Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-09-08
 
I kommuner där fler än 65 procent av de som styr är män har endast var femte kvinnojour. I kommuner där färre än 55 procent av de som styr är män har varannan kvinnojour.
SVT: "Uppdrag granskning" / aftonbladet.se 020830

I en undersökning på arbetsplatser, med drygt 3300 svarande kvinnor, uppgav 0,9 procent att de under de senaste 12 månaderna utsatts för fysiskt våld av en närstående man. Omkring hälften av dem uppgav att de varit utsatta för våld vid upprepade tillfällen. Det tyder på att cirka 25 000 förvärvsarbetande kvinnor misshandlas under ett år, och mörkertalet är i storlekordningen 4-5, det vill säga att mellan en fjärdedel och en femtedel av den faktiska brottsligheten polisanmäls.
Lotta Nilsson: "Våld mot kvinnor i nära relationer - En kartläggning", BRÅ Rapport 2002:14, Edita Norstedts Tryckeri 2002, ISSN 1100-6676, ISBN 91-38-31969-1, bra.se 020830

I kommuner där fler än 65 procent av de som styr är män har endast var femte kvinnojour. I kommuner där färre än 55 procent av de som styr är män har varannan kvinnojour.
SVT: "Uppdrag granskning" / aftonbladet.se 020830

Av de 278 kulturtexter som publicerades i DN under juli 2002 handlade 80 procent om män.
60 procent av artiklarna var skrivna av män, och av dem handlade 9 av 10 om män. 40 procent skrevs av kvinnor, men också av dem handlade nästan 2 av 3 om män.
etc.se 020906

Varje LO-medlem bidrar via medlemsavgiften med ungefär sex kronor per år till det socialdemokratiska partiet. Huvuddelen av det går till valrörelsen.
Aftonbladet 020827, 020828

Bo Lundgren, partiledare för moderaterna, tjänar 87 000 kronor i månaden.
Aftonbladet 020827

Inför valet 1970 bytte moderaterna tillfälligt färg på sin nya partisymbol från blått till vinrött. Det försklarades med att rött fångade människors uppmärksamhet bättre än blått.
Från Riksdag och Departement #24/2002

26 av världens 40 största ekonomiska enheter är storföretag och inte stater.
Dennis Pamlin: "De transnationella företagen och samhällsutvecklingen" / Flamman 000525