Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2004-01-11
 
När Konsumentverket testade tandvården fyra år efter Tandvårdsreformen 1999 kom de fram till att tandvårdsmarknaden "inte [kan] sägas vara en konkurrensutsatt marknad i gängse mening". Olika tandläkare föreslog helt olika behandlingsalternativ för samma patienter: i ett fall varierade kostnadsförslagen från 550 till 12 000 kronor, i ett annat från 4 000 till 150 000 kronor.
Konsumentverket, pressmeddelande 2003-12-22, http://www.ko.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleId=3437&lngCategoryId=509 040111

Enligt analysföretaget Ferris Research kommer spam i år att kosta det europiska och amerikanska näringslivet sammanlagt motsvarande 90 miljarder kronor i förlorad arbetstid, bandbredd, höjda serverkrav och intern support. Ett annat analysföretag, Radicati Group, hävdar att summan blir hela 160 miljarder kronor.
Internetworld #11/2003

Folkpartiet och terrorismen
SILC (Swedish International Liberal Center), en Sida-finansierad organisation som domineras av folkpartister, bjöd under 2003 in den exilkubanska organisationen CANF till Sverige. CANF har flera kopplingar till terrorism, framförallt riktad mot Kuba. Enligt den exilkubanske terroristen Luis Posada Carriles finansierades en serie bombattentat han utförde mot turisthotell i Havanna bland annat med 200 000 dollar från CANF. En italiensk turist mördades i attentaten. CANF har också anställt en av de män som mördade den chilenske utrikesministern under Allende Orlando Letelier. Samme man står också anklagad för att ha planerat att utlösa en gigantisk sprängladdning i en universitetsaula där Castro skulle hålla ett tal för studenterna.
Björn Blomberg: "Svenska liberaler och deras exilkubanska vänner", http://www.yelah.net/yelah/20031020/debatt031026 031027