Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-08-14
 
Två tredjedelar av alla som blir långtidssjukskrivna i det svenska arbetslivet är kvinnor.
Statens Folkhälsoinstitut: "Mot en ny folkhälsopolitik", 2002

U-ländernas skuldbetalningar motsvarar 6,3 procent av deras totala BNP. Som jämförelse motsvarar biståndet 0,5 procent deras BNP.
UNDP: "Human Development Report 2002", s 31

Skuldbetalningar som andel av exportinkomster för varor och tjänster.
Latinamerika38,7%
Central- och östeuropa15,3%
Sydasien13,0%
Östasien och Stilla Havet10,8%
Afrika söder om Sahara10,5%
Arabstaterna8,7%

UNDP: "Human Development Report 2002", s 206

Ohälsotalen i Rinkeby var 103,0 bland kvinnor och 72,6 bland män 1998. Medelinkomsten var 103 700 kr 1997.
I Djursholm var motsvarande siffror 19,1 och 10,2. Medelinkomsten var 258 tkr.
Statens folkhälsoinstitut: "Välfärden och folkhälsan", Gunnar Ågren 2001, fhi.se 020810

Manliga högre tjänstemän lever i genomsnitt 7,9 år längre med full hälsa än manliga arbetare utan yrkesutbildning. För kvinnor är motsvarande skillnad 7,6 år.
Gunnar Ågren: "Folkhälsa i framtiden", föredrag 000215, fhi.se 020810

I början av 1990-talet hade de ej facklärda arbetarna nästan dubbelt så hög dödlighet som genomsnittligt, medan ledande tjänstemän hade 30 procent lägre dödlighet.
Gunnar Ågren: "Folkhälsa i framtiden", föredrag 000215, fhi.se 020810

Medellivslängden bland män är 8,5 år längre i Danderyd än i Arjeplog.
Statens folkhälsoinstitut: "Välfärden och folkhälsan", Gunnar Ågren 2001, fhi.se 020810

Under hela mellankrigstiden minskade skillnaderna mellan olika samhällsgrupper när det gällde dödlighet, men under 1960-talet och framöver har klyftorna vidgats mycket kraftigt.
Gunnar Ågren: "Folkhälsa i framtiden", föredrag 000215, fhi.se 020810

Dödligheten bland människor 30-64 år är betydligt högre för de 20 procent av Sveriges befolkning som har lägst inkomst, än för de 20 procent som har högst inkomst.
Hjärtinfarkt är till exempel 4 gånger vanligare bland kvinnor, och dubbelt så vanligt bland män. Självmord är dubbelt så vanligt bland både män och kvinnor. Alkoholrelaterade dödsfall är 6 gånger vanligare bland män, och 4 gånger vanligare bland kvinnor.
Statens folkhälsoinstitut: "Välfärden och folkhälsan", Gunnar Ågren 2001, fhi.se 020810