Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-05-15
 
Hemmafronten
Jämfört med ett barn i resten av den industrialiserade världen löper ett amerikanskt barn tolv gånger större risk att dö av en vapenkula.
The Journal of Trauma / Aftonbladet 020312

År 2000 var medelarbetstiden i USA 40 timmar per vecka, 52 veckor om året.
ILO / DN 020513

5,4 miljoner amerikaner lever i undermåliga bostäder, eller har hyresutgifter på mer än halva inkomsten.
Fortune, 9/4/00 / DN 020513

1999 var ca 43 miljoner amerikaner, en sjättedel av befolkningen, utan sjukvårdsförsäkring. År 1990 var siffran 32 miljoner.
Nyhetsbyrån Knight Ridder 990219 / DN 020513