Förord

Oljeintresset ljuger aldrig
Iran-Irak-kriget
Konflikten med Kuwait

Kriget
Krigsförbrytelserna
Mediabilden

Sanktionerna
Oil for food
Upproret i FN

Fortsatt konflikt
Unscom
Decemberbombningarna 1998

Några slutsatser
Inför ytterligare ett krig

Efterord

Läs mer

Källförteckning
  

Läs mer

Krigsplan Irak, Milan Rai
Milan Rais bok är skriven inför den invasion av Irak som ser ut att komma i början av 2003. Den tar upp samtliga de argument som använts än så länge för att motivera ett krig, och analyserar dem ett efter ett. Det blir inte mycket kvar.
Ordfront förlag 2003

Needless deaths in the Gulf War, Middle East Watch
För den som vill läsa mer om krigsförbrytelserna under Gulfkriget är Middle East Watchs rapport ett bra ställe att börja på. De går igenom först Genévekonventionen, och sedan vittnesmål efter vittnesmål med en saklighet som snart blir bedövande.
http://www.hrw.org/reports/1991/gulfwar/

The adverse consequences of economic sanctions on the enjoyment of human rights, Marc Bossuyt
Bossuyts rapport till FN:s kommission för mänskliga rättigheter går igenom hur sanktioner i allmänhet, och sanktionerna mot Irak i synnerhet, kan bryta mot internationell rätt. Låt dig inte luras att sluta läsa av den torra inledningen.
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.C N.4.Sub.2.2000.33.En?OpenDocument

Secret of his Life and Leadership, Frontline
Författaren Saïd K. Aburish, som tidigare arbetat för den irakiska regimen, intervjuas här av TV-programmet Frontline. Aburish ger en bra inblick i Iraks, och särskilt Bathpartiets, historia.
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saddam/int erviews/aburish.html

Post-Saddam Iraq: Linchpin of a New Oil Order, Michael Renner
En kortfattad sammanfattning av Iraks oljetillgångar och dess politiska betydelse.
http://www.foreignpolicy-infocus.org/papers/oil_body.htm l


  Operation Ökenolja
Förord

Oljeintresset ljuger aldrig
Iran-Irak-kriget
Konflikten med Kuwait

Kriget
Krigsförbrytelserna
Mediabilden

Sanktionerna
Oil for food
Upproret i FN

Fortsatt konflikt
Unscom
Decemberbombningarna 1998

Några slutsatser
Inför ytterligare ett krig

Efterord

Läs mer

Källförteckning