Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-06-18
 
På Livets Ords gymnasium i Uppsala fick kristdemokraterna 87,8 procent av rösterna i Aftonbladets kampanj Ungt Val våren 2002. I landet i stort fick de 5,9 procent.
FiB-Kulturfront #6-7/2002

Inför valet 1994 sponsrades moderaterna med totalt 26 miljoner kronor från svenska företag. Under valet 1998 var summan nästan lika stor.
Pengarna går i huvudsak via Arvid Lindman AB, som sedan 1976 varit med och finansierat moderata samlingspartiet. Bolaget samlar in pengar och säljer annonser i framförallt tidningen Medborgaren.
Officiellt hävdar moderaterna att det handlar om en annonsering vilken som helst, men annonserna är ofta helt intetsägande och Arvid Lindman AB vägrar redovisa var alla deras intäkter tar vägen.
Stödet är också störst under valåren, för att sedan minska under mellanvalsåren. Valåret 1994 hade Arvid Lindman 19,2 miljoner i intäkter. Under mellanvalsåren därefter låg summan på runt 8 miljoner per år, för att åter stiga till 17 miljoner valåret 1998.
Dagens Arbete, april 2002

27 million workers in the world’s 845 export processing zones are not allowed to organize in unions for collective bargaining.
UNDP: "Human Development Report", 1999 / penpress.org 020529

In 1977, the richest 1% of Americans earned as much after taxes as the poorest 49 million Americans. In 1997, the richest 1% of Americans earned as much after taxes as the poorest 100 million Americans.
UNDP: "Human Development Report", 1997 / penpress.org 020529