Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2003-02-14
 
Varannan ensamstående kvinna med barn hade varken tillgång till fritidshus eller råd att åka på semester 2001.
LO / Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: ”Ekonomihandboken”, Leopard förlag 2002, s 82

Kvinnorna i Sverige hade totalt en förmögenhet på 1200 miljarder kronor 1999, och männen 1700 miljarder kronor.
Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: ”Ekonomihandboken”, Leopard förlag 2002, s 79

År 2000 hade kvinnor i Sverige en genomsnittlig inkomst på 151 100 kronor, medan män hade 221 400 kronor.
Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: ”Ekonomihandboken”, Leopard förlag 2002, s 81

År 2002 var 51 procent av primärvårdsmottagningarna i Stockholms län i privat regi.
Dagens Medicin 021029

År 1995, när den svenska statsskulden var som störst, hade Sverige den näst lägsta finansiella nettoskulden i EU. Så är det fortfarande.
Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: "Ekonomihandboken", Leopard Förlag 2002, s 41f

Den offentliga sektorns räntekostnader och kapitalinkomster
199019952000
Ränteutgifter8712291
Kapitalinkomster10310072

Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: "Ekonomihandboken", Leopard Förlag 2002, s 38

26 procent av LO-medlemmarna hade varken tillgång till fritidshus eller råd att åka på semester 2003. Motsvarande siffra för TCO-medlemmar var 12 procent, och för SACO-medlemmar 9 procent. Fyra av tio anställda kan inte påverka semesterns förläggning.
LO, pressmeddelande 040701

I FN:s säkerhetsråds sal finns en jättekopia av Picassos tavla Guernica, som han målade efter tyskarnas terrorbombningar av den spanska staden med samma namn. När USA:s utrikesminister Colin Powell lade fram sina "bevis" för att Irak har massförstörelsevapen i februari 2003, gömdes Guernica bakom FN:s flaggor för att inte störa argumentationen.
Internationalen #7/2003

USA var den största köparen av svenskt krigsmateriel 1996-1999. Totalt sålde svenska företag 1,8 miljarder kronor till USA under perioden.
Svenska Freds / ETC #1/2003