Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Nationalism

Patriotism is the last resort of scoundrels.
Samuel Johnson

...a set of beliefs taught to each generation in which the Motherland or the Fatherland is an object of veneration and becomes a burning cause for which one becomes willing to kill the children of other Motherlands or Fatherlands.
Howard Zinn on nationalism

Asked whether he wants to apologize for the suffering he caused, he looks genuinely confused, has the interpreter repeat the question, and answers 'No'...'I want you to know that everything I did, I did for my country.'
Journalist Nate Thayer interviewing a dying Pol Pot, I997Blum, William (2003), "Rogue State", Spearhead 2003, ISBN 1 84277 221 X pb, p. 72

A patriot must always be ready to defend his country against his government.
Edward Abbey

Patriotism is the willingness to kill and be killed for trivial reasons.
Bertrand Russell

I love America more than any other country in this world, and, exactly for this reason, I insist on the right to criticize her perpetually.
James A. Baldwin

Patriots always talk of dying for their country and never of killing for their country.
Bertrand Russell

Medan vi stirrar oss blinda på gaphalsar som Haider, Ian eller Bert är det EUs stillsamma byråkrater som i gott samarbete med medlemsländernas samvetsgranna polismyndigheter lägger en stark grund för en ny, mystifierande folkgemenskap.
Sven-Eric LiedmanDN 000425

Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.
Albert Einstein

Nationalism är en barnssjukdom. Den är mänsklighetens mässling.
Albert EinsteinNorrskensflamman 990805

Patriotism är övertygelsen att ens fosterland är överlägset alla andra därför att man själv är född där.
George Bernard Shaw

Why do they play national anthems? Why do we have to beat the Russians? Why do the East Germans want to beat the West Germans? Why can't everyone wear the same colors but wear numbers to tell them apart? What happened to the Olympic ideal of man against man?
John Carlos

In proportion as the antagonism between the classes vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end.
Karl Marx och Friedrich Engels

De som inte tror på Förenta staternas ideologi skall inte tillåtas stanna i Förenta staterna.
Tom Clark, amerikansk justitieminister, 1948Blum, William: CIA och USAs verkliga utrikespolitik, Epsilon Press 1998