Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-04-09
 
De fyra borgerliga partierna är överens i riksdagen om att det måste "bli lättare att visstidsanställa".
1999/2000:AU7 / LO: "Arbetsrätten med en borgerlig regering", 2002, s 2

Wallenbergsstiftelserna står för 45 procent av ägandet i investeringsbolaget Investor.
DN 020403

De 100 största transnationella företagen står för 1/8 av världens företags samlade tillgångar.
UNCTAD: "World Investment Report 2000" / Kristina Bjurling & Helena Bergh de Medeiros: "Globala företag – globalt ansvar?", Forum Syd 2001

McDonalds och yttrandefriheten
Mellan 1975 och 1990 hotade McDonalds att vidta rättsliga åtgärder mot mer än 90 organisationer bara i Storbritannien. Det gällde bland annat BBC, The Guardian, skotska TUC (motsvarigheten till LO), flera studenttidningar och en barnteatergrupp. Samtliga backade, och många av dem bad formellt om ursäkt i domstol.
Guardian 980619 / Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 429

Ericsson och Volvo i Kina
Ericsson har ca 4000 anställda i Kina som tillverkar mobiltelefoner och komponenter. Volvo Bussar har ca 2500 anställda i landet, i samarbete med lokala bolag.
Med undantag för den fackförening som är knuten till staten och kommunistpartiet (ACFTU, världens största fackförening med 110 miljoner medlemmar), är det förbjudet att organsiera sig fackligt i Kina.
Kristina Bjurling & Helena Bergh de Medeiros: "Globala företag – globalt ansvar?", Forum Syd 2001, s 28 och 50

Ericsson var ett av de storföretag som mest hårdnackat vägrade att avbryta sina affärer med Burmas militärjunta, trots kampanjen för en internationell handelsbojkott. Det ledde bland annat till att de miste ett uppdrag att modernisera San Fransiscos SOS-tjänst.
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 398 och 453f

Av George W Bushs 1600 miljarder dollar i skattelättnader går 80 procent till hushåll med mer än 100 000 dollar i årsinkomst.
Benny Åsman: "Det globala rånet", Moteld 2001, s 27

Frihandeln och konkurrensen
Omkring en tredjedel av världshandeln är internhandel, dvs konkurrerar inte på en öppen marknad utan sker inom en företagskoncern.
UNCTAD: "World Investment Report 1999" / Kristina Bjurling & Helena Bergh de Medeiros: "Globala företag – globalt ansvar?", Forum Syd 2001