakta.
George OrwellJohn Pilger: "Det vi inte fick veta", Ordfront förlag 2001, s 14

Konservativa krafter säger att om man inte ger dom rika mera pengar så förlorar dom drivkraften att investera. När det gäller dom fattiga, säger samma konservativa att dom har förlorat sin drivkraft för att vi har gett dom för mycket pengar.
George CarlinOrdfront Magasin #11/2002

People have so manipulated the concept of freedom that it finally boils down to the right of the stronger and richer to take from the weaker and poorer whatever they still have.
Theodor Adorno

The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed.
Steve Biko

SAF:s opinionsbildande maskin hade inte byggts efter en i förväg uppgjord ritning. Organisationen hade växt organiskt, efter nya behov, utmaningar och idéer. Så fort man ansett det nödvändigt hade en ny organisation ställts på fötter. Pengar hade avdelats, mål formulerats, personal hade anställts.
Stefan Koch om hur SAF (idag Svenskt Näringsliv) byggde upp ett nät av organisationer under 1980-taletStefan Koch: "Höger om!", Ordfront förlag 1999, s 103

Few of us can easily surrender our belief that society must somehow make sense. The thought that the State has lost its mind and is punishing so many innocent people is interlorable. And so the evidence has to be internally denied.
Arthur Miller

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.
H.L. Mencken

In America everybody is of the opinion that he has no social superiors, since all men are equal, but he does not admit that he has no social inferiors, for, from the time of Jefferson onward, the doctrine that all men are equal applies only upwards, not downwards.
Bertrand Russell

Nu finns inte längre höger och vänster. Nu finns bara rätt eller fel.
Mats Svegfors, chefredaktör SvD, sommaren 1993Expressen 020825

Family Living är ett av många uttryck för denna makt. Deras uppgift är att få mig att begära vad jag inte behöver. Deras uppgift är att få mig att drömma deras skitdrömmar. Deras uppgift är att säga att ingenting får vara gammalt, smutsigt, trasigt. Det vill säga att ingenting får vara sant. Allt som är sant måste städas bort, bytas ut.
Nina BjörkDN 070325, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2728&a=632658 070328

The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed.
Steve Biko

(1) You do something nasty to me. (2) I hate you. (3) You find it uncomfortable to be hated. (4) You think how nice it would be if I didn't hate you. (5) You decide I ought not to hate you because hate is bad. (6) Good people don't hate. (7) Because I hate I am a bad person. (8) It is not what you did to me that makes me hate you, it is my own bad nature. I - not you - am the cause of my hating you.
Joanna Russ 1973

The accepted ideas of any period are singularly those that serve the dominant economic interest [...] What economists believe and teach, whether in the United States or in the Soviet Union, is rarely hostile to the institutions - the private business enterprise, the Communist Party - that reflect the dominant economic power. Not to notice this takes effort, although many succeed.
John Kenneth Galbraith

How best to govern the state? First rectify the language.
Confucius

The greatest triumphs of propaganda have been accomplished, not by doing something, but by refraining from doing. Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth.
Aldous Huxley

Our civilization is locked in the grip of an ideology - corporatism. An ideology that denies and undermines the legitimacy of individuals as the citizen in a democracy. The particular imbalance of this ideology leads to a worship of self-interest and a denial of the public good. The practical effects on the individual are passivity and conformism in the areas that matter, and non-conformism in the areas that don't.
John Ralston Saul

Det är experternas och de etablerade mediernas uppgift att normalisera det otänkbara i allmänhetens ögon.
Edward HermanJohn Pilger: "Det vi inte fick veta", Ordfront förlag 2001, s 223

In general, the words uttered by power are not meant to express its actions, but to disguise them.
Eduardo GaleanoThe Machine, 020427 / Znet, zmag.org, 020520

Hela vår historia, såsom den undervisas i skolor och vid universitet, präglas av den ledande grundtanken att lagar, institutioner och värden i Sverige är skapade av folket för folket.
Albert Bonnier Jr 1966DN 660522 / Göran Palm (1968): "Indoktrineringen i Sverige", s 12

Haha, Kirchsteiger! Jag bygger inte om vårt kök. Jag skaffar inte mosaik i badrummet. Jag installerar inte dimmerljus i taket. Jag går här i det gamla och trasiga och gör motstånd. Mot inredningsprogrammen på tv, mot söndagsbilagorna, mot hemma hos-reportagen. Mot mister Överideologi, som med vän röst säger: Det du har duger inte. Jag säger: Det gör det visst. Det duger finfint.
Nina BjörkDN 070325, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2728&a=632658 070328

Sanningen är så ofta den totala motsatsen till vad vi blivit lärda av vår kultur att vi inte kan vrida runt våra huvuden tillräckligt mycket för att se den.
Howard Zinn

Those who take the most from the table, teach contentment. Those for whom the taxes are destined, demand sacrifice. Those who eat their fill, speak to the hungry, of wonderful times to come. Those who lead the country into the abyss, call ruling difficult, for ordinary folk.
Bertolt Brecht

The twentieth century has been characterized by three developments of great political importance: the growth of democracy, the growth of corporate power, and the growth of corporate propaganda as a means of protecting corporate power against democracy.
Alex Carey

Jag tror att i grunden är alla filmer politiska. Alla filmer säger något om hur det är att vara man eller kvinna, hur systemet fungerar på gott eller ont. Men det är bara när en film utmanar klichéerna som den erkänns som politisk.
Susan SarandonDN 991123

I en mycket konkret mening tror jag att Murens fall och kommunismens plötsliga sammanbrott gjort det svårare att använda termer som klasskamp, arbetarklass eller socialism av det enkla skälet att de ingick i den tomma och förljugna retoriska fasad som realsocialismen höll sig med. I avsaknad av dessa begrepp och analysredskap har det därmed blivit svårare att uppenbara maktkonflikter i det rådande samhället.
Göran GreiderUtan heder 1999