Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Alkohol
 
Spritsubventionerna
Om alkoholskatten skulle täcka det offentligas alkoholkostnader, skulle en 75:a starksprit kosta 550 kronor och en flaska starköl 30 kronor.
UNF: "Sluta snacka skit om droger", 1995 och UNF: "Fakta om alkohol", 1994

Alkoholen kostar ungefär 100 miljarder om året i Sverige. Den största delen, ungefär 60 miljarder, beror på produktionsbortfall p g a sjukfrånvaro, dödsfall och förtidspensioneringar. Sjukvård och socialvård kostar ungefär 10 miljarder var. Produktionen i sig kostar 20 miljarder. Egendomsskador kostar 2 miljarder till, förebyggande åtgärder ytterligare 5 miljarder. Obehaget för drabbade och anhöriga vid utslagning, olyckor, våldsbrott och sjukdom är inte inräknat.
100 miljarder om året skulle räcka för att varje nybliven 18-åring skulle få en miljon kronor i handen som startbidrag.
UNF: "Sluta snacka skit om droger", 1995 och UNF: "Fakta om alkohol", 1994

Frankrike har flest fall av skrumplever i hela världen. Varannan fransk sjukhussäng är upptagen av en alkoholskadad.
UNF: "Sluta snacka skit om droger", 1995 och UNF: "Fakta om alkohol", 1994

I nästan var tredje sjukhussäng i Sverige ligger människor som har olika besvär och skador orsakade av alkohol och alkoholmissbruk.
UNF: "Sluta snacka skit om droger", 1995 och UNF: "Fakta om alkohol", 1994

Totalkonsumtionsteorin
Redan 1975 slog en internationell grupp av forskare fast att den regering som vill minska antalet högkonsumenter, kan göra det genom att sänka medelkonsumtionen.
UNF: "Sluta snacka skit om droger", 1995 och UNF: "Fakta om alkohol", 1994

10-15 procent av sjukvårdens kostnader förorsakas av alkohol.
UNF: "Sluta snacka skit om droger", 1995 och UNF: "Fakta om alkohol", 1994

Omkring 400 barn föds varje år med iakttagbara skador som beror på att mamman druckit alkohol under graviditeten.
UNF: "Sluta snacka skit om droger", 1995 och UNF: "Fakta om alkohol", 1994