Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Imperialismen
 
During the Gulf War, the United States suffered 148 soldiers killed in action, and 458 wounded. The U.S. estimated that more than 100,000 Iraqi soldiers died, 300,000 were wounded, 150,000 deserted, and 60,000 were taken prisoner.
U.S. House Committee on Armed Services, 1992 / penpress.org 020529

Israel är det land i världen som har brutit mot flest FN-resolutioner, 32 stycken sedan 1968. Turkiet har brutit näst flest, 24 stycken, följt av Marcocko som har brutit mot 17. Då har inte vaga eller oklara resolutioner, som till exempel 242 och 338, räknats med, och inte heller resolutioner som bara innehåller fördömanden. De som räknats med är de som innehållit specifika krav på förändringar. De resolutioner Israel brutit mot har bland annat handlat om annekteringen av östra Jerusalem, bosättningarna på de ockuperade områdena, och utvisningar av palestinier.
Studie av Steven Zunes, San Francisco University / Shlomo Shamir: "Study: Israel leads in ignoring Security Council resolutions", 021010, haaretzdaily.com 021014

The U.S. Department of Defense provides professional military training to more than 100 countries, annually.
U.S. Department of Defense, Defense 96, 1996 / penpress.org 020529

1.2 million Iraqi people, including 750,000 children below the age of five, have died due to the scarcity of food and medicine, since the commencement of UN sanctions in 1990.
UNICEF 1997, www.unicef.org/newsline/99pr29.htm 020619

The U.S. maintains a military presence in more than 140 countries.
U.S. Department of Defense, Defense Almanac 2000 / penpress.org 020529

Fram till år 1950 uppskattas 227 000 människor ha dött av till följd av atombomben som fälldes över Hiroshima.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, faktablad 4, 960429

In developing nations, there are nearly 5 million acute pesticide poisonings per year due to lack of protection during application, with millions more exposed to lower but still dangerous levels.
World Resource Institute, Report on Global Health, 1998 / penpress.org 020619

Seven rich countries hold 48% of the voting power at the IMF, and 46% at the World Bank: The United States, Japan, France, the United Kingdom, Saudi Arabia, Germany and the Russian Federation.
UNDP: "Human Development Report 2002", undp.org/hdr2002/facts.html 020801

USA har militär närvaro i 121 av FN:s 189 medlemsstater.
Tariq Ali, intervjuad i Internationalen #5/2004

In Latin America, fewer than 10% of landowners own almost 90% of the land.
UNICEF: State of the World’s Children, 1995, p. 43. / penpress.org 020619

27 million workers in the world’s 845 export processing zones are not allowed to organize in unions for collective bargaining.
UNDP: "Human Development Report", 1999 / penpress.org 020529

In the last ten years, U.S. Navy deployments abroad have increased by half, U.S. Army deployments have tripled, and U.S. Air Force deployments have quadrupled.
U.S. Department of Defense: "Major Deployments/Operations", 1999 / penpress.org 020529

In 1999, more than 250,000 personnel from U.S. Armed Forces occupied foreign countries, more than one-fifth of all U.S. Armed Forces personnel.
U.S. Department of Defense, Defense Almanac 1999 / penpress.org 020529

Pinochets ekonomiska mirakel
År 1973, när general Augusto Pinochet tog makten i Chile i en CIA-stödd kupp, var arbetslösheten där 4,3 procent. 1983 hade den stigit till 22 procent.
År 1970 levde 20 procent av Chiles befolkning i fattigdom. År 1990 var siffran 40 procent.
Gregory Palast: "Tinker Bell, Pinochet and the fairy tale miracle of Chile", The London Observer 981122 / gregpalast.com 020213

Zbigniew Brzezinski, president Carters nationella säkerhetsrådgivare, har uppgett att president Carter redan den 3 juli 1979 avsatte 500 miljoner dollar för upprättandet av en internationell terroriströrelse som skulle sprida islamisk fundamentalism i Centralasien och "destabilisera" Sovjetunionen.
John Pilger i Aftonbladet 020204

The World Bank is governed by 24 executive directors, each with one vote. The United States, Japan, France, Germany and the UK are each represented by one voting director. The other 177 member nations share the remaining 19 votes.
The World Bank, 1999 / penpress.org 020619

Gallup International’s Millennium Survey asked more than 50,000 people in 60 countries, "Would you say that your country is governed by the will of the people?" Less than a third said yes. The survey also asked, "Does government respond to the will of the people?" Only 10% said that it did.
UNDP: "Human Development Report 2002", undp.org/hdr2002/facts.html 020801

En skola för diktaturernas försvar
School of the Americas i Georgias (som nu är flyttad och omdöpt) utbildade 58 000 latinamerikanska soldater. De latinamerikanska länderna tenderar att skicka flest soldater till den amerikanska militärutbildningen under perioder då grova brott mot de mänskliga rättigheterna pågår i landet.
Amnesty Press #5/1998

Efter påtryckningar släppte Pentagon 1996 de manualer som användes i skolan fram till 1991. Den mest uppmärksammade är "Human Resource Exploitation Manual" och sattes ihop 1983.
Där rekommenderas bland annat att man arresterar de misstänkta tidigt på morgonen, tar av dem nakna och håller dem isolerade. De ska berövas all slags rutin vad gäller sömn och mat och förhörsrummen ska sakna fönster och toaletter. För att bryta ned den arresterades motståndsvilja rekommenderar manualen utmattning, extrem hetta, kyla, svält, sömnlöshet, sanningsdroger hot om fysisk smärta och till och med mord.
Manualen bryter mot en rad såväl amerikanska lagar som internationella fördrag, men trots tre officiella undersökningar har inte någon funnits ansvarig för dess innehåll.
Amnesty Press #5/1998

The developing world spends $13 on debt repayment for every $1 it receives in grants.
World Bank: "Global Development Finance 1999" / globalissues.org 020705

Av alla de officerare som FN:s sanningskommissionsrapport anklagar för brott mot de mänskliga rättigheterna i El Salvador var två av tre före detta elever på School of the Americas.
Amnesty Press #5/1998

Of the 738 NGOs accredited to the WTO’s 1999 ministerial conference in Seattle, Washington, 87% were from industrial countries.
UNDP: "Human Development Report 2002", p. 8

The International Monetary Fund (IMF) has 182 member countries. Five countries, the United States, Germany, Japan, France and the UK, control 40% of the votes that determine IMF policy.
International Monetary Fund, Members' Quotas and Voting Power, October 2001 / penpress.org 020619