Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Feminism

In my heart, I think a woman has two choices: either she's a feminist or a masochist.
Gloria Steinem

Män ser på kvinnor. Kvinnor ser sig själva bli iakttagna. Detta bestämmer inte bara männens relationer till kvinnor utan även kvinnornas relationer till varandra.
John Berger

Det handlar inte om att få in kvinnorna. Vi ska få ut männen.
Gudrun SchymanExpressen 050305

...en feminism som inte gör kvinnan till en utopi om ett bättre samhälle, som inte gör henne till en naturlig identitet - utan som istället kämpar för en frigörelse från fasta könsidentiteter.
Nina Björk om likhetsfeminism

Att vara kvinna och rösta borgerligt är som att skjuta sig själv i foten. Det är väl okey om folk vill vara självplågare, men de måste minnas en sak: Kulan studsar vidare och träffar alla andra kvinnor också.
Liza MarklundAftonbladet 060910

I myself have never been able to find out precisely what feminism is: I only know that people call me a feminist whenever I express sentiments that differentiate me from a doormat...
Rebecca West

För tio år sedan intervjuade de män som då inte hade någon aning om att det var så ojämställt. De sade: "Varför har flickorna inte berättat om det här?" Då trodde man att viljan till jämställdhetsarbete skulle öka hos männen när kunskapen ökade. Men när man kollade tio år senare, så visade det sig att de när de väl har kunskapen säger: "Men hur jävla jämställda ska ni bli?! Ni blir ju aldrig nöjda!" Det blir alltså en motreaktion. Och jag tror att det är för att de fattar att de har så mycket att förlora.
Liza Marklund om den statliga utredningen "Mansdominans i förändring"ETC #4/2005

Jag upprörs över den förvridenhet som denna egenartade, stereotypa genusproduktion åstadkommer inne i människor, ute i samhället. Dessa burar som ordningen skapat, vilka - synliga eller osynliga - läggs över människor, män eller kvinnor, och hindrar deras bästa handlingar och tankar.
Yvonne Hirdman

Att vara kvinna ska inte vara någonting fint - det ska vara någonting ointressant. Bara då kan vi vara fria att forma vår identitet oavsett kön.
Nina Björk

There are really not many jobs that actually require a penis or a vagina, and all other occupations should be open to everyone.
Gloria Steinem

Feminism is the political theory of free all women - working-class women, poor women, physically challenged women, lesbians, old women, as well as white economically privileged heterosexual women. Anything less is not feminism, but merely female self-aggrandizement.
Barbara Smith 1979

A woman needs a man like a fish needs a bicycle.
Gloria Steinem

Prostitution är kommersiellt, sexuellt våld.
Sheila Jeffrey, australiensisk professor i statskunskapETC #2/2002

Jag har fortfarande svårt att begripa varför det är kontroversiellt att vara feminist men okontroversiellt att vara antirasist. Det finns antirasister som i övrigt står för de mest skilda politiska och moraliska värderingar, vilket aldrig vänds emot dem. Det är bara feminister som ställs till svars för att inte alla kan enas i allt.
Åsa Moberg

Well behaved women do not make history.
Mae West

En del människor tror att jag säger: 'Kvinnor världen över, förena er. Ni har inget att förlora annat än era män.' Det är fel. Jag säger: 'Ni har inget att förlora annat än era dammsugare.'
Betty Friedan, 1963

Feminism is the radical notion that women are people.
Cheris Kramer and Paula Treichler

It's about time we stopped worrying about whether feminists are saints: they are not, quite predictably. And it's also time to scotch that perennial silliness about avoiding Change because Change will provoke a Backlash. Change always provokes a Backlash. If you meet with no resistance, you're not doing your political job.
Joanna Russ 1973

Feminism has transformed the lives and aspirations of the majority of women in ways unmeasurable by statistics... raising women's intellectual, economic and political expectations, increasing intolerance of wife beating, rape and other violence against women, redefining women's sexuality.
Linda Gordon

If men could become pregnant, abortion would be a sacrament.
Florynce Kennedy 1970

The first problem for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn.
Gloria Steinem

Alla kvinnor behöver bli medvetna och lära sig se att kvinnor och män får olika frågor vid en anställningsintervju.
Git Metze

A feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of women and men.
Gloria Steinem

I think the key is for women not to set any limits.
Martina Navratilova

En dålig ersättning för frigörelse.
Germaine Greer om jämställdhet

Om det är så att vi inte får ta plats så går det att mäta. Är det så att vi inte får prata så går det att mäta. Är det så att vi inte har makt, lön och pengar, så går det att mäta.
Liza MarklundETC #4/2005

Mitt fortplantningssystem är mitt och bara mitt. Det tillhör ingen nnan än mig. Jag beståmmer vad som ska hända med det, vad jag gör med det och det är mitt att ta hand om. Vad jag gör med min kropp stannar mellan min doktor och mig. George Walker Bush! Ta bort dina smutsiga händer från min kropp!
Margarita Lopez, New YorkDagens ETC #27/2005

Det personliga är politiskt.
Carol Hanisch

...jag har säkert blivit både generationskrigare och feminist sedan jag blev aktiv i moderaterna.
Anna Kindberg om gubbväldet inom (m)MUFs magasin BLÅTT #3/1998

I princip skulle alla foster ha varir viabla (livsdugliga) om de inte aborterats. Det är en sanning man inte kan komma ifrån. Det är de sena aborterna som har kommit att användas som slagträ av de som är mot abort.
Torbjörn Tännsjö

Jag har funnit en kvinnlighet som samtidigt skapas av kulturen - och förtrycks av den.
Nina Björk

En självmotsägelse som påminner om 'niggervän'.
Johan Berggren om särartsfeminismDN 990303

Men när man inte längre kan hävda att en människa naturligt föds till arbetare med en arbetares egenskaper, sägs kvinnor fortfarande födas till kvinnor med en kvinnas egenskaper.
Nina Björk

När någon skriver att 'det är tack vare dig som jag sover 20 minuter längre om mornarna och struntar i att sminka mig' - då känns det som om jag räddar världen.
Linna Johansson, redaktör för Bleck

Man skuldbelägger offer i samhället. När det gäller de sena aborterna skuldbelägger man kvinnorna istället för de sociala problemen.
Torbjörn Tännsjö

I recognize no rights but human rights - I know nothing of men's rights and women's rights.
Angelina Grimke 1836

Mannen har varit osynlig i historien. [...] Man har, kan man säga, inte sett mannen för bara män.
Ronny Ambjörnssonur förordet till Mansmyter

Skönhetsmyten handlar inte alls om kvinnor. Den handlar om männens institutioner och institutionella makt.
Naomi Wolf

En kvinna som har rätt att bli avrättad måste också ha rätt att bli minister.
Olympe de Gouges (1748-1793)

Jag-är-inte-feminist-men-syndromet är ett mentalt tillstånd hos kvinnor som upptäckt att sexismen existerar, att de lider av den, och att det är nödvändigt med feminism - eller något liknande fast helst med ett annat namn - men som ändå är rädda för att felaktigt bli uppfattade som sådana där fula, tråkiga, manshatande, dogmatiska, lesbiska så kallade feminister.
Encyclopedia of Feminism

Verklig jämlikhet uppnås inte den dag då en kvinnlig Einstein blir erkänd lika snabbt som en manlig Einstein, utan den dag då en kvinnlig nolla befordras lika snabbt som en manlig nolla.
Bella Abzug

All decent people, male and female, are feminists. The only people who are not feminists are those who believe that women are inherently inferiour or undeserving of the respect and opportunity afforded men. Either you are a feminist or you are a sexist/misogynist. There is no box marked "other".
Ani DiFranco

Det ironiska är att den heterosexuella beteendemodellen inte handlar om att tycka om kvinnor, utan tvärtom har att göra med rädslan för allt som är kvinnligt.
Michael Kimmelman om mäns homofobi

Gentemot kvinnan är det maffians grundprincip som gäller: I protect you, you pay me. Kvinnor kan förvisso behöva hjälp och stöd i många situationer. Men beskydd skulle de inte behöva om de inte sågs som ägodelar och drogs in i mansgruppernas dragkamper och våldsamma konflikter.
Eva MobergOrdfront Magasin #9/2000

Men vad skall komma i stället? Det kommer att avgöras, när ett nytt släkte växt upp: ett släkte av män som aldrig i sitt liv kommit i det läget att de för pengar eller andra sociala maktmedel köpt en kvinna och ett släkte av kvinnor som aldrig kommit i det läget att varken av någon annan hänsyn än verklig kärlek hänge sig åt en man eller av fruktan för de ekonomiska följderna vägra att hänge sig åt den älskade. När dessa människor en gång finns, där kommer de att ge tusan i vad man idag tror, att de ska göra.
Friedrich Engelsur Familjens, privategendomens och statens ursprung

When someone with the authority of a teacher, say, describes the world and you are not in it, there is a moment of psychic disequilibrium, as if you looked into a mirror and saw nothing. Yet you know you exist and others like you, that this is a game with mirrors. It takes some strength of soul - and not just individual strength, but collective understanding - to resist this void, this nonbeing, into which are thrust, and to stand up, demanding to be seen and heard.
Adrienne Rich

Många män försäkrar sålunda i halvt om halvt god tro att kvinnan är mannens like och att hon inte har några krav att hävda men på samma gång försäkrar de också att kvinnan aldrig kommer att kunna bli mannens like och att hennes krav är fåfänga.
Simone de Beauvoirur Det andra könet

Ja, som ni vet är det mycket i livet som inte är rättvist, som rikt folk men inte fattiga har råd med.
Jimmy Carter, till kritikerna av att han gått emot federal hjälp till fattiga som ville göra abortDet amerikanska folkets historia av Howard Zinn, s 523