Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2003-10-19
 
Höginkomsttagare har högst acceptans för vardagsbrottslighet
Tabellen nedan visar andelen av de svarande, i procent, som svarade ja eller hållt med om påståendet, uppdelat i hög-, medel-, och låginkomsttagare.

Om du inte fick någon påföljd, skulle du kunna tänka dig att...
Felparkera 71 - 63 - 44
Köra för fort 77 - 65 - 46
Köra mot rött ljus 13 - 10 - 6
Köra bil onykter 4 - 2 - 1

Om du inte fick någon påföljd skulle du...
Anlita svart arbetskraft 70 - 62 - 54
Jobba svart 50 - 53 - 45
Bränna hemma 19 - 20 - 11
Ta in mer alkohol än tillåtet till Sverige 63 - 54 - 39
Köpa sexuella tjänster 6 - 4 - 2

Om du inte fick någon påföljd skulle du uppge felaktiga uppgifter...
till Försäkringskassan 11 - 8 - 7
till Skattemyndigheten 22 - 14 - 10

Att köpa sexuella tjänster är ett lindrigt brott 22 - 16 - 9
Att uppge felaktiga uppgifter till skattemyndigheten är ett mycket allvarligt brott 27 - 31 - 48
Undersökning av Demoskop hösten 2003, med 2373 intervjuer, refererad på svt.se 031016

Antiamerikanism?
En opinionsundersökning från juni 2003, som gjordes i 20 olika muslimska länder och i Palestina, delade upp de tillfrågade efter om de stödde bin Laden eller inte. Skillnaden mellan de två grupperna visade det sig vara mycket liten i svaren på frågor om de uppskattade amerikansk teknologi och kultur eller amerikanska idéer. Inte heller fanns det någon mer än marginell skillnad i svaren på om västerländsk demokrati skulle kunna fungera i arabländerna.
Pew Research Center / Blum, William (2003), "Myth and Denial in the War on Terrorism", 030812, http://www.counterpunch.com/blum08122003.html 030813

Internationella kontakter
Moderata samlingspartiet ingår i internationalen IDU. Bland de övriga medlemmarna finns bland andra
- ADN i Bolivia, den förre militärdiktatorn Hugo Banzers parti
- ARENA i El Salvador, som var dödskvadronernas parti under inbördeskriget
- RENAMO i Mocambique, en USA-stödd terrorgrupp
- DTA i Namibia, det apartheidparti som styrde Namibia under den sydafrikanska ockupationen
- Kuomintang i Kina, som regerade Kina innan revolutionen
- New National Party i Sydafrika, regeringspartiet under apartheidtiden

http://www.idu.org/ 031019

Fria Moderata Studentförbundet ingår i internationalen IDYU. Bland de övriga medlemmarna finns bland andra
- Ungdomsförbundet till ADN i Bolivia, den förre militärdiktatorn Hugo Banzers parti
- Ungdomsförbundet till ARENA i El Salvador, som var dödskvadronernas parti
- Young Likud i Israel
- Forza Italia Giovani, ungdomsförbundet till Silvio Berlusconis parti
- Ungdomsförbundet till RENAMO i Mocambique, en USA-stödd terrorgrupp
- Ungdomsförbundet till DTA i Namibia, det apartheidparti som styrde Namibia under den sydafrikanska ockupationen
- Kuomintang i Kina, som regerade Kina innan revolutionen
- Ungdomsförbundet till New National Party i Sydafrika, regeringspartiet under apartheidtiden

http://www.iydu.org/members/ 031015

Det finns ett starkt historiskt samband mellan USA:s inblandning i internationella konflikter och terroristattacker riktade mot USA.
Studie från det amerikanska försvarsdepartementet 1997, Blum, William (2003), "Myth and Denial in the War on Terrorism", 030812, http://www.counterpunch.com/blum08122003.html 030813

Countrygruppen Dixie Chick, själva från Texas, sade att de skämdes för att USA:s president George W. Bush var från texas under en konsert i januari 2003. De bannlystes omedelbart av bl.a. Clear Channel, som äger 1 200 radiostationer i USA och sponsrade Bush valkampanj, "av respekt för våra trupper och våra lyssnare". Det anordnades offentliga cd-bränningar av deras skivor över hela den amerikanska södern och mellanvästern. Amerikanska Röda Korset vägrade ta emot en donation från gruppen på en miljon dollar, eftersom de var oroliga för hur det skulle påverka deras finansiering från presidenten. En av gruppmedlemmarnas ranch i Texas slogs sönder, en annan tvingades p.g.a. de ständiga dödshoten att ha beväpnade livvakter dygnet runt.
Nigel Williamson: "Free the Dixie Three", The Guardian 030822, Free the Dixie Three 030907