Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-03-28
 
Av de killar som är i tonåren är 17 procent missnöjda med sin kropp. Motsvarande siffra för tjejer är 43 procent. För killarna minskar missnöjet ju äldre de är, för tjejer är det tvärtom: 52 procent av de 17-åriga tjejerna var missnöjda med sin kropp, mot 5 procent av killarna. Tjejerna hade också tänkt mer på vilka specifika kroppsdelar de var nöjda eller missnöjda med.
Studie av Carita Bengs, sociolog vid Umeå universitet / Ordfront Magasin #4/2002. Studien omfattade 162 personer.

Bara vi slipper revolutioner
SAF delade 1969 ut ett litet häfte i skolorna som hette Välfärd. Där var prognosen optimistisk: år 1985 skulle alla miljöproblem vara lösta, år 1990 skulle alla u-landsproblem ha ordnat sig och år 2000 skulle alla tråkiga arbeten utföras av robotar.
Norrskensflamman 020221

Av bandinspelningarna från Vita Huset framgår att Richard Nixon var uppenbar antisemit. Bland annat menade han att en stor del av kritiken mot Vietnamkriget berodde på att det fanns så många liberala judar i media.
DN 020302

Segregationen i Stockholms skolor
När de borgerliga partierna införde betygsintag istället för närhetsgaranti i Stockholms skolor, ökade segregationen på samtliga punkter - kön, föräldrars utbildning och inkomst och invandrarbakgrund.
På bara två år ökade föräldrarnas medelinkomst på Östra real, Östermalm, med nästan 70 procent. Inkomstskillnaden mellan elever som gick på samhällsprogrammet på Södra Latin och i Skärholmen femdubblades.
Skolborgarrådet, Jan Björklund (fp), beställde själv uppgifter från USK om nio skolor med en annan definition av invandrare istället, "två inflyttade föräldrar", och de visade också att segregationen hade ökat. På de fyra förortsgymnasierna hade invandrareleverna ökat med nästan 35 procent på två år.
Etc.se 020328

År 1979 gick 79 procent av eleverna i grundskolan vidare till gymnasiet. Drygt 20 år senare är siffran uppe i 98-99 procent.
Från Riksdag & Departement #10/2002