Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-08-23
 
Standardvägd löneskillnad
Medlingsinstitutet har gjort en standardvägning av löneskillnaderna mellan män och kvinnor, dvs. rensat bort skillnader som har samband med vissa faktorer. De använde fem faktorer: 1) ålder, 2) hel- respektive deltidsarbete, 3) utbildningsnivå, 4) sektor på arbetsmarknaden och 5) yrkesgrupp. på det sättet försvinner de löneskillnader som t ex beror på att kvinnor deltidsarbetar i högre utsträckning eller att kvinnodominerade yrkesgrupper har lägre löner.

Kvinnors löner som andel av mäns löner år 2000, före och efter standardvägning
SektorAndel kvinnorFöreEfter
Privat37%84%90%
Stat43%84%92%
Landsting79%71%93%
Kommun78%90%98%
Totalt49%82%92%

Medlingsinstitutet: "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2001", Medlingsinstitutets årsrapport, sid 76f

Räknat från 1995 till och med första halvåret 2001 hade svenska företag köpt ungefär 75 procent fler företag i utlandet än utländska företag har köpt i Sverige. För varje år 1995-2000 var de svenska företagens uppköp utomlands betydligt större än de utländska företagens uppköp i Sverige. För första halvåret 2001 var de också något större.
LO: "Ansiktslöst - ansvarslöst", 2001, s 25

Andel av partiernas nominerade, till riksdagen och kommunerna, i valet 2002 som hade en taxerad förvärvsinkomst på mer än 400 000 kronor om året.
ListorMKdFpCSMpV
Riksdag3222171427811
Kommuner177125743
I befolkningen över 18 år som helhet har mindre än 5 procent en så hög inkomst.
SCB / Sveriges Radio Ekot 020808

Andel av partiernas nominerade, till riksdagen och kommunerna, i valet 2002 som betalar förmögenhetsskatt.
ListorMKdFpCSMpV
Riksdag2081313592
Kommuner20101814693
I befolkningen över 18 år som helhet betalar 9,3 procent förmögenhetsskatt.
SCB / Sveriges Radio Ekot 020808

Andel av partiernas nominerade, till riksdagen och kommunerna, i valet 2002 som är födda utanför Sverige.
ListorMKdFpCSMpV
Riksdag5893121014
Kommuner677291213
I befolkningen över 18 år som helhet är 13,3 procent födda utanför Sverige.
SCB / Sveriges Radio Ekot 020808

Andel av partiernas nominerade, till riksdagen och kommunerna, i valet 2002 som är män.
ListorMKdFpCSMpV
Riksdag66595958515650
Kommuner67576062565153
I befolkningen som helhet är 49 procent män.
SCB / Sveriges Radio Ekot 020808

De fyra storbankerna - Handelsbanken, Föreningssparbanken, SEB och Nordea - förvaltar och kontrollerar, tillsammans med sina närstående bolag, aktier för 347 miljarder kronor i de 100 största börsbolagen.
LO: "Ansiktslöst - ansvarslöst", 2001, s 25

Småspararna
I de 100 största svenska börsbolagen kontrollerar de tre största ägarna i genomsnitt 49 procent av rösterna. genomsnitt finns endast 2,3 ägare med mer än 5 procent av rösterna i varje bolag, och 60 ägare som har en röstandel större än 0,1 procent.
LO: "Ansiktslöst - ansvarslöst", 2001, s 32f