Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Världsekonomin
 
Medellivslängd
Förväntad livslängd vid födseln, andel läskunniga över 15 år och spädbarndödlighet per 1000 födda.
Sverige79,3 år100%3
USA76,5 år100%7
Kuba75,7 år97%6
Latinamerika69,3 år88%32

HDR 2001 s 166, 169, 177, 238

I 4 av 5 u-länder var lönernas andel av industrins förädlingsvärde betydligt lägre 1997 än den var på 1970-talet.
FN: "Trade and Development Report, 1997" / Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 226f

Den produktiva handeln
År 1999 bestod över 90 procent av världens samlade direktinvesteringar av uppköp och sammanslagningar av företag. År 1995 var samma siffra knappt 60 procent.
OECD: "New patterns of industrial organisation", 2001 / Lena Westerlund: "Hur kan jämlik utveckling främjas", LO 2002

More than 80 percent of the goods and services produced in the world today are consumed in their countries of origin.
Mark Weisbrot: "One Year After Seattle: Globalization Revisited", CEPR 001127, cepr.net 020705

Countries belonging to the OECD provide about $1 billion a day in domestic agriculture subsidies – more than six times what they spend on official development assistance for developing countries.
UNDP: "Human Development Report 2002", undp.org/hdr2002/facts.html 020801

Frihandeln och konkurrensen
Omkring en tredjedel av världshandeln är internhandel, dvs konkurrerar inte på en öppen marknad utan sker inom en företagskoncern.
UNCTAD: "World Investment Report 1999" / Kristina Bjurling & Helena Bergh de Medeiros: "Globala företag – globalt ansvar?", Forum Syd 2001

De rika ländernas subventioner av det egna jordbruket uppgår till 360 miljarder dollar om året - dvs 30 miljarder mer än hela det svarta Afrikas BNP.
The Economist 010224 / Benny Åsman: "Det globala rånet", Moteld 2001, s 34f

Det finns inte ett enda OECD-land som utvecklades utan att till en början skydda sina industrier med tullar.
Waltraud Schelkle: "Regional Integration Among Less Developed Economies: Discordant Variations on an Evergreen", http://www.wiwiss.fu-berlin.de/w3/w3lorenz/ 020705

Givmilda västvärlden
De utvecklade länderna ger sammanlagt 0,22 procent av sin BNP i bistånd.
HDR 1999 / Norrskensflamman 990805

Det enda land som uppfyller FN:s rekommendation om att ge 1 procent av sin BNP i bistånd är Danmark. Sverige ger 0,7 procent och USA ger 0,1 procent.
HDR 2001 s 190, statistiken avser år 1999

Bara 10 procent av den globala forskningen inom hälso- och sjukvård fokuserar på sjukdomar som 90 procent av jordens befolkning lider av.
HDR 2001 s 39, 109-110

1998 vad de globala utgifterna för forskning inom hälso- och sjukvård 70 miljarder dollar. Av detta användes 0,3 miljarder på HIV/AIDS-vaccin och 0,1 miljarder på malariaforskning.
HDR 2001 s 39 och 109-110

De rikaste 20 procenten
År 1995 tjänade den rikaste femtedelen hela 82 gånger mer än den fattigaste. I nästan 70 länder var medelinkomsten räknat per innevånare lägre än den var för 20 år sedan.
Le Monde Diplomatique, november 1998 / ETC 981219

The world's richest countries, with 20 per cent of global population, account for 86 per cent of total private consumption, whereas the poorest 20 per cent of the world's people account for just 1.3 per cent.
UNFPA: "The State of World Population", 2001 / penpress.org 020529

Global Consumption According to Affluence Consumption ofRichest 20%Poorest 20%
Meat & Fish45%5%
Energy58%4%
Telephone Lines74%1.5%
Paper84%1.1%
Vehicles87%1%

UNDP: Human Development Report 1998 / penpress.org 020618

The income gap between the richest fifth of the world's people and the poorest fifth, measured by average national income per head, increased from 30 to one in 1960, to 74 to one in 1997.
UNDP: Human Development Report 1999 / penpress.org 020618

The fifth of the world's people living in the highest income countries has 86% of world gross domestic product (GDP), 82% of world export markets, 68% of foreign direct investments and 74% of world telephone lines: the bottom fifth, in the poorest countries, has about 1% in each sector.
UNDP: Human Development Report 1999 / penpress.org 020618

De rikaste 50 miljoner människorna i Europa och Nordamerika tjänar lika mycket som de 2,7 miljarder fattigaste på jorden.
Branko Milanovic i Economic Journal, januari 2001 / Larry Elliott: "A cure worse than the disease", Guardian Unlimited 020121, guardian.co.uk 020705

84 procent av världens befolkning delar på 16 procent av världens inkomster. De rikaste 10 procenten har 114 gånger större inkomst än de fattigaste 10 procenten.
Branko Milanovic i Economic Journal, januari 2002 / BBC News 020117, news.bbc.co.uk 020705

Pensionsfonderna
Sammanlagt i världen finns omkring 10 000 miljarder dollar i pensionsfonder. Det motsvarar värdet av de tre största börserna i världen, New York, London och Tokyo, tillsammans.
Göran Greider: "Arbetarklassens återkomst", Albert Bonniers förlag 1998, s 166

Nyliberalism och tillväxt
Både de rika och de fattiga länderna hade betydligt högre årlig BNP-tillväxt under perioden 1960-1980 än under 1980-2000. De rikaste länderna tappade grovt räknat en tredjedel i tillväxttakt, men de flesta har mer än halverat tillväxttakten. De fattigaste länderna gick från en genomsnittlig årlig tillväxt på 1,9 procent till en negativ tillväxt, i genomsnitt -0,5 procent om året.
I Latinamerika ökade BNP med 75 procent under den första 20-årsperioden, men bara med 6 procent under den andra. För Afrika söder om sahara är motsvarande siffror 36 procent och minus 15 procent. Även i Sydostasien var tillväxten lägre under den andra perioden. Kina och Indien har däremot högre tillväxt under den andra perioden.
CEPR / Clarté #4/2001

Om Mexiko hade haft samma tillväxttakt 1980-2000 som de hade 1960-1980, skulle deras inkomst per person vara nästan dubbelt så stor som den är idag. Brasilien skulle ha haft mer än dubbelt så stor inkomst per person.
CEPR: "The emperor has no growth", 001127, cepr.net 020705

From 1960-1980, output per person grew by an average, among countries, of 83%. For 1980-2000, the average growth of output per person was 33%.
CEPR: "The emperor has no growth", 001127, cepr.net 020705

Utlandsskuld och nettobistånd
År 1998, miljarder dollar.
UtlandsskuldNettobistånd
Latinamerika7514,4
Afrika söder om Sahara20812,6
Sydasien1735,0
Sydostasien/Stilla havet3665,1
Mycket fattiga länder14611,7
U-länder totalt205134,4
Östeuropa & fd Sovjet3615,6

HDR 2000 / Benny Åsman: "Det globala rånet", Moteld 2001, s 78

The richest 10% of the U.S. population has an income equal to that of the poorest 43% of the world. Put differently, the income of the richest 25 million Americans is equal to that of almost 2 billion people.
Milanovic 2001 / UNDP: "Human Development Report 2002", p. 19

Industrialized countries hold 97% of all patents worldwide.
UNDP: Human Development Report 1999 / penpress.org 020618