Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Kuriosa
 
Varje LO-medlem bidrar via medlemsavgiften med ungefär sex kronor per år till det socialdemokratiska partiet. Huvuddelen av det går till valrörelsen.
Aftonbladet 020827, 020828

62 procent av TV-programmen i Latinamerika är från USA, och ytterligare 8 procent från andra länder utanför kontinenten.
UNDP: Human Development Report 1999 / penpress.org 020619

Andelen av förstagångsväljarna som placerar sig "långt till vänster" eller "klart till vänster" var 40 procent 1994, 42 procent 1998 och 48 procent 2002.
VALU / GP 020922

Under folkomröstningen om EU 1994 hade 9 av 10 svenska tidningar tagit ställning för ja-sidan. Flera företagledningar uppgav till sina anställningar att deras jobb skulle vara i fara vid ett nej. Ja-sidan hade också omkring 1000 personer anställda för att ringa upp 472 000 röstberättigade personer inför valet.
Mikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 188f

Rambofenomen
Det finns inga bevis för att amerikanska fredsaktivister någonsin spottade på hemkomna Vietnamsoldater.
Lembcke, Jerry (1999): "The Spitting Image: Myth, Memory, and the Legacy of Vietnam", http://www.rlg.org/annmtg/lembcke99.html 030630

Andel av partiernas nominerade, till riksdagen och kommunerna, i valet 2002 som hade en taxerad förvärvsinkomst på mer än 400 000 kronor om året.
ListorMKdFpCSMpV
Riksdag3222171427811
Kommuner177125743
I befolkningen över 18 år som helhet har mindre än 5 procent en så hög inkomst.
SCB / Sveriges Radio Ekot 020808

Anne Wibble har själv medgivit att devalveringen av den svenska kronan 1992 sköts upp för ge svenska banker och storföretag tid att sälja av sitt innehav av svenska kronor.
Mikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 184

Enligt analysföretaget Ferris Research kommer spam i år att kosta det europiska och amerikanska näringslivet sammanlagt motsvarande 90 miljarder kronor i förlorad arbetstid, bandbredd, höjda serverkrav och intern support. Ett annat analysföretag, Radicati Group, hävdar att summan blir hela 160 miljarder kronor.
Internetworld #11/2003

Bo Lundgren, partiledare för moderaterna, tjänar 87 000 kronor i månaden.
Aftonbladet 020827

Andel av partiernas nominerade, till riksdagen och kommunerna, i valet 2002 som betalar förmögenhetsskatt.
ListorMKdFpCSMpV
Riksdag2081313592
Kommuner20101814693
I befolkningen över 18 år som helhet betalar 9,3 procent förmögenhetsskatt.
SCB / Sveriges Radio Ekot 020808

George W Bush hade en kampanjbudget på 447 miljoner dollar, drygt 25 procent mer än den demokratiske presidentkandidaten Al Gore.
Gregory Palast: "Bush family finances: Best democracy money can buy", The London Observer 001126 / gregpalast.com 020205

Nästan 40 procent av LO-medlemmarna ansåg vid valet 2002 att Sverige ska gå ur EU. Av dem är fler kvinnor än män.
LO-tidningen, lotidningen.lo.se/ 021003

På Livets Ords gymnasium i Uppsala fick kristdemokraterna 87,8 procent av rösterna i Aftonbladets kampanj Ungt Val våren 2002. I landet i stort fick de 5,9 procent.
FiB-Kulturfront #6-7/2002

Heineken - för dig som är rasist
Företaget Heineken läxade i januari 1996 upp ett TV-program som de sponsrade i ett brev som råkade läcka ut till pressen. Bland annat klagade de över att männen i publiken drack vin istället för "maskulina drycker som öl" och "den alltför stora andelen negrer i publiken".
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 64

I FN:s säkerhetsråds sal finns en jättekopia av Picassos tavla Guernica, som han målade efter tyskarnas terrorbombningar av den spanska staden med samma namn. När USA:s utrikesminister Colin Powell lade fram sina "bevis" för att Irak har massförstörelsevapen i februari 2003, gömdes Guernica bakom FN:s flaggor för att inte störa argumentationen.
Internationalen #7/2003

Nio av tio präster i Svenska Kyrkan tror på jungfrufödelsen. Två tredjedelar tror på helvetet.
Kyrkans Tidning / SvD 990328

Antiamerikanism?
En opinionsundersökning från juni 2003, som gjordes i 20 olika muslimska länder och i Palestina, delade upp de tillfrågade efter om de stödde bin Laden eller inte. Skillnaden mellan de två grupperna visade det sig vara mycket liten i svaren på frågor om de uppskattade amerikansk teknologi och kultur eller amerikanska idéer. Inte heller fanns det någon mer än marginell skillnad i svaren på om västerländsk demokrati skulle kunna fungera i arabländerna.
Pew Research Center / Blum, William (2003), "Myth and Denial in the War on Terrorism", 030812, http://www.counterpunch.com/blum08122003.html 030813

Myterna om ungdomar
60 procent av de som är mellan 16 och 29 år kan tänka sig att gå med i ett politiskt parti, att jämföras med 67 procent för de mellan 35 och 74 år.
Av den första gruppen kan 65 procent tänka sig att aktivera sig politiskt. Med andra ord är det bara 5 procent av ungdomarna som bara kan tänka sig att arbeta politiskt utanför partierna.
Över hälften av ungdomarna föredrar ett ekonomiskt jämlikt samhälle framför ett samhälle där flitiga och dugliga premieras, vilket är mer än för de äldre.
Ungdomsstyrelsens studie "Ny tid - Nya tankar?", omfattande 5000 ungdomar och ett större antal äldre / Norrskensflamman 980416

Andel av partiernas nominerade, till riksdagen och kommunerna, i valet 2002 som är födda utanför Sverige.
ListorMKdFpCSMpV
Riksdag5893121014
Kommuner677291213
I befolkningen över 18 år som helhet är 13,3 procent födda utanför Sverige.
SCB / Sveriges Radio Ekot 020808

Partival bland förstagångsväljare i de senaset riksdagsvalen
Parti1991199419982002
v591918
s24292230
mp7141110
c5847
fp128713
kd6565
m30262913
övr.11124

Vallokalsundersökningen (VALU) 2002 / svt.se 020918

Svårt trick
Den amerikanske trollkarlen James Randi har i flera decennier arbetat mer eller mindre heltid med att med att bemöta och granska påståenden om diverse övernaturligheter. Han hävdar att skojare mycket hellre låter sig kontrolleras av vetenskapsmän än trollkarlar, som själva kan tricken.
Stiftelsen The James Randi Educational Foundation har genom frivilligbidrag fått ihop en miljon dollar, som ska gå till den första som faktiskt lyckas visa prov på någon sorts övernaturlig förmåga. Än så länge har ingen lyckats.
Hemsidan www.randi.org

Störningsfri zon
Varken statsminister Göran Persson eller utrikesminister Anna Lindh fick reda på terrordåden mot World Trade Center den 11 september 2002 förrän efter över en timme. De satt i möte i utrikesnämnden på slottet, och hovet vägrade att släppa igenom nyheten eftersom det skulle störa kungen och mötet.
Aftonbladet 020102

De 20 domar som utdelades för våldsamt upplopp under 1994-2000 gav i genomsnitt drygt 1 månads fängelse. De 27 domar som utdelats för samma brott under EU-toppmötet har lett till i genomsnitt drygt 21 månaders fängelse.
Erik Wijk: "Göteborgsmål upp i Högsta domstolen", Yelah v 6 2002

Naturens styggelser
Bland djuren är "avvikande" sexuella beteende inte undantag, utan tvärtom mycket vanligt. Till exempel är de flesta dvärgschimpanser bisexuella. Bland giraffer är det upp till 75 procent av individerna som inte alls deltar i reproduktionen, bland sjölejon ännu fler. En tiondel av paren hos de australiensiska svarta svanarna är manliga, och de tar inte bara ofta över ägg från andra par - de visar sig dessutom effektivare än de heterosexuella paren på att få ungarna att klara sig.
Bruce Bagemihl: "Biological Exuberance" / DN 990801

Andel av partiernas nominerade, till riksdagen och kommunerna, i valet 2002 som är män.
ListorMKdFpCSMpV
Riksdag66595958515650
Kommuner67576062565153
I befolkningen som helhet är 49 procent män.
SCB / Sveriges Radio Ekot 020808

Drottning Silvias far, Walter Sommerlath, gick med i det tyska nazistpartiet i december 1934. Han bodde då i Brasilien. I april 1938, samma månad som Brasilien förbjöd nazistpartiet, flyttade Sommerlath tillbaka till Tyskland.
Under andra världskriget drev han ett företag som tillverkade bland annat delar till pansarvagnar, sikten och gasmasker åt den tyska militären. Två år efter kriget, 1947, flyttade han tillsammans med sin familj tillbaka till Brasilien.
Walter Sommerlath avled 1990. Det finns inget som tyder på att han någonsin lämnade partiet eller ändrade sin politiska uppfattning.
Arbetaren #29/2002, arbetaren.se 020721