Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Nya fakta 2002-02-06
 
Mellan 1952 och 1975 sjönk företagsskattens andel av de totala intäkterna i USA från 32,1 procent till 11,4 procent.
Naomi Klein: "No logo", s 57

Det tog 28 år innan definitionen på flykting i den svenska utlänningslagen vidgades så att den stämde överens med den som finns i FN:s flyktingkonvention av 1951.
Peter Nobel: "Sverige obstruerar mot FN", ordfront.se 020205

Reaganomics
Mellan 1977 och 1988 ökade de rikaste 10 procenten av hushållen i USA sin genomsnittliga inkomst med 16 procent. De rikaste 5 procenten ökade med 23 procent, och den rikaste procenten med 50 procent.
De 80 procent fattigaste minskade däremot sin inkomst, och ju lägre inkomst de hade från början desto mer förlorade de.
Kevin Phillips: "The Politics of Rich and Poor", 1990 / Susan George: "A short history of neo-liberalism", 1999, zmag.org 020205

Av Margaret Thatcher och John Majors skattesänkningar i Storbrittanien på 1980-talet gick 29 procent till en procent av befolkningen. De som tjänade 10 gånger så mycket som den genomsnittliga lönen fick skattesänkningar på 21 procent, medan en person som bara tjänade hälften av genomsnittslönen tvärtom fick betala 7 procent mer i skatt.

Susan George: "A short history of neo-liberalism", 1999, zmag.org 020205

George W Bush hade en kampanjbudget på 447 miljoner dollar, drygt 25 procent mer än den demokratiske presidentkandidaten Al Gore.
Gregory Palast: "Bush family finances: Best democracy money can buy", The London Observer 001126 / gregpalast.com 020205

Heineken - för dig som är rasist
Företaget Heineken läxade i januari 1996 upp ett TV-program som de sponsrade i ett brev som råkade läcka ut till pressen. Bland annat klagade de över att männen i publiken drack vin istället för "maskulina drycker som öl" och "den alltför stora andelen negrer i publiken".
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 64

De 20 domar som utdelades för våldsamt upplopp under 1994-2000 gav i genomsnitt drygt 1 månads fängelse. De 27 domar som utdelats för samma brott under EU-toppmötet har lett till i genomsnitt drygt 21 månaders fängelse.
Erik Wijk: "Göteborgsmål upp i Högsta domstolen", Yelah v 6 2002

Förtjänstfulla insatser för barnarbetet
Stefan Persson, H&M:s huvudägare, har tilldelats Serafimerorden av tolfte storleken. Den delas ut för "framstående, betydelsefulla, förtjänstfulla eller mångåriga insatser inom respektive område".
Veckans Affärer 020204

De 100 största
Från 1993 till 1996 ökade försäljningen för världens 100 största företag med 24 procent. Samtidigt sjönk antalet människor de hade anställda med 0,5 procent.
Susan George: "TNCs: Employment is not the point", TNI Website 1999, tni.org 020205

Världens 100 största företag står för över 15 procent av bruttovärldsprodukten (världens motsvarighet till BNP).
Susan George: "TNCs: Employment is not the point", TNI Website 1999, tni.org 020205

År 1998 lades det ner 196,5 miljarder dollar på annonsering i USA, och ungefär 435 miljarder dollar totalt i världen.
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 33

Ökningstakten för världens reklamutgifter var en tredjedel högre än tillväxttakten i världen år 1998.
HDR 1998 / Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 33

Över 95 procent av alla musik-CD-skivor i västvärlden distribueras av sex storföretag: BMG, Polygram, Universal, Warner, EMI och Sony. De är på god väg att genom uppköp och sammanslagningar bli fyra.
Gregory Palast: "Welcome To My Hall Of Infamy", The London Guardian 000903 / gregpalast.com 020205

Märkta kläder
Samtliga Tommy Hilfiger-produkter, inklusive kläderna, är tillverkade av underleverantörer.
Naomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 49

Joseph Stiglitz, f d chefsekonom på Världsbanken, hävdar att det var på grund av proteströrelserna världen över som läkemedelsföretagen blev tvungna att backa för Tredje världens krav på att få tillverka egna AIDS-mediciner.
Gregory Palast: "IMF and World Bank meet in Washington", BBC Newsnight 010427 / gregpalast.com 020205