Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Klassamhället
 
I nästan alla Sveriges kommuner är det dyrare att bo i villa än i hyresrätt. En villa på 145 kvadrat är i genomsnitt 1 600 kronor billigare att bo i än i en motsvarande hyreslägenhet. Kostnaden för hyresrätten är i genomsnitt 7 466 kronor i månaden, medan villan kostar 5 846 kronor. I 223 kommuner är det mer än 1 000 kronor dyrare att bo i hyresrätten än i villa.
Undersökning av Privata Affärer / DN 990429

Svart städhjälp till privatpersoner omsätter uppskattningsvis tre miljarder om året i Sverige. Höginkomsttagare anlitar svart städhjälp oftare än andra, och i Riksskatteverkets attitydundersökning uppger de oftare än andra att de tycker att det inte ska vara straffbart att göra det. Det finns än så länge inte ett enda känt fall i där någon som anlitat svart städhjälp privat har åkt dit för skattefusk.
Ekot 030506

Ohälsotalen i Rinkeby var 103,0 bland kvinnor och 72,6 bland män 1998. Medelinkomsten var 103 700 kr 1997.
I Djursholm var motsvarande siffror 19,1 och 10,2. Medelinkomsten var 258 tkr.
Statens folkhälsoinstitut: "Välfärden och folkhälsan", Gunnar Ågren 2001, fhi.se 020810

In Australia, Canada, the United Kingdom and the United States, at least half the single-parent households with children have incomes below the poverty line.
UNDP: Human Development Report 1999 / penpress.org 020618

Manliga högre tjänstemän lever i genomsnitt 7,9 år längre med full hälsa än manliga arbetare utan yrkesutbildning. För kvinnor är motsvarande skillnad 7,6 år.
Gunnar Ågren: "Folkhälsa i framtiden", föredrag 000215, fhi.se 020810

Barn i familjer med ekonomiska problem mår sämre än andra barn, både fysiskt och psykiskt. Barn som inte haft möjlighet att delta i aktiviteter, som exempelvis att gå på bio eller konsert, har också sämre hälsa. Barn till arbetare har högre dödlighet i både sjukdomar och olycksfall än barn till tjänstemän.
SOU 2001:55, s. 246-253 / LO: ”Lyfter floden alla båtar?”, 2002, s 33

75 procent av amerikanerna tycker att näringslivet har fått för mycket makt över för många aspekter av deras liv. 73 procent tycker att cheferna i företagen får för mycket betalt.
Business Week / Affärsvärlden 001004

De segregerade kommunerna
Invånarna i Danderyd betalar 9 gånger så mycket kapitalskatt och 11 gånger så mycket förmögenhetsskatt som genomsnittet för riket. Den genomsnittliga Danderydsbon betalar ca 38 000 kronor om året i kapitalskatt och ca 11 000 kronor om året i förmögenhetsskatt.
Danderyds kommun 012019 i ett brev till de politiska partierna i riksdagen. Siffrorna avser 1999 års skatt.

Vilka äger mer än sin villa?
Nettoförmögenhet med och utan reala tillgångar (framförallt villor och bostadsrätter), uppdelat på deciler. En decil är en tiondel av befolkningen, och den första decilen är alltså de 10 procent som äger minst.
DecilInkl realaExkl reala
1-232 000-321 000
2-33 000-90 000
30-5 000
40-3 000
514 000-15 000
655 000-27 000
7144 000-34 000
8308 0000
9627 000119 000
102 445 0001 162 000

SCB: "Reavinster och reaförluster 1999", Rapport 2001, s 38

Topp 10 procent
10 procent av Sveriges befolkning äger 99 procent av alla hushållens börsnoterade aktier.
För aktiefonder är ägande inte särskilt mycket mer jämlikt fördelat: 10 procent (inte nödvändigtvis helt desamma som de som äger aktierna) äger 83 procent av alla hushållens aktiefonder.
10 procent äger 75 procent av banktillgångarna.
Totalt sett står de rikaste 10 procenten av befolkningen för 73,5 procent av nettoförmögenheten i Sverige.
SCB: "Reavinster och reaförluster 1999", Rapport 2001, s 36

Det var 8 procent av befolkningen i Sverige som betalade förmögenhetsskatt 1999. De kommuner där flest betalade förmögenhetsskatt var Danderyd (30 procent), Lidingö (23 procent), Täby (18 procent) och Lomma (18 procent).
5 800 ensamstående kvinnor, 6 100 ensamstående män och 23 000 sambeskattade hade en taxerad förmögenhet på mer än 4 miljoner kr.
Men, som SCB skriver, "kvaliteten på förmögenhetsuppgifterna är svår att bedöma eftersom stora delar av individernas tillgångar aldrig deklareras".
SCB, Statistiska meddelanden IF 20 SM 0101, publicerad 010618, korrrigerad 010817, ISSN 1403-1647, s 6

Topp 5 procent
5 procent av Sveriges befolkning äger 95 procent av alla hushållens börsnoterade aktier.
5 procent av äger nästan två tredjedelar, 66 procent, av alla hushållens aktiefonder.
5 procent äger 57 procent av banktillgångarna.
Totalt sett står de rikaste 5 procenten av befolkningen för 56 procent av nettoförmögenheten i Sverige.
SCB: "Reavinster och reaförluster 1999", Rapport 2001, s 36

Topp 1 procent
1 procent av Sveriges befolkning äger 76,4 procent av alla hushållens börsnoterade aktier.
1 procent äger 29,2 procent av alla hushållens aktiefonder.
1 procent äger 25,6 procent av banktillgångarna.
Totalt sett står den rikaste procenten av befolkningen för 29,8 procent av nettoförmögenheten i Sverige.
SCB: "Reavinster och reaförluster 1999", Rapport 2001, s 36

I början av 1990-talet hade de ej facklärda arbetarna nästan dubbelt så hög dödlighet som genomsnittligt, medan ledande tjänstemän hade 30 procent lägre dödlighet.
Gunnar Ågren: "Folkhälsa i framtiden", föredrag 000215, fhi.se 020810

Taxeringsåret 2001 betalade 20 procent av de med beskattningsbar inkomst statlig inkomstskatt. Gränsen låg vid 232 600 kronor i förvärvsinkomst. De kommuner där flest betalade statsskatt var Danderyd (45 procent), Täby (40 procent) och Lidingö (39 procent).
SCB: Välfärdsbulletinen #1/2002

26 procent av LO-medlemmarna hade varken tillgång till fritidshus eller råd att åka på semester 2003. Motsvarande siffra för TCO-medlemmar var 12 procent, och för SACO-medlemmar 9 procent. Fyra av tio anställda kan inte påverka semesterns förläggning.
LO, pressmeddelande 040701

Medellivslängden bland män är 8,5 år längre i Danderyd än i Arjeplog.
Statens folkhälsoinstitut: "Välfärden och folkhälsan", Gunnar Ågren 2001, fhi.se 020810

Aktier som folkrörelse
Börsnoterade aktier, medelvärde för varje decil.
DecilAktievärde
13 000
21 000
30
40
51 000
63 000
78 000
815 000
932 000
10521 000

SCB: "Reavinster och reaförluster 1999", Rapport 2001, s 38

Mellan 1997 och 1999 ökade hushållens innehav av aktier med 84 procent, från 281 miljoner till 517 miljoner. Samtidigt minskade andelen av befolkningen som direktägde aktier från 18,8 procent till 18,4 procent. De 10 procent av befolkningen som ägde mest ökade också sin andel av det totala värdet något, från 98,4 procent till 99,0 procent.
SCB: "Reavinster och reaförluster 1999", Rapport 2001, s 40

Klassmedvetenhet
Sex av tio medlemmar i LO-facken upplevde sig vara arbetarklass 1999. 26 procent upplevde sig som lägre medelklass.
LO-undersökning / Avisen 990814

35 procent av befolkningen definierade sig år 1999 som arbetarklass och 47 procent som medelklass. 91 procent svarar ja på frågan om det finns klasser.
Klassmedvetenheten ökade under nittiotalet. Kvinnor har över lag lägre klasskänsla än män, ungdomar marginellt lägre än andra.
Sociologisk forskning #1/1999 / DN 991228

Under hela mellankrigstiden minskade skillnaderna mellan olika samhällsgrupper när det gällde dödlighet, men under 1960-talet och framöver har klyftorna vidgats mycket kraftigt.
Gunnar Ågren: "Folkhälsa i framtiden", föredrag 000215, fhi.se 020810

Över 80 procent av de brittiska invånarna ansåg 1994 att det fanns en klasskamp i landet. Två tredjedelar vände sig "starkt emot" uppfattningen att deras samhälle skulle vara klasslöst.
Göran Greider: "Arbetarklassens återkomst", Albert Bonniers förlag 1998, s 90

Dödligheten bland människor 30-64 år är betydligt högre för de 20 procent av Sveriges befolkning som har lägst inkomst, än för de 20 procent som har högst inkomst.
Hjärtinfarkt är till exempel 4 gånger vanligare bland kvinnor, och dubbelt så vanligt bland män. Självmord är dubbelt så vanligt bland både män och kvinnor. Alkoholrelaterade dödsfall är 6 gånger vanligare bland män, och 4 gånger vanligare bland kvinnor.
Statens folkhälsoinstitut: "Välfärden och folkhälsan", Gunnar Ågren 2001, fhi.se 020810