Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Rasism
 
The median income among black families in the U.S. was 54 percent of the median income for white families in 1992, compared with 61 percent in 1969.
Philadelphia Inquirer, October 1994 / www.thirdway.com/rad/radcap-art3.shtml 020721

Av de manliga arbetare som har utomeuropeisk bakgrund (undantaget USA, Kanada Australien och Nya Zeeland) och som har kommit till Sverige de senaste 10 åren har 30 procent eftergymnasial utbildning. För de manliga arbetare som har svenska föräldrar är siffran 5 procent.
Nelander, S., Bendetcedotter, M och Golding, I (2002), Utbildning – för tillväxten, jobben och rättvisan. Landsorganisationen. Stockholm, s 21 / LO: ”Lyfter floden alla båtar?”, 2002, s 31

In the United States, people of color with roughly the same criminal history as whites are being charged under "three strikes" laws at 17 times the rate of whites.
Steven R. Donziger: "The Real War on Crime", 1996 / www.thirdway.com/rad/radcap-art3.shtml 020721

A study of ABC World News Tonight, CBS Evening News and NBC Nightly News in the year 2001 shows that 92 percent of all U.S. sources interviewed were white, 85 percent were male and, where party affiliation was identifiable, 75 percent were Republican. Corporate representatives appeared about 35 times more frequently than did union representatives.

FAIR, May/June 2002, fair.org 020627

I en undersökning från mitten av 1990-talet jämfördes invandrares läs- och skrivförmåga på det nya språket i bland annat Sverige och fem västländer som kräver språkkunskaper för medborgarskap: Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Nederländerna och Kanada. Sverige placerade sig i topp, tillsammans med Kanada och Nederländerna. De andra tre länderna kom långt efter.
Mats Myrberg m fl: "International Adult Literacy Survey", Linköpings Universitet 2000 / FiB_Kulturfront #10/2002

Three of every four toxic waste dumps that fail to comply with Environmental Protection Agency regulations in the U.S. are found in black or Latino communities.
New York Times, August 1992 / www.thirdway.com/rad/radcap-art3.shtml 020721

Den moderata Nordvästra Skånes Tidningar försvarade under 1950- och 60-talen reservationslöst Sydafrikas raspolitik.
Jan-Gunnar Rosenblads i en avhandling om den svenska Sydafrikapolitiken / TLM #3/1994, s 50

Det finns inga som helst vetenskapliga hållpunkter för att det finns mänskliga "raser" som har gener som andra saknar. Den genetiska skillnaden inom en "ras" är större än skillnaderna mellan grupperna.
Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik vid Uppsala biomedicinska centrum / TT / SvD 990521

Sverige hade 1999 fällts sju gånger av FN-kommittén mot tortyr för brott mot förbudet att avvisa asylsökande till länder där de riskerar att utsättas för tortyr. Inget annat av de 40 länder som gett kommittén behörighet att kontrollera deras förhållanden har fällts så många gånger.
Svenska Amnesty / DN 990616