Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-07-20
 
Under perioden 1990-1998 minskade antalet anställda i vården med 80 000. Antalet allmänläkare och sjuksköterskor i primärvården har knappt ökat alls mellan 1992 och 1999.
Överläkaren #2/2001

Under andra världskriget stödde mellan 10 och 13 procent av det amerikanska folket en fullständig utrotning av det japanska folket. I en undersökning av Fortune Magazine från december 1944 ville 13 procent se en kampanj för att "döda alla japaner" efter krigsslutet.
En annan undersökning av samma tidning ett år senare kom fram till att 22,7 procent av amerikanerna önskade att "många fler" atombomber hade släppts över Japan "innan Japan fick en chans att kapitulera".
År 1945 menade var fjärde amerikansk militär att USA:s primära mål inte var att tvinga fram Japans kapitulation, utan att döda så många japaner som möjligt.
John W. Dower: "War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War", New York: Pantheon Books, 1986, ISBN 0-394-50030-X / www.udel.edu/udparallel/barbc/racism.htm 020716

Antalet fattiga i Ryssland, definierat som att leva på mindre än 4 dollar om dagen, ökade från 2 miljoner 1989 till 60 miljoner 1999.
World Development Indicators 1999 / Joseph E. Stiglitz: "Whither reform?: Ten Years of the Transition", 1999, worldbank.org 020705

Rysslands BNP nästan halverades mellan 1989 och 1999. Under samma period fördubblades dessutom orättvisorna, mätt med Gini-koefficienten.
Joseph E. Stiglitz: "Whither reform?: Ten Years of the Transition", 1999, worldbank.org 020705

År 1997 var det, av alla f d Östländer, bara Polen som inte hade minskat sin BNP sedan 1989. För de allra flesta var minskningen mer än 10 procent, och för många handlade det om ungefär en halvering - i flera fall betydligt mer än så.
Joseph E. Stiglitz: "Whither reform?: Ten Years of the Transition", 1999, worldbank.org 020705

Nearly a billion people entered the 21st century unable to read a book or sign their names.
UNICEF: "The State of the World's Children 1999" / globalissues.org 020705

I de flesta i-länder är inkomsterna från tullar relativt små: de står inte för mer än 1-2 procent av skatteintäkterna. I u-länderna däremot står de för det mesta för över 10 procent av skatteinkomsterna, och ibland för så mycket som 30 procent.
En av orsakerna till det är att det är relativt enkelt att ta ut tullar, medan de flesta andra skatteformer kräver kostsamma administrationssystem.
Mark Weisbrot and Dean Baker: "The Relative Impact of Trade Liberalization on Developing Countries", CEPR 2002, cepr.net 020705, s 9 och s 19

De utvecklingsländer som utmärkt sig med högre tillväxtnivåer än andra - till exempel Sydkorea, Taiwan, Kina och Indien - har inte följt någon enkel frihandelsstrategi. Istället har deras regeringar haft centrala, styrande roller i ekonomin. De har subventionerat nyckelindustrier och skyddat dem med tullar, och de har satt restriktioner på kapitalflödena.
Mark Weisbrot and Dean Baker: "The Relative Impact of Trade Liberalization on Developing Countries", CEPR 2002, cepr.net 020705, s 4

78 procent av världens invånare har så låga realinkomster att de skulle kunna få socialhjälp om de bodde i USA eller västeuropa. I den siffran är det alltså medräknat att priserna är lägre i u-länderna.
Branko Milanovic i Economic Journal, januari 2002 / David Smith: "RES Economic Journal - January 2002", economicsuk.com 020705

The developing world spends $13 on debt repayment for every $1 it receives in grants.
World Bank: "Global Development Finance 1999" / globalissues.org 020705

Rupert Murdoch kontrollerar ensam 70 procent av dagspressen i Australien.
John Pilger: "Det vi inte fick veta", Ordfront förlag 2001, s 16

Den genomsnittliga längden på ett politikeruttalande i amerikansk TV var 42,3 sekunder 1968. År 1998 var den 9,9 sekunder.
John Pilger: "Det vi inte fick veta", Ordfront förlag 2001, s 15

John Malone äger 23 procent av alla kabel-TV-stationer i världen.
John Pilger: "Det vi inte fick veta", Ordfront förlag 2001, s 18

Läkemedlens andel av de totala sjukvårdsutgifterna i Sverige har stigit från cirka 8 till 16 procent under perioden 1990 till 1998.
Överläkaren #2/2001

USA har skrivit på 10 av de 26 internationella konventioner som finns om mänskliga rättigheter. Kuba har skrivit på 17.
Tidningen Latinamerika #4/2002

More than 80 percent of the goods and services produced in the world today are consumed in their countries of origin.
Mark Weisbrot: "One Year After Seattle: Globalization Revisited", CEPR 001127, cepr.net 020705

Det finns inte ett enda OECD-land som utvecklades utan att till en början skydda sina industrier med tullar.
Waltraud Schelkle: "Regional Integration Among Less Developed Economies: Discordant Variations on an Evergreen", http://www.wiwiss.fu-berlin.de/w3/w3lorenz/ 020705

De rikaste 50 miljoner människorna i Europa och Nordamerika tjänar lika mycket som de 2,7 miljarder fattigaste på jorden.
Branko Milanovic i Economic Journal, januari 2001 / Larry Elliott: "A cure worse than the disease", Guardian Unlimited 020121, guardian.co.uk 020705

84 procent av världens befolkning delar på 16 procent av världens inkomster. De rikaste 10 procenten har 114 gånger större inkomst än de fattigaste 10 procenten.
Branko Milanovic i Economic Journal, januari 2002 / BBC News 020117, news.bbc.co.uk 020705

Om Mexiko hade haft samma tillväxttakt 1980-2000 som de hade 1960-1980, skulle deras inkomst per person vara nästan dubbelt så stor som den är idag. Brasilien skulle ha haft mer än dubbelt så stor inkomst per person.
CEPR: "The emperor has no growth", 001127, cepr.net 020705

From 1960-1980, output per person grew by an average, among countries, of 83%. For 1980-2000, the average growth of output per person was 33%.
CEPR: "The emperor has no growth", 001127, cepr.net 020705