Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-03-05
 
En dollar om dagen
Andelen människor som lever på mindre än en dollar om dagen.
Östasien och Stilla Havet15%
Sydasien40%
Latinamerika15%
Afrika söder om Sahara46%

HDR 2001 s 10

USA lägger ner 5,8 procent av sin BNP på offentliga hälsoutgifter, och ytterligare 7,3 procent på privata hälsoutgifter. Motsvarande siffror för Sverige är 6,7 och 1,3.
HDR 2001 s 158, statistiken avser år 1998

Medellivslängd
Förväntad livslängd vid födseln, andel läskunniga över 15 år och spädbarndödlighet per 1000 födda.
Sverige79,3 år100%3
USA76,5 år100%7
Kuba75,7 år97%6
Latinamerika69,3 år88%32

HDR 2001 s 166, 169, 177, 238

Det enda land som uppfyller FN:s rekommendation om att ge 1 procent av sin BNP i bistånd är Danmark. Sverige ger 0,7 procent och USA ger 0,1 procent.
HDR 2001 s 190, statistiken avser år 1999