Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Brott och straff
 
Tillbaka till 1800-talet
Under 1998 fanns det nära två miljoner manliga fångar i USA. Antalet fördubblades nästan under 1990-talet.
SvD 990530

I april 2002 rekommenderade FN:s kommitté för de medborgerliga rättigheterna och politiska friheterna Sverige att förstärka utbildningen i mänskliga rättigheter i sin poliskår.
Göteborgsposten 020516

Land of the Free
Nästan en fjärdedel av alla världens fångar sitter i USA.
ETC #4/1999

Sedan 1973 har 75 personer frigivits ur dödscell i USA efter att ha blivit felaktigt dömda.
ETC #4/1999

Punkbandet Kriminella Gitarrers låt "Knugen Skuk" från 1979 är fortfarande förbjuden på radio.
FLT / Metro 990908

Den juridiska rasismen
Av de 500 fångar som avrättades i USA mellan 1977 och 1998 hade 81,8 procent dömts för mord på vita, fastän svarta och vita blir offer för våldsdåd i ungerfär samma utsträckning.
Svenska Amnestys hemsida 000604

Mellan åren 1977 och 1998 var 81 procent av de 500 fångar som avrättades i USA dömda för mord på vita. Detta trots att antalet mordoffer är ungefär lika stort bland svarta och vita. Det kan enligt Amnesty bara förklaras med de starka rasfördomar som fortfarande råder i landet. Av de 133 federala avrättningar som verkställts sedan 1988 tillhörde den dömde i 101 fall någon av USAs minoritetsgrupper.
DN 990519

Vid sidan av mjukvaruindustrin är fängelseindustrin idag USAs snabbast växande industrigren.
ETC #4/1999

About 1 in every 20 Americans is expected to serve time in prison during their lifetime. For African-American men, the number is greater than 1 in 4.
U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Lifetime Likelihood of Going to State or Federal Prison, March 1997 / penpress.org 020529

Det är billigare att utbilda någon ett år på Harvard än att låta samma person sitta ett år i fängelse i Kalifornien. I genomsnitt kostar en fånge 24 000 dollar om året.
ETC #4/1999

I 48 av USA:s 50 stater förlorar fångarna rösträtten så länge de sitter i fängelse. I 42 stater får de inte rösta heller om de är villkorligt frigivna. I 10 stater får den som en gång suttit i fängelse aldrig mer rösta under sin livstid.
ETC #4/1999

Mellan 1991 och 1998 sjönk antalet våldsbrott i USA med 20 procent. Samtidigt ökade antalet fångar med 50 procent.
ETC #4/1999

USA har mellan fem och tio gånger så stor andel av befolkningen i fängelse som Västeuropa. Nästan varannan av internerna är svart, trots att de bara utgör 12 procent av befolkningen.
The Economist / Metro 990401

Sedan dödsstraffet åter blev lagligt i USA 1977 har 557 människor avrättats. 3 300 amerikaner sitter i dödscell i USA.
ETC #4/1999

Var fjärde homosexuell har utsatts för våld eller trakasserier på grund av sin sexuella läggning. Nästan en tredjedel av männen har utsatts det senaste året, och av kvinnorna är det färre, mindre än en fjärdedel. Männen utsätts mer för våld, medan kvinnorna trakasseras mest. Unga män är mer utsatta än äldre.
Eva Tiby från kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet / DN 990726

En tredjedel av alla svarta män i USA i åldrarna 18-34 är fängslade, villkorligt dömda eller på något annat sätt insnärjda i USA:s bestraffningssystem. Var sjunde svart man är fråntagen sin rösträtt av det skälet. I Kalifornien går det fem svarta fångar på varje svart manlig student.
DN 001114

Av de 1 838 tjänstemän i USA, mest åklagare, som 1998 hade makt att ta beslutet att yrka på dödsstraff var 1 794, det vill säga 97,6 procent, vita.
ETC #4/1999

Det finns närmare 200 miljoner skjutvapen i USA. De finns i ungefär 35 procent av alla amerikanska hem.
DN 000527

The number of people in U.S. prisons and jails tripled between 1980 and 1996.
U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1998 / penpress.org 020529

Det finns idag fyra miljoner amerikaner som inte får rösta därför att de sitter, eller någon gång har suttit, i fängelse. Av dessa är 1,8 miljoner svarta. Det gör att 18 procent av de svarta männen i USA saknar rösträtt på grund av de här reglerna.
ETC #4/1999

Höginkomsttagare har högst acceptans för vardagsbrottslighet
Tabellen nedan visar andelen av de svarande, i procent, som svarade ja eller hållt med om påståendet, uppdelat i hög-, medel-, och låginkomsttagare.

Om du inte fick någon påföljd, skulle du kunna tänka dig att...
Felparkera 71 - 63 - 44
Köra för fort 77 - 65 - 46
Köra mot rött ljus 13 - 10 - 6
Köra bil onykter 4 - 2 - 1

Om du inte fick någon påföljd skulle du...
Anlita svart arbetskraft 70 - 62 - 54
Jobba svart 50 - 53 - 45
Bränna hemma 19 - 20 - 11
Ta in mer alkohol än tillåtet till Sverige 63 - 54 - 39
Köpa sexuella tjänster 6 - 4 - 2

Om du inte fick någon påföljd skulle du uppge felaktiga uppgifter...
till Försäkringskassan 11 - 8 - 7
till Skattemyndigheten 22 - 14 - 10

Att köpa sexuella tjänster är ett lindrigt brott 22 - 16 - 9
Att uppge felaktiga uppgifter till skattemyndigheten är ett mycket allvarligt brott 27 - 31 - 48
Undersökning av Demoskop hösten 2003, med 2373 intervjuer, refererad på svt.se 031016