Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Högerns historia
 
Folkpartiet och terrorismen
SILC (Swedish International Liberal Center), en Sida-finansierad organisation som domineras av folkpartister, bjöd under 2003 in den exilkubanska organisationen CANF till Sverige. CANF har flera kopplingar till terrorism, framförallt riktad mot Kuba. Enligt den exilkubanske terroristen Luis Posada Carriles finansierades en serie bombattentat han utförde mot turisthotell i Havanna bland annat med 200 000 dollar från CANF. En italiensk turist mördades i attentaten. CANF har också anställt en av de män som mördade den chilenske utrikesministern under Allende Orlando Letelier. Samme man står också anklagad för att ha planerat att utlösa en gigantisk sprängladdning i en universitetsaula där Castro skulle hålla ett tal för studenterna.
Björn Blomberg: "Svenska liberaler och deras exilkubanska vänner", http://www.yelah.net/yelah/20031020/debatt031026 031027

Inför valet 1970 bytte moderaterna tillfälligt färg på sin nya partisymbol från blått till vinrött. Det försklarades med att rött fångade människors uppmärksamhet bättre än blått.
Från Riksdag och Departement #24/2002

Folkpartiet och Haider
Mellan 1979 och 1993 var det främlingsfientliga, österrikiska partiet FPÖ, Freihetliche Partei Österreich, medlem i Liberala Internationalen. Partiet är mest känt för sin frontfigur, Jörg Haider, och för att de har f d SS-officerare och andra nazister i ledningen.
Folkpartiet, som också är medlemmar i Liberala Internationalen, gillade inte beslutet att låta dem bli medlemmar, men fann sig i situationen.
DN 991118

Sveriges nationella sturmabteilung
När Hitler tog makten i Tyskland applåderades det ivrigt från Högerpartiets ungdomsförbund SNU, Sveriges Nationella Ungdomsförbund. De bildade en egen "sturmabteilung", började marschera med armbindlar och fick tre av partiet riksdagsmän med sig. Högerpartiet bildade istället ett nytt ungdomsförbund, det som idag är MUF.
TLM #3/1994, s 12

Tillbaka till före 1918
I Svensk Linje 3/1992 föreslogs att riksdagen skulle inrätta en andra kammare som skötte budgetfrågorna, dit rösträtten skulle vara graderad efter hur mycket skatt man betalar.
TLM #3/1994

Terrorism och folkpartism
Den kommitté som planlade och utförde terrordådet mot tidningen Norrskensflamman under andra världskriget fick pengar från bland andra Skansenchefen Andreas Lindblom och ordföranden i folkpartiets Stockholmsavdelning Paul Wretlind.
Ordfront Magasin #6/1998

Folkpartiet & högerextremismen
Andres Küng (fp), partistyrelseledamot och ordförande för Folkpartiets Internationella fond 1982-1991, var samtidigt med sina partiuppdrag ordförande för svenska sektionen av Resistance International 1984-1986. RI utmärkte sig som en organisation som stödde grupper som med våld och terror försökte störta regeringar som USA ogillade, bland annat Contras i Nicaragua och UNITA i Angola. Küng undertecknade bland annat ett upprop till stöd för Contras. Han mottog också ett "frihetspris" från den högerextrema tidskriften Contras (döpt efter terrorgruppen i Nicaragua), och försummade inte att nämna det priset bland sina utmärkelser när han senare gjorde en hemsida.
Röd Press #1/1986 samt Andrés Küngs egen hemsida, http://www.ieg.ee/ak/, 030725

Inför valet 1994 sponsrades moderaterna med totalt 26 miljoner kronor från svenska företag. Under valet 1998 var summan nästan lika stor.
Pengarna går i huvudsak via Arvid Lindman AB, som sedan 1976 varit med och finansierat moderata samlingspartiet. Bolaget samlar in pengar och säljer annonser i framförallt tidningen Medborgaren.
Officiellt hävdar moderaterna att det handlar om en annonsering vilken som helst, men annonserna är ofta helt intetsägande och Arvid Lindman AB vägrar redovisa var alla deras intäkter tar vägen.
Stödet är också störst under valåren, för att sedan minska under mellanvalsåren. Valåret 1994 hade Arvid Lindman 19,2 miljoner i intäkter. Under mellanvalsåren därefter låg summan på runt 8 miljoner per år, för att åter stiga till 17 miljoner valåret 1998.
Dagens Arbete, april 2002

Censurivrarna
När Vilhelm Mobergs bok "Utvandrarna" kom ut 1950 besvarades den med ett högljutt upprop, där bl a 9 riksdagsmän från högerpartiet, bondeförbundet och folkpartiet protesterade mot att smålänningarna framställdes som "sedeslösa människor". De krävde att boken "avhyvlades" i nästa upplaga. Högerriksdagsmannen Axel Mannerskantz iscensatte t o m ett bokbål till vilket han och hans hustru sjöng "Du gamla du fria".
FiB-Kulturfront #12/2001

Svenska Dagbladets ledare i juni 1954 vägrade fördöma statskuppen i Guatemala och menade att beskyllningarna om att USA och United Fruit skulle ha varit inblandade var produkter av det "kommunistiska internationella opinionsmaskineriet".
TLM #3/1994, s 33

Birger Hagård, senare riksdagsman för moderaterna, bildade under sin tid som ordförande för högerns ungdomsförbund "Kommittén för ett fritt Asien", som stödde en rad antikommunistiska asiatiska diktaturer. Hagård har också haft nära kontakter med World Anti Communist League (WACL), som bildades av en rad diktaturregimer i Taiwan 1967. Så sent som 1987 var han, enligt egen utsago, deras kontaktperson i Sverige.
TLM #3/1994, s 15

Frihetens försvarare vs sydvietnamesiska bönder
Folkpartiledaren Sven Wedén hävdade 1965 att det inte var USA som var den aggressiva parten i Vietnam, utan tvärtom Kina. USA:s roll beskrev han som defensiv.
TLM #3/1994, s 32

Fortfarande i riksdagsdebatten den 6 november 1965 vägrade högern att fördöma Sydafrikas raspolitik. Också senare fanns spåren kvar: på offentliga möten med MSU i Malmö i slutet av 1970-talet hävdade unga moderater att "de svarta inte bör få rösta, för då kommer Sovjet få kontrollen över hela södra Afrika."
En orsak kan förstås vara de svenska företag som investerade i Sydafrika. Den borgerliga utrikesministern Margareta af Ugglas familj ägde till exempel företaget Sandvik, som tjänade tiotals miljoner på apartheidpolitiken.
TLM #3/1994, s 54f och 60

Franco löser samhällsproblem
Professorn i nationalekonomi Sven Rydenfelt, som hyllats som "den förste nyliberalen" på Svenska Dagbladets ledarsida, var emot bojkotter av diktaturer som Sydafrika och Spanien. Enligt hans argumentation var man tvungen att "acceptera, att man i andra länder löser sina samhällsproblem med andra metoder än våra."
TLM #3/1994, s 30

Winston Churchill put forth a proposal in 1910, in the capacity of Home Secretary, to sterilize roughly 100,000 "mental degenerates" and dispatch several thousand others to state-run labor camps. The alleged purpose was to save the British race from inevitable decline as its inferior members bred.
Micke Z (030719), "History Forgave Churchill", http://www.counterpunch.com/mickey07192003.html 030719

Vare sig moderaterna eller de svenska storföretagens organisationer stödde någonsin några av de politiska organisationer som bekämpade apartheidsystemet i Sydafrika. Däremot argumenterade de båda mot sanktionerna och mot det svenska stödet till ANC. Flera storföretag, däribland Volvo, Saab-Scania, Esab och Alfa-Laval, ägnade sig åt ett långtgående sanktionsbryteri.
TLM #3/1994, s 59

Ungsvenska klubben, en tummelplats för allehanda nazister och Pinochetvänner, har haft en mängd högt uppsatta moderater som föredragshållare: bl a deras fd partiledare Gösta Bohman, fd utrikesminister Margareta af Ugglas, Birger Hagård och flera andra riksdagsmän. De var också inbjudna till MUF:s firande av sitt 75-årsjubileum 1973.
TLM #3/1994, s 13f

Västerländska ideal i Angola
I en riksdagsdebatt den 10 april 1986 försvarade den moderate riksdagsmannen Birger Hagård terrorgruppen UNITA i Angola, som öppet hade hotat svenska biståndsarbetare bara några veckor tidigare.
Fria Moderata Studentförbundet bjöd också in UNITA till ett Sydafrikaseminarium 1987. I den efterföljande debatten skrev ordföranden för Kårpartiet Borgerliga Studenter O'68, Anders Hedman, att "högern stödjer UNITA:s kamp" och att Sverige borde vara med och finansiera dem och andra grupper som "kämpar för demokrati och västerländska ideal". Anders Hedman besökte själv UNITA:s baser i Angola, tillsammans med ombudsmannen Per Ericson.
Inte heller efter det att UNITA återupptog inbördeskriget, när de förlorat de allmänna valen i september 1992, har FMSF, BSO'68 eller någon av de inblandade kritiserat UNITA. Detta trots att det var första gången i världshistorien som ett politiskt parti med omedelbar verkan startade ett inbördeskrig för att de förlorat ett val.
TLM #3/1994, s 61ff

Partival av de invandrare uppväxta utanför Europa som röstade i valet 2002
PartiProcent
v33
s47
mp4
c2
fp2
kd7
m5

Vallokalsundersökningen (VALU) 2002 / svt.se 020918

Moderata ungdomsförbundet i Blekinge och Östergötland drev ett krav på statliga bordeller till MUF:s kongress år 2000.
Avisen 29/4 2000

40 procent till 10 procent
Av moderaternas 60 miljarder i skattesänkningar i sin budgetmotion från hösten 2001 går 23 miljarder, nästan 40 procent, till de 10 procent som redan tjänar mest.
Ytterligare 7 miljarder går till den tiondel som tjänar näst mest. Totalt går alltså hälften av moderaternas skattesänkningar till de 20 procent mest högavlönade.
Åsa Forssell och Anna-Kirsti Löfgren: ”Vem får egentligen de skattesänkningar som (m) utlovar?”, LO 2002, ISBN 91-566-1886-7

Internationella kontakter
Moderata samlingspartiet ingår i internationalen IDU. Bland de övriga medlemmarna finns bland andra
- ADN i Bolivia, den förre militärdiktatorn Hugo Banzers parti
- ARENA i El Salvador, som var dödskvadronernas parti under inbördeskriget
- RENAMO i Mocambique, en USA-stödd terrorgrupp
- DTA i Namibia, det apartheidparti som styrde Namibia under den sydafrikanska ockupationen
- Kuomintang i Kina, som regerade Kina innan revolutionen
- New National Party i Sydafrika, regeringspartiet under apartheidtiden

http://www.idu.org/ 031019

Fria Moderata Studentförbundet ingår i internationalen IDYU. Bland de övriga medlemmarna finns bland andra
- Ungdomsförbundet till ADN i Bolivia, den förre militärdiktatorn Hugo Banzers parti
- Ungdomsförbundet till ARENA i El Salvador, som var dödskvadronernas parti
- Young Likud i Israel
- Forza Italia Giovani, ungdomsförbundet till Silvio Berlusconis parti
- Ungdomsförbundet till RENAMO i Mocambique, en USA-stödd terrorgrupp
- Ungdomsförbundet till DTA i Namibia, det apartheidparti som styrde Namibia under den sydafrikanska ockupationen
- Kuomintang i Kina, som regerade Kina innan revolutionen
- Ungdomsförbundet till New National Party i Sydafrika, regeringspartiet under apartheidtiden

http://www.iydu.org/members/ 031015