Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2004-07-10
 
Kvinnor arbetar fler timmar än män i nästan alla länder. I i-länder är två tredjedelar av kvinnors arbetstid oavlönad, och en tredjedel avlönad. För män är relationen den motsatta.
Statistik insamlad till HDR 1995 / Nyberg, Anita (2001), "Feministiska ekonomer och feministisk ekonomi", Kvinnovetenskaplig tidskrift #3-4 2001, s 8

I Sverige är ungefär hälften av alla arbetstimmar som utförs avlönade. Det går åt fler oavlönade arbetstimmar till att laga mat och diska, än vad det går åt avlönade arbetstimmar i hela tillverkningsindustrin. Det oavlönade städarbetet tar mer arbetstid än bank- och den avlönade försäkringsverksamheten.
Statistik insamlad till HDR 1995 / Nyberg, Anita (2001), "Feministiska ekonomer och feministisk ekonomi", Kvinnovetenskaplig tidskrift #3-4 2001, s 8

Mer än 95 procent av de filmer som visades i Sverige 1996 var regisserade av män. 82 procent hade en man aom huvudperson. De 17 procent som hade en kvinna som huvudperson, regisserades över fyra gånger så ofta av en man som av en kvinna. Tendenserna är desamma bland både Hollywoodfilmer och andra filmer.
Ingrid Lindell (2004): "Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet", litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg / Genus #2/2004

Sovjetunionen stiftade som första land i världen lagar om "lika lön för lika arbete" strax efter oktoberrevolutionen 1917. I praktiken kom det kvinnodominerade arbetet dock att både betraktas och avlönas sämre än det mansdominerade.
Katz, Katarina (2001), "Transitionsekonomierna och kvinnoarbetet", artikel i Kvinnovetenskaplig Tidskrift #3-4/2001