Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-07-04
 
Moderat feminism
Av moderaternas 60 miljarder i skattesänkningar i sin budgetmotion från hösten 2001 går 58 procent till män.
Män i åldern 45-64 år får ungefär en dubbelt så stor skattesänkning som kvinnor i alla åldersgrupper.
Åsa Forssell och Anna-Kirsti Löfgren: ”Vem får egentligen de skattesänkningar som (m) utlovar?”, LO 2002, ISBN 91-566-1886-7

A study of ABC World News Tonight, CBS Evening News and NBC Nightly News in the year 2001 shows that 92 percent of all U.S. sources interviewed were white, 85 percent were male and, where party affiliation was identifiable, 75 percent were Republican. Corporate representatives appeared about 35 times more frequently than did union representatives.

FAIR, May/June 2002, fair.org 020627

40 procent till 10 procent
Av moderaternas 60 miljarder i skattesänkningar i sin budgetmotion från hösten 2001 går 23 miljarder, nästan 40 procent, till de 10 procent som redan tjänar mest.
Ytterligare 7 miljarder går till den tiondel som tjänar näst mest. Totalt går alltså hälften av moderaternas skattesänkningar till de 20 procent mest högavlönade.
Åsa Forssell och Anna-Kirsti Löfgren: ”Vem får egentligen de skattesänkningar som (m) utlovar?”, LO 2002, ISBN 91-566-1886-7

En fjärdedel av den samlade amerikanska arbetskraften, mellan 30 till 40 miljoner löntagare, förnekas sin grundläggande mänskliga rättighet att organisera sig fackligt. Det är tre gånger så många som AFL-CIO organiserar.
AFL-CIO / DN 020714

På 1950-talet drabbades årligen några hundra anställda av reprimander på grund av facklig aktivitet. I slutet av 1990-talet hade den siffran stigit till över 20.000, och organisationsgraden hade då fallit till 1920-talets nivå.
Human Rights Watch: "Unfair advantage", 2002 / DN 020714