Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Moral och moralism

The modern conservative is engaged in one of man's oldest exercises in moral philosophy: that is the search for a superior moral justification for selfishness.
John Kenneth Galbraith

Puritanism: den ständiga fruktan att någon, någonstans, kanske är lycklig.
H L Mencken

When plunder becomes a way of life for a group of men living together in society, they create for themselves in the course of time, a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it.
Claude Frederic Bastiat

The protection of a man's person is more sacred than the protection of property.
Tom Paine, The Rights of Man, 1792

Cowardice asks the question, "Is it safe?" Expediency asks the question, "Is it politic?." Vanity asks the question, "Is it popular?." But, conscience asks the question, "Is it right?." And there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but one must take it because one's conscience tells one that it is right.
Martin Luther King, Jr.

Utan skuldkänslan är mänskligheten förlorad, det är själva kärnan i den judisk-kristna moralen. Sannolikt är det istället tvärtom.
Eva MobergOrdfront Magasin #9/99

In the struggle of Good against Evil, it's always the people who get killed.
Eduardo Galeano "The Theatre of 
Good and Evil", La Jornada 010921

Morality - middle-class morality, that is - is for me the immoral, which one must fight. It is the morality that is founded on our most unjust institutions, like religion, fatherland, family, culture - everything that people call "pillars" of society.
Luis Buñuel

There are only two sorts of people in life you can trust—good Christians and good Communists.
Joe Slovo, former leader of the South African Communist Party.

If I have any moral authority - and I say if - moral authority doesn't solve world problems.
Nelson MandelaCrwys-Williams, Jennifer, ed. (1998): "In the words of Nelson Mandela", Penguin Books, ISBN 07181 4306

Hur ska jag kunna vara god när allting är så dyrt?
Shen Te, ur Bertolds Brechts pjäs "Den goda människan i Sezuan"DN 021228

Philanthropy is commendable, but it must not cause the philanthropist to overlook the circumstances of economic injustice which make philanthropy necessary.
Martin Luther King, Jr.

Never let your sense of morals get in the way of doing what's right.
Isaac Asimov

It is wrong to expect a reward for your struggles. The reward is the act of struggle itself, not what you win. Even though you can't expect to defeat the absurdity of the world, you must make that attempt. That's morality, that's religion. That's art. That's life.
Phil Ochs

It [unemployment insurance] provides prepaid vacations for a segment of our country which has made it a way of life.
President Ronald ReaganPetras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

There is something within the human spirit that cries for and demands to be treated with basic fairness and justice. When such is violated, peace is undermined. Seeking justice for others is a way to peace.
Myron R. Chartier

Skurkar faller inte ner från skyn, inte heller stiger de upp ur jorden som onda andar. De är produkter av en felaktig social ordning och varje medborgare är därför skyldig till deras existens.
Mahatma Gandhi

No man treats a motor car as foolishly as he treats another human being. When the car will not go, he does not attribute its annoying behavior to sin, he does not say, 'You are a wicked motorcar, and I shall not give you any more petrol until you go.' He attempts to find out what is wrong and set it right.
Bertrand Russellfrom Has Religion Made Useful Contributions to Civilization?

Live life simply so that others may simply live.
Mahatma Gandhi

...vad ondskan lyckats åstadkomma i fråga om antalet dödade och lemlästade människor är direkt ynkligt om man jämför med vad godheten förmår.
Carsten PalmaerOrdfront Magasin #1-2/2002

Det är skamligt att det finns en moral för kvinnor och en för män. Jag tycker att det inte skall finnas någon moral alls.
Oscar Wilde

The dynamics of capitalism is postponement of enjoyment to the constantly postponed future.
Norman O. Brown

Divine morality is based upon two immoral principles: respect for authority and contempt for humanity. Human morality, on the contrary, is based only upon contempt for authority and respect for liberty and humanity.
Mikhail Bakunin

Service to others is the rent you pay for your room here on earth.
Muhammad Ali

A true revolution of values will soon look uneasily on the glaring contrast of poverty and wealth. With righteous indignation, it will look across the seas and see individual capitalists of the West investing huge sums of money in Asia, Africa and South America, only to take the profits out with no concern for the social betterment of the countries, and say: “This is not just.” It will look at our alliance with the landed gentry of Latin America and say: “This is not just.”
Martin Luther King, Jr., 1967

Jag har övergett den moraliska ståndpunkten. Moral leder till abstraktion och orättfärdighet. Den ger upphov till fanatism och förblindelse. Den som är dygdig måste hugga av huvuden.
Albert Camus

Det finns ingen sysselsättning så skadlig för individens moral som sysslandet med moralfrågor. Man säger att vi skall tala sanning, att vi skall vara goda, trofasta osv. Men träden säger aldrig: Man bör vara grön. Man bör låta frukterna falla lodrätt mot marken och susa med löven då vinden drar genom dem.
Bertold Brecht

Moral är bara den hållning vi intar till folk vi inte tycker om.
Oscar Wilde

When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.
George Bernard Shaw

Om radikaler ägnade lite mer tid åt sina egna behov, begär och motiv, skulle mycket småkiv inom den revolutionära rörelsen försvinna av sig självt. Och radikalerna skulle äntligen kunna börja skriva saker som folk skulle kunna läsa utan att känna behov av att spy.
Jim Evrard 1966

No man treats a car as foolishly as he treats another human being. When the car will not go, he does not attribute its annoying behaviour to sin; he does not say 'you are a wicked motorcar and I shall not give you any more petroleum until you go. He attempts to find out what is wrong and to set it right.
Bertrand Russell ur Has Religion made Useful Contributions to Civilization?, 1930

Man kan väl helt enkelt konstatera att, såvitt vi kan bedöma, finns det inget naturvetenskapligt stöd för tanken att naturen skulle vara särskilt vist ordnad, eller för att dess funktioner skulle vara ägnade att uppnå något syfte.
Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi

Det finns lägen då en människa kan bli tvungen att offra sitt liv, men det är något annat än att söka sig till offret. Hänförelsen, besattheten av plikten och ödet, är en frånvaro, en alienation, motsatsen till mognad, klokhet och kärlek.
Bengt Nerman

Naturen är varken moralisk eller omoralisk; den är amoralisk.
Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi

Samhällsmoralen gror ur gräsrötterna, och gör den inte det beror det på att den har gödslats med för mycket skit från ovan.
Tage Danielsson

Att ekonomernas moralismer och mediernas exploatering av skuldkänslorna de skapar fått sådant genomslag säger något om hur djupt traditionella och religiöst grundade moraluppfattningar ännu ligger hos människorna.
Göran GreiderDN 981127

When I gave food to the poor, they called me a saint. When I asked why the poor were hungry, they called me a communist.
Dom Helder Camara, brasiliansk biskop

Antikrist är djurrättsaktivist.
Vatikanen i ett uttalande år 2000Magnus Linton: Veganerna, Atlas förlag 2000

Doktor Kosmos äter nästan alla djur, och jag tycker om det. Jag skrattar när jag äter dom. Och jag skulle nog kunna tänka mig att döda dom själv.
Doktor Kosmos

Den underliggande tesen i den konservativa etikjargongen är att individen och familjen bör ta större ansvar - istället för det offentlig, som om det på något sätt vore mer etiskt.
Göran GreiderDN 981127

Vad är brottet att köpa en starköl eller chartra flygplan för skattepengar i jämförelse med att inte göra något åt massarbetslösheten?
Göran GreiderBroderskap / Dagens arbete

Höjt barnbidrag? Det avfärdas strängt som 'välfärdsgodis' av en K G Bergström eller en Erik Fichtelius. Njutning, lycka och behovstillfredsställelse är omoraliskt.
Göran GreiderDN 981127

Människans moral är ett resultat av dess erfarenheter.
William Goodwin

The three classes of modern society, the feudal aristocracy, the bourgeoisie and the proletariat, each have a morality of their own... We can only draw the one conclusion: that men, consciously or unconsciously, derive their ethical ideas in the last resort from the practical relations on which their class position is based... We therefore reject every attempt to impose on us any moral dogma whatsoever as an eternal, ultimate and forever immutable ethical law on the pretext that the moral world, too, has its permanent principles which stand above history and the differences between nations.
Friedrich EngelsAnti-Duhring

Vi vill inspirera och visa att politisk kamp inte behöver följa den gamla trötta vänsterbilden som fastnat i en luthersk moral där vi måste offra oss för kampen. Vi vill ha en aktivism som är baserad på passion och glädje.
Dennis Lyxzén, sångare i The (International) Noise ConspiracyDN 000412

Never do anything against conscience even if the state demands it.
Albert Einstein

Maten går före moralen.
Bertold Brecht

I do not believe in immortality of the individual, and I consider ethics to be an exclusively human concern with no superhuman authority behind it.
Albert EinsteinAlbert Einstein: The Human Side, av Helen Dukas och Banesh Hoffman, Princeton University Press.