Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Vapenindustrin
 
Partnership For Peace?
USA står för 45 procent av världens vapenhandel.
Amnesty Press #5/1998

From 1989 to 1996 the U.S. sold more than $117 billion of arms, about 45% of the global total.
U.S. State Department and U.S. Department of Defense, Foreign Military Assistance Act, Report to Congress, Financial Year 1996: Authorized U.S. Commercial Exports, Military Assistance, Foreign Military Sales and Military Imports, September 1997 / penpress

År 1988 stod USA för 16 procent av världens vapenhandel. År 1998 var nivån 68 procent - en fyrdubbling. I 90 procent av 1993 och 1994 års konflikter hade en eller flera parter erhållit amerikanska vapen eller militär teknologi före krigsutbrottet. Enligt Demilitarization for Democracy-projektet säljer USA vapen för 10 miljarder dollar till icke-demokratiska länder, varje år.
DN 981220

In 1997, the U.S. exported $15.6 billion in military arms to developing countries, 54% of these to non-democratic regimes.
U.S. Department of Defense Security Assistance Agency: "Foreign Military Sales, Construction and Assistance Facts", 1997; "Non-democratic regimes" is defined by U.S. Code of Conduct on Arms Transfers, and the U.S. Department of State's "Country R

Antiterrorism på export
Amerikanska vetenskapsförbundet visade att USA mellan 1991 och 1993 exporterade tortyrredskap för mer än 27 miljoner dollar till 57 länder, många kända för brott mot de mänskliga rättigheterna. Tumskruvar, fotjärn, handbojor och elchocksvapen är exempel på den utrustning som exporterats.
Amnesty Press #5/1998

Since 1990, the U.S. government has given away, free of charge, more than $8 billion worth of "surplus" equipment from U.S. military stocks, including 4,000 heavy tanks, 500 bombers and 200,000 light arms.
U.S. State Department and U.S. Department of Defense, Foreign Military Assistance Act, Report to Congress, Financial Year 1996: Authorized U.S. Commercial Exports, Military Assistance, Foreign Military Sales and Military Imports, September 1997 / penpress

De sex största rustningskoncernerna satsade 51 miljoner dollar på lobby i Washington mellan 1996 och 1998.
Campaign Study Group / Avisen 1998

In 1996, the U.S. Department of Defense dedicated 6,000 employees and $450 million to promote U.S. arms sales overseas.
World Policy Institute: "Arms Trade Report", 1996 / penpress.org 020529

Lockheed Martin, Boeing och Raytheon står tillsammans för 70 procent av den amerikanska vapenmarknaden.
Campaign Study Group / Avisen 1998

Hemmafronten
Jämfört med ett barn i resten av den industrialiserade världen löper ett amerikanskt barn tolv gånger större risk att dö av en vapenkula.
The Journal of Trauma / Aftonbladet 020312

Oops!
From 1945 to 1997, the U.S. "lost" 11 nuclear weapons, still unaccounted for.
U.S. Department of Defense, "Lost Weapons," 1997 / penpress.org 020529

The U.S. now spends $4.5 billion a year on nuclear weapons research, up from the $3.7 billion a year average during the Cold War. Both figures are in 1998 dollars.
U.S. Department of Energy, Stockpile Stewardship and Management Report, 1998 / penpress.org 020529

Över 2 000 provsprängningar av kärnvapen har genomförts i världen. Efter 1992 är det endast Kina och Frankrike som har genomfört provsprängningar.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, faktablad 4, 960429

Det organiserade vansinnet
Global expenditures on education: $80 billion annually
Global defense expenditures: $781 billion annually
$781 billion is more than the total income of the poorest 45% of the global population.
United Nations Children's Fund (UNICEF) Report, "The State of the World's Children", 1999, World Bank: "World Development Indicators", 1998 / penpress.org 020529

Global Annual Military Spending
United States $271 billion
All U.S. allies combined $205 billion
Russia $70 billion
China $38 billion
All potential U.S. adversaries combined $15 billion
US Arms Control & Disarmament Agency, 1998; Center for Defense Information, 1998; 'Potential adversaries' defined by US Department of Defense "Bottom Up Review", 1993 / penpress.org 020529

USA var den största köparen av svenskt krigsmateriel 1996-1999. Totalt sålde svenska företag 1,8 miljarder kronor till USA under perioden.
Svenska Freds / ETC #1/2003

Two-thirds of all U.S. scientists and engineers work for defense contractors or on defense contracts in industry or in universities. Nowhere else in the world is this true.
Center for Defense Information, 1998 / penpress.org 020529

47% of all U.S. federal tax revenues go towards current or past military costs.
Budget of the United States Government, Fiscal Year 2002 / penpress.org 020619

About half of all US federal research and development (R&D) funds go into the aircraft and missiles industry, the leading recipient of US federal R&D funds, exceeding all expenditures on health, environment and agriculture research combined.
National Science Board, Science and Engineering Indicators, 1998 / penpress.org 020619

Aldrig till krigförande länder
Under 80-talet var Jugoslavien den tredje största köparen av svenskt krigsmateriel. Bosniska styrkor myntade under konflikten begreppet "Boforsdöden" om de svenska kanonerna.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, faktablad 6, 960430

Bofors levererade under 80-talet via ett italienskt företag sprängmedel avsett för minst 1,3 miljoner minor till Irak. En del av dessa minor spreds sedan i de norra, kurdiska delarna av landet.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, faktablad 8, 960430

Under 1950-talet krävde företrädare för den svenska militären att Sverige skulle skaffa kärnvapen.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, faktablad 4, 960429

Weapon manufacturers' stock price increases during the NATO bombing of Yugoslavia, from March 24 to May 24, 1999:
Rockwell International
(B-1 bomber, etc)
+48%
Boeing Aircraft
(the B-52 Stratofortress, KC-135 Stratotanker, etc.)
+30%
Raytheon Systems
(the Tomahawk cruise missile, AGM-88 HARM Missile, etc.)
+37%
Lockheed Martin
(the F-117A Nighthawk, F-16 Falcon, etc.)
+18%
Northrop Grumman
(the B-2 bomber, EA-6B Prowler, etc.)
+16%

U.S. Department of Defense, May 24, 1999; New York Stock Exchange, May 24, 1999 / penpress.org 020529