Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-02-07
 
Den perfekta TV-reklamen
TV-kanalen Channel One sänder varje dag 12-minutersprogram med 2 minuters reklam, som är obligatoriska för omkring 8 miljoner elever i USA. I gengäld får skolorna en särskild TV-utrustning där volymen inte kan skruvas ner, så att ingen kan hoppa över reklaminslaget.
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 117

Filmbolaget Twentieth Century-Fox lyckades 1997 få fyrtio grundskolor att uppkalla maträtter i kafeterian efter figurer i filmen Anastasia. Lärarna försågs också med en studiehandledning om filmen.
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 118 och 120

Opartisk undervisning?
South Fork High School i Florida har skrivit på ett kontrakt med Pepsi som innehåller en klausul som slår fast att skolan ska "göra sitt bästa för att maximera försäljningen av Pepsi-Colas produkter".
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 119

Mänskliga vs affärsmässiga rättigheter
På Kent State University, där Coca-Cola har ensamrätt på läskedrycksförsäljningen, fick den lokala Amnestygruppen frågan om de tänkte uttala sig negativt om Coca-Cola när de sökte ett ekonomiskt bidrag för att bjuda in en talare från Nigeria. De svarade att företagets affärer med den dåvarande diktaturregimen säkert skulle tas upp, och fick avslag på sin begäran.
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 125

Nike betraktar Disney, inte Reebok, som sin stora konkurrent framöver.
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 85