Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Klassamhället

Republicans seem to think there is an inspiring quality in giving more money to the top one percent. When I hear this, I think of the 'Horse and Sparrow' theory of economics that if you feed enough oats to the horse, some will pass through to feed the sparrows.
John Kenneth Galbraith

The public be damned! I'm working for my stockholders!
Cornelius Vanderbilt

Our inequality materializes our upper class, vulgarizes our middle class, brutalizes our lower class.
Matthew Arnold, English essayist (1822-1888)

Täby är en ankdamm. Det är en av Sveriges rikaste kommuner och det bor få invandrare här. Vi har det bra och vet inte hur andra har det och lever, allt vi tror oss veta beror på fördomar. Vi har ingen kontakt med ungdomar i Rinkeby. Jag skulle vilja sitta ner och snacka med dem på samma sätt som vi sitter här och snackar nu.
Jonas Bergman, Täbybo, intervjuad i DNDN 010603

Jag tror att det efter dessa studier är korrekt att säga att arbetsgivareföreningens propagandister i mycket framstår som hatets och illviljans kolportörer. Där finns SAF-ordförandens uttalande att folk bör få välja i frihetens namn mellan sjukvård och en segelbåt. Det är inte precis segelbåtar man sitter och längtar efter på de svenska långvårdsklinikerna, utan det är bra vård.
Olof Palme

Law! What do I care about law? Ain't I got the power?
Cornelius Vanderbilt

Det finns inga belägg för att den sociala rörligheten har ökat. Tvärtom. På senare tid har de som byter klass blivit färre.
Örjan Nyström, författare och utredare på LODN 991228

Some men rob you with a six-gun - others rob you with a fountain pen.
Woody Guthrie

Min morfar, som dog 1869, hörde där han mot slutet yrade i sjukbädden ett högljutt larm från gatan och trodde att det var revolutionen som brutit ut, vilket visar att tanken på revolutionen åtminstone i det undermedvetna hade förföljt honom genom alla år av framgång och välmåga.
Bertrand RussellNaomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 297

Ger vi oss inte på ägandet, måste vi för all framtid dras med upprörande orättvisor när det gäller makten över produktionen och människorna
Rudolf MeidnerDN 060228

For the villainy of the world is great, and a man has to run his legs off to keep them from being stolen out fom underneath him.
Bertold BrechtThe Threepenny Opera (1928), Act I Scene 3

For every dollar the boss has and didn't work for, one of us worked for a dollar and didn't get it.
Big Bill Haywood

I believe the leaders of the business community, with few exceptions, have chosen to wage a one-sided class war in this country - a war against working people, the unemployed, the poor, the minorities, the very young and the very old, and even many in the middle class of our society.
Doug Frasier, President of the UAW, upon resigning from the President's Labor-Management Group in 1978

Whenever there are in any country uncultivated lands and unemployed poor, it is clear that the laws of property have been so far extended as to violate natural right.
Thomas Jefferson 1785from a letter to James Madison

Ladies and gentlemen are permitted to have friends in the kennel but not in the kitchen.
George Bernard Shaw

The labor question is the same the world over, and laborers of the world should clasp hands for their common weal.
Frank K. Foster at the founding convention of the A.F.L. in 1884

You've heard of the "Golden Rule" haven't you? The one who has the gold, makes the rules.
From Disney's "Aladdin"

Innerstadsboma beskrivs som lyckade och aktiva. De som däremot kommer från en förort beskrivs först och främst som misslyckade. Antingen som passiva offer som är föremål för samhällets åtgärder, eller som kriminella.
Gunnar Nygren, lärare och medieforskare på Stockholms universitet, om sin avhandling Skilda medievärldar ETC #4/2005

You know what capitalism is? Gettin' fucked!
Tony Montana i filmen Scarface Regissäör Brian de Palma, 1983

The severest obstacle to the present-day worker's approach to the national community lies not in the defense of his class interests, but in his international leadership and attitude...
Adolf Hitlerfrom Mein Kampf

No system in history has been more relentless in battering down ancient and fragile cultures, devouring the resources of whole regions, pulverizing centuries-old practices in a matter of years, and standardizing the varieties of human experience.
Michael Parenti on capitalism

The world is divided into people who do things - and people who get the credit.
Dwight Morrow

Property is organized robbery.
George Bernard Shawfrom the preface to Major Barbara

Det vi gör, är att se till att notoriska störare flyttar härifrån.
Tord Porseblad, områdeschef för Stena Fastigheter i FisksätraDN 990121

Dagligen kivas det om stort och smått, om fabriksnedläggningar och trasiga fläktar, om fackliga rättigheter, övertider och felräknade ackord. Arbetaren flyttar fram sin position ett stycke genom att ta sig rätten att duscha och byta om innan han stämplar ut. Företaget svarar med att dra ner bemanningen och förtäta arbetet. Lugnet är alltid tillfälligt, sämjan alltid begränsad.
Mikael Nybergur Kapitalet.se, Ordfront förlag 2001

The rich never feel so good as when they are speaking of their possessions as responsibilities.
Robert Lynd 1879-1949

Property is organized robbery.
George Bernard Shaw

Do not waste your time on Social Questions. What is the matter with the poor is Poverty; what is the matter with the rich is Uselessness.
George Bernard Shaw

...det är något perverst med att de som har de bästa arbetena och som trivs bäst också har mest betalt och dessutom anses ha mest rätt till avkoppling och ledighet.
John Kenneth Galbraith Göteborgsposten 030723, http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=130&a=132762 040111

The present age handed over the workers, each alone and defenseless, to the unbridled greed of competitors... so that a very few and exceedingly rich men have laid a yoke of almost slavery on the unnumbered masses of non-owning workers.
Pope Leo XIII

You show me a capitalist and I'll show you a bloodsucker.
Malcolm X 1964

The barbarous gold barons - they did not find the gold, they did not mine the gold, they did not mill the gold, but by some weird alchemy all the gold belonged to them!
Big Bill Hayward 1901

Det finns två klasser i samhället: de som får mer än de förtjänar och de som förtjänar mer än de får.
Jackson Holbrook

De som har fört ett osunt liv och leverne har vi flyttat ut.
Tord Porseblad, områdeschef för Stena Fastigheter i FisksätraDN 990121

These rich men were called capitalists. They were fat, ugly men with wicked faces. [They wore long black suits]. This was the uniform of the capitalists, ... the capitalists owned everything in the world, and everyone else was their slave. They owned all the land, all the houses, all the factories, and all the money. If anyone disobeyed them they could throw them into prison, or they could take his job away and starve him to death
George Orwell

En klass lever av att äga; den andra klassen lever av att arbeta. Kapitalistklassen erhåller sina inkomster av att anställa andra som arbetar för den; arbetarklassen erhåller sina inkomster i form av löner för utfört arbete.
Leo Huberman i Socialismens ABC

Att säga att vi inte kunde arbeta utan kapital är lika sant som att säga att vi inte kunde slå utan en lie. Att säga att vi inte kunde arbeta utan en kapitalist är lika falskt som att säga att vi inte kunde slå en äng om inte alla liar tillhörde en man. Nej, det är lika falskt som att säga att vi inte kunde slå om inte alla liar tillhörde en man och han tog en tredjedel av skörden som betalning för lånet av dem.
Robert Blatchford i Merrie England, citerad i Socialismen ABC av Leo Huberman

The owner of the means of production is in a position to purchase the labor power of the worker. By using the means of production, the worker produces new goods which become the property of the capitalist. The essential point about this process is the relation between what the worker produces and what he is paid, both measured in terms of real value. In so far as the labor contract is free what the worker receives is determined not by the real value of the goods he produces, but by his minimum needs and by the capitalists' requirements for labor power in relation to the number of workers competing for jobs. It is important to understand that even in theory the payment of the worker is not determined by the value of his product.
Albert EinsteinMonthly Review, New York, May 1949

Borgarklassens förtjusning i rövare beror på en missuppfattning: att rövare inte skulle vara någon borgare. Denna missuppfattning beror på en annan missuppfattning: att en borgare inte skulle vara någon rövare.
Bertolt Brecht

Let no one charge that socialists have arrayed class against class in this struggle. That has been done long since in the evolution of capitalist society. One class is small and rich and the other large and poor... One consists of capitalists and the other of workers. These two classes are at war. Every day of peace is at the expense of labor. There can be no peace and good will between these two essentially antagonistic economic classes.
Eugene Debs

Storföretag(et): En listig anordning syftad till att utvinna individuell profit utan individuellt ansvar.
Ambrose Bierce

Storföretagen är av sin natur lika blinda som de är mäktiga. Själsligt blinda, moraliskt blinda. Som en kollektiv enhet är de värre än någon av individerna som är byggstenar i dem.
Norman Mailer

The greatest problem facing our country is the breaking down into two classes, those who have and those who have not. The growing differences between the incomes of the skilled and the less skilled, the educated and the uneducated, pose a very real danger. If that widening rift continues, we're going to be in terrible trouble. The idea of having a class of people who never communicate with their neighbors - those very neighbors who assume the responsibility for providing their basic needs - is extremely unpleasant and discouraging. And it cannot last. We'll have a civil war. We really cannot remain a democratic, open society that is divided into two classes. In the long run, that's the greatest single danger. And the only way I see to resolve that problem is to improve the quality of education.
Milton Friedman

Inbördeskrig är bara ett annat ord för klasskamp.
Rosa Luxemburg

The birth of Jennifer Katherine Gates on April 28, 1996 proved that America is still a country where anyone, regardless of race, creed, color, or software quality, can go from having a rich white Anglo-Saxon Protestant daddy to being a rich white Anglo-Saxon Protestant daddy.
Philip Greenspun, professor på MIT

Security, the chief pretense of civilization, cannot exist where the worst of dangers, the danger of poverty, hangs over everyone's head
George Bernard Shaw

I regel ger man hellre allmosor till en utblottad än en anständig lön åt arbetarna.
Lajos Kassak

Jag kan bara inte fatta hur de som är så korkade kan vara så rika, när jag som är så smart är så fattig.
anonym turistguide om rika amerikaner som efter tre kvarts berättande på Vasamuséet ställer frågor om vikingaskeppet

Capitalism is a vicious circle. People's sweat and blood is used and exploited. They make us produce shit and give us next to nothing while their class pockets huge profits. Then, when we put the overalls aside, we clean up the muck from our faces and we take the boring bus or train home and they suddenly transform us into consumers.
 In other words when we are not working they make us buy the same shit we produced. The miserable wage packet they gave us they make us spend on useless food, on machines specially designed to break down and on houses we know look and feel like prisons. Prisons we helped build. And paid for. We build the prisons and then we live in them.
 We produce shit and then we eat it. Producers of shit - consumers of shit.

The Angry BrigadeCommunique 12

Vi behöver vetenskapsmän, ingenjörer, tekniker, läkare, skollärare och organisatörer på andens olika områden, lika väl som vi behöver handens arbetare på alla samhällets olika fält, men vad vi ej behöver i vårt kommunistiska samhälle - det är alla dessa parasiter som nu lever på räntor och kuponger, d v s alla dessa som är tärande utan att vara närande.
Kata Dalström