Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-05-23
 
Procentandel män på partiernas valsedlar i kommunvalet 2002:
TotaltFörstaplats
Vänsterpartiet5360
Socialdemokraterna5667
Miljöpartiet5261
Centerpartiet6272
Folkpartiet6076
Kristdemokr.5775
Moderaterna6772
Totalt5971

Kommunaktuellts granskning av partiernas valsedlar i samtliga kommuner, Kommunaktuellt #16/2002

I april 2002 rekommenderade FN:s kommitté för de medborgerliga rättigheterna och politiska friheterna Sverige att förstärka utbildningen i mänskliga rättigheter i sin poliskår.
Göteborgsposten 020516

Privatvärdar tar i snitt ut 15 procents vinst från hyresintäkterna, medan motsvarande siffra för allmännyttan är 4 procent.
Vår bostad #2/2001

156 000 personer i åldern 20-27 år bodde hemma hos sina föräldrar år 2001. Av dem vill 9 av 10 flytta hemifrån.
Hyresgästföreningen, faktablad 2002

Sd - högerpartiet
Sverigedemokraterna vill bland annat
- göra riksbanken ännu mer oberoende från riksdagen
- avskaffa landstingen
- införa arbetsplikt för alla socialbidrag
- sälja ut lägenheter från de kommunala bostadsföretagen
- anpassa utbildningen mer till arbetsmarknadens behov
- öka disciplinen i skolan
- införa betyg från årskurs fyra
- införa betyg i ordning och uppförande.
De vill också motverka höga lönelyft för att istället prioritera inflationsbekämpningen ännu högre. För att göra det vill de införa en statlig riksmedlarmyndighet, som varje år fastställer ett "löneindex" som lönerna ska anpassas till.
Sverigedemokraternas partiprogram, maj 2002

I februari 2002 deklarerade Sten Andersson, riksdagsledamot för moderaterna sedan 1983, att han gått över till Sverigedemokraterna. Den 12 maj samma år valdes han in som ordinarie ledamot i Sd:s partistyrelse.
Trots detta har riksdagsledamöterna från de andra borgerliga partierna fortsatt att skriva gemensamma reservationer med Andersson i hans utskott, Bostadsutskottet.
Bostadsutskottets betänkande 2001/02:BoU13

Under perioden 1975-1990 ökade den svenska skolans resurser med 50 procent, men sedan minskade de.
ESO: "Klassfrågan", Ds 2002:11, s 20

Det finns ett klart statistiskt samband mellan mindre klasser och bättre elevprestationer. Detsamma gäller högre utgifter per elev och bättre elevprestationer.
ESO: "Klassfrågan", Ds 2002:11, s 26

Antalet elever per lärare i den svenska skolan minskade för varje år mellan 1975 och 1991, för att sedan i snabb takt öka igen fram till 1997.
Åren 1997-1999 gick det i genomsnitt lite mer än 13 elever på varje lärare, vilket motsvarar 1977 års nivå. Siffran var som lägst 1991: mindre än 11 elever per lärare.
ESO: "Klassfrågan", Ds 2002:11, s 21

Den produktiva handeln
År 1999 bestod över 90 procent av världens samlade direktinvesteringar av uppköp och sammanslagningar av företag. År 1995 var samma siffra knappt 60 procent.
OECD: "New patterns of industrial organisation", 2001 / Lena Westerlund: "Hur kan jämlik utveckling främjas", LO 2002

Nyliberalism och tillväxt
Både de rika och de fattiga länderna hade betydligt högre årlig BNP-tillväxt under perioden 1960-1980 än under 1980-2000. De rikaste länderna tappade grovt räknat en tredjedel i tillväxttakt, men de flesta har mer än halverat tillväxttakten. De fattigaste länderna gick från en genomsnittlig årlig tillväxt på 1,9 procent till en negativ tillväxt, i genomsnitt -0,5 procent om året.
I Latinamerika ökade BNP med 75 procent under den första 20-årsperioden, men bara med 6 procent under den andra. För Afrika söder om sahara är motsvarande siffror 36 procent och minus 15 procent. Även i Sydostasien var tillväxten lägre under den andra perioden. Kina och Indien har däremot högre tillväxt under den andra perioden.
CEPR / Clarté #4/2001