Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Fascism
 
Första hjälpen i politik
Röda Korset sålde, i samarbete med föreningen Sverige-Tyskland, Adolf Hitlers samlade tal till intresserade, varav hälften av vinsten gick till Röda Korset. 1941 bad Röda Korsets ordförande Prins Carl i ett brev till Konungen om tillstånd och pengar för att upprätta en sjukvårdsavdelning åt tyska soldater på Bodens garnisonssjukhus.
Norrskensflamman 991209

De amerikanska biljättarna Ford och general Motors, GM, hade ett nära samarbete med den nazityska regimen före och under andra världskriget. Henry Ford, som själv författade antisemitiska skrifter, arbetade i slutet av 30-talet för att hålla USA utanför det väntade kriget. 1935 gick GM med på att bygga en ny fabrik utanför Berlin för att tillverka en lastbil kallad "Blitz" som senare användes av den tyska armén i blixtanfallen mot Polen, Frankrike och Sovjetunionen.
DN 981201

Var kom Hitlers väljare ifrån?
I Tyskland växte det nationalsocialistiska partiet från 2,5 procent av rösterna 1928 till 43,9 procent 1933. Under samma period minskade det konservativa Tysknationella Folkpartiet från 14,2 procent till 8,0. Det katolska Centrumpartiet minskade marginellt, från 15,4 till 15,0. Socialdemokrater och kommunister sjönk från 40,5 procent till 30,6.
Valdeltagandet ökade under de här åren från 75 procent 1928 till 89 procent 1933. Detta innebär att Centrumpartiet ökade sitt röstantal och att socialdemokrater och kommunister i stort sett fick lika många väljare 1933 som 1928. De liberala mittenpartierna däremot raderades i stort sett ut trots det ökade valdeltagandet: De fick 27,5 procent av rösterna 1928 och bara 2,5 procent 1933.
Aftonbladet 000228

Inom ett år efter andra världskrigets slut hade nästan alla italienska fascister släppts ur fängelse, samtidigt som hundratals kommunister och andra vänsterpartisaner som slagits mot den nazistiska ockupationen förblev fängslade.
Michael Parenti i antologin "Utan Heder", red Aron Etzler, 1999

Sex av drygt tjugofem svenska generaler under andra världskriget finns med i den svenska säkerhetspolisens egna rullar över organiserade nazister. Framförallt handlade det om äldre, väletablerade män som var medlemmar i organisationer som det svenska nazistpartiet, föreningen Manhem och Riksförbundet Sverige-Tyskland. Eftersom det med all säkerhet fanns gott om nazister även i den tidens Säpo - i folkmun kallad Hestapo - är siffran antagligen en grov underskattning.
Norrskensflamman 000615

En lönsam affär
Kapitalinkomstens, industriprofitens och handelsprofitens andel av den tyska nationalinkomsterna steg från 17,4 procent år 1932 till 26,6 procent 1938.
Gunnarsson, Gunnar: "Fascism och klassherravälde", 1983

Vilka röstade för Hitler?
I valet den 5 mars 1933 fick nazisterna i Tyskland 43,9 procent av rösterna, och bildade regering. Den 23 mars röstade den tyska riksdagen igenom att den nazistiska regeringen skulle få hela den lagstiftande makten. Röstsiffrorna var 441 mot 94 - samtliga borgerliga partier, inklusive liberalerna, röstade för. De 94 var alla socialdemokrater. Kommunisterna hade redan häktats.
Ordfront Magasin #5/2002

Profiten för samtliga industri- och handelsföretag i Tyskland steg från 6,6 miljarder mark 1933 till 15 miljarder 1938. Siemens omsättning fördubblades, den tredubblades för Krupp och Mannesmann-Röhrenwerke, sexdubblades för Phipil Holzmann AG och tiodubblades för Deutche Waffen- und Munitionsfabriken AG.
De tyska aktiebolagens kapital steg från 18,75 miljarder riksmark år 1938 till mer än 29 miljarder vid slutet av 1942.
Gunnarsson, Gunnar: Fascism och klassherravälde, 1983

De lägsta lönerna i Hitlertyskland sjönk med mellan 25 och 40 procent (i Italien med 50 procent) de närmaste åren efter 1933, och börsvinsterna gick i taket.
Michael Parenti: "Blackshirts and Reds" / Norrskensflamman 981203