Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Ekonomi

För närvarande bestämmer kapitalet. Det köper arbetskraft så billigt som möjligt. Jag kan bara se en radikal ändring, att låta arbetskraften bestämma och köpa kapitalet så billigt som möjligt.
Ernst WigforsVänsterns svåra väg till socialismen, Stefan Björling (red.), Vänsterpartiet idédebatt

Increasing income inequality is bad for the economy, bad for crime rates, bad for people's working lives, bad for infrastructural development, and bad for health - in both the short and long term.
editorial, British Medical Journal, April 20, 1996

Some economists think that if we have a growing economy, the problem of poverty will take care of itself. It doesn't. People always fall through the cracks.
John Kenneth Galbraith

To turn $100 into $110 is work. To turn $100 million into $110 million is inevitable.
Edgar Bronfman, Seagrams Co.

It is usually agreed that casinos should, in the public interest, be inaccessible and expensive. And perhaps the same is true of stock exchanges.
John Maynard Keynes 1936

Marx's view of free enterprise is now being echoed by many business men who would rather be flogged than labelled Marxists
John Cassidy

Det är rationellt för marknaden att gå i flock för precis som andra flockdjur, så när någon i flocken uppfattar att den sett och hört något så rör sig hela flocken. Rör man sig med flocken så är den statistiska risken för att skadas liten.
Nils LundgrenAndersson, Dan (2000), "Uppdraget", Idé och tendens

Economists have become a plague as dangerous as rabbits, prickly pear or cane toads. Economists have become the cultural cane toads of Canberra, oozing over the landscape and endangering myriad indigenous species. Not only the economy but also mental health would be greatly improved if we could lift the fog of obfuscation on things economic.
The first step is to take economists from their pedestal and to see them as the curiosities they are. The first step to reducing their power is to reduce their legitimacy.
How is this to be achieved? First, economists' outpourings should, as a matter of principle, be met with laughter, derision, benign paternalism. They should cease to be employed as media commentators. In the long term they should cease to be hired. Let them be pensioned off and die out. Extinction is a worthy end for a profession whose brief is rotten to the core.

Dr. Evan Jones, Economics Department, University of Sydney

The entrepreneurial virtues dominate our culture, and it is hard to resist them, hard even to see sometimes how completely they have permeated life. Indeed, even those most cosseted of people, CEOs, perhaps the most secure people in the history of the world, like to style themselves as 'risk takers' and justify their pay accordingly.
Richard Todd, Worth magazine, September 1997

The rate of profit ... is always highest in the countries which are going fastest to ruin.
Adam Smithfrom Wealth Of Nations

I en värld full av naturtillgångar, som inte utnyttjas, omgivna av överflöd på livsmedel, som inte tas i bruk, får de arbetslösa svaret: Vi är för fattiga för att hålla produktionen i gång, vi har inte råd att låta er arbeta. Den ekonomiska ordningen följer sina egna lagar, som vi inte vågar rubba, och den tillåter inte alla människor att med arbete försörja sig. Mot denna förödmjukande underkastelse under en ekonomisk mekanism, som är mänskornas egen skapelse, sätter socialdemokraterna det krav som förnuftiga varelser aldrig kan släppa, att mänskan skall vara herre över sina produktionsverktyg och icke deras slav.
Ernst Wigforss i det socialdemokratiska partiets valpamflett vid segervalet 1932

Corporations care very much about maintaining the myth that government is necessarily ineffective, except when it is spending money on the military-industrial complex, building prisons, or providing infrastructural support for the business sector.
Michael Lerner

När jag genom åren hört ord som budgetunderskott, statsskuld och försvagad krona har jag ofta blivit glad. Under nittiotalet räddade dessa underskott samt den försvagade kronan svenska folket från en riktigt djup depression.
Göran GreiderFrån Riksdag & Departement #10/2002

I think, the economic logic hind dumping a load of toxic waste in the lowest-wage country is impeccable and we should face up to that.
Lawrence Summers, chief economist for the World Bank, in an internal memo in December 1991 advocating the migration of "the dirty industries" to less-developed countriesBlum, William (2003), "Rogue State", Spearhead 2003, ISBN 1 84277 221 X pb, p. 6

What is economics? A science invented by the upper class in order to acquire the fruits of the labor of the underclass.
August Strindberg

It is important to understand that even in theory the payment of the worker is not determined by the value of his product.
Albert Einstein

Man har liknat ett TNF vid en ö av centralplanering i ett hav av marknadsrelationer ... öarna växer och vate krymper allt eftersom.
Herman DalyDN 961207

Varför är nationalekonomer till alldeles övervägandedel borgerliga, eller mera precist, liberala i sin samhällssyn?Jag tror att en förklaring är att nationalekonomernas studieobjekt i sista upploppet alltid är den enskilda, nyttomaximerade människan. Den ekonomiska människan är identisk med liberalismensmänniskouppfattning. Man kan tillspetsat säga att en nationalekonomär en person med doktorsgrad i liberalism. Är han (eller hon) tillräckligt duktig blir han (eller hon) till och med professor i liberalism.
Villy Bergström

Det pratas om konsumentmakt, men jag står nere på Ringens köpcentrum och känner ingen makt. Jag känner mig bara svettig.
Lena SundströmMetro 020822 / metro.se 020917

Det är inte troligt, att alla som med gillande upprepar talet om att vi måste spara och därför inte kan skaffa arbete åt de arbetslösa, har gjort klart för sig vad deras ståndpunkt innebär. Den leder nämligen rakt fram till den fantastiska slutsatsen, att arbete är en lyx, att arbete åt alla medborgare är något man kan kosta på sig i rika och välmående samhällen, men som långt överstiger krafterna hos ett fattigt land som Sverige, och över huvud taget hos alla de av krisen drabbade länderna.
Ernst Wigforss i det socialdemokratiska partiets valpamflett vid segervalet 1932

Planekonomi -n, -er onaturligt och föräldrat system där personer som utsetts på politiska grunder gör upp planerna. Motsatsen kallas marknadsekonomi, där personer som hederligt ärvt sina pengar gör upp planerna.
Carsten PalmaerOrdfront Magasin #4/2002

Corporations care very much about maintaining the myth that government is necessarily ineffective, except when it is spending money on the military-industrial complex, building prisons, or providing infrastructural support for the business sector.
Michael Lerner

When you say fiscal responsibility, it seems to me that you really mean rich people keeping their money.
Alice Adams 1978

In all recorded history there has not been one economist who has had to worry about where the next meal would come from.
Peter F. Drucker

Most people who think about supply-side economics at all probably imagine that it is simply a strong form of conservative economics... But the story of supply-side economics is much stranger than that. There are many conservative economists... but these academic conservatives are not supply-siders, nor have the supply-siders been drawn from their ranks. Instead, supply-side economics remains a movement of outsiders... they came from the fringes of economics: from journalism, from congressional staff positions, from consulting firms; nowadays most of them are employed by conservative think tanks... to put it another way, the supply-siders are cranks.
Paul Krugmanfrom Peddling Prosperity

In making their case, advocates should emphasize that full employment policies are mandated by the US Constitution and the United Nations Charter, which the United States is committed to uphold. They should also make clear that actions by the US Government and by the Federal Reserve Bank to create involuntary unemployment to fight inflation are violations of international and human rights law.
David Gilfrom "Full Employment: The

Capitalism has always been a failure for the lower classes. It is now beginning to fail for the middle classes.
Howard Zinnhttp://en.wikiquote.org/wiki/Capitalism 060404

Vår nuvarande bedömning är att det tyvärr behövs en arbetslöshet på 4,5 procent för att inflationen inte ska ta fart. Vi tror inte heller att en varaktig mycket lägre arbetslöshet är hållbar.
Ingemar Hansson, generaldirektör KonjunkturinstitutetEkot 060822

Our merchants and master-manufacturers complain much of the bad effects of high wages in raising the price, and thereby lessening the sale of their goods both at home and abroad. They say nothing concerning the bad effects of high profits. They are silent with regard to the pernicious effects of their own gains. They complain only of those of other people.
Adam Smithfrom Wealth Of Nations

Job creation is expensive, but so is joblessness. The true cost of creating jobs for everyone who wants to work is the difference between the cost of creating the jobs and the costs of unemployment that governments already bear. Creating jobs for all might end up saving taxpayers more money than it costs them.
Philip Harveyfrom "Paying for Full Employment," Uncommon Sense 14 , NJFAC

Det är långt bättre att vara arbetslös i de flesta europeiska länder än lågavlönad arbetare i USA.
John T Schmitt, nationalekonomETC #3/97

Nationalekonomin av idag har försvunnit in i matematiken och opererar i en värld av extrema abstraktioner som har lämnat de verkliga, existerande problemen långt bakom sig.
Herman DalyDN 961207

In practice, without appropriate government intervention, Smith's "invisible hand" dons brass knuckles and conducts gang warfare, creating fierce battles between competitors who would be more than happy to define and enforce their own private property interests according to their own subjective rules.
Denise Caruso

Det är för jävligt med monopol - om man inte äger dem.
Jan StenbeckBokfront augusti 2004

De internationella institutionerna har tvingat fram en ideologi, marknadsfundamentalismen, som är både dålig ekonomi och dålig politik. Den baseras på principer om hur marknader fungerar, som inte ens gäller i i-länderna, än mindre i utvecklingsländerna.
Joseph Stiglitz, f d chef för VärldsbankenNorrskensflamman 020425

Vi kan slå oss ihop nu eller först slå ihjäl varandra och sedan slå oss ihop.
Mediemogulen Rupert Murdoch om fusionslogiken

Labour alone, therefore, never varying in its own value, is alone the ultimate and real standard by which the value of commodities can at all times and places be estimated and compared. It is their real price; money is their nominal price only.
Adam Smithfrom The Wealth of Nations, 1776

Let's begin with capitalism, a word that has gone largely out of fashion. The approved reference now is to the market system. This shift minimizes - indeed, deletes - the role of wealth in the economic and social system. And it sheds the adverse connotation going back to Marx. Instead of the owners of capital or their attendants in control, we have the admirably impersonal role of market forces. It would be hard to think of a change in terminology more in the interest of those to whom money accords power.
John Kenneth Galbraith 1999from "Free Market Fraud", The Progressive, January 1999

Perfections of mean and confusion of goals seem - in my opinion - to characterize our age.
Albert Einstein

Nu har vi fått en borgerlig regering men även borgerlig majoritet i många viktiga landsting. Det ger ett helt annat affärsläge.
Stanley Brodén, vice vd i sjukvårdsbolaget Capio, dagen efter 2006 års valNyhetsbyrån Direkt 060918 / Flamman 060921

Synergieffekter är bara ett annat ord för monopol.
Benjamin BarberETC #2/2001

...kvinnor är helt enkelt beredda att betala mer för sina rakningssystem. Vi gör undersökningar och lägger oss på ett pris som kunden är beredd att betala.
Jesper Holst Johansen på Gillettes marknadsavdelning på huvudkontoret i Köpenhamn, om varför rakhyvlar för kvinnor är dyrare än rakhyvlar för mänDN 010709

Det är med inflation som med alkohol: den är avgjort skadlig i stora doser men kan vara uppiggande i små.
Anne-Marie Lindgren

Briberization
Joseph Stiglitz, former Chief Economist of the World Bank, giving a more accurate word for the bank's plans for privatizations in Third World countries

Han offras för att hålla nere prisökningarna, inflationen.
Dagens Arbete om optikern Bengt Nordin, arbetslös sedan tio årFlamman 040204

If Ms. Whitman wants privatization, let's send her back to private life.
Jesse Jackson, speaking to a rally of the Communication Workers of America which is opposing governor Whitman's plans to privatize some New Jersey state agencies

Instead of taxing rich people, governments borrow from them, and pay them interest for the privilege.
Doug Henwood

Whenever the legislature attempts to regulate differences between masters and their workmen, its counsellors are always the masters. When the regulation, therefore, is in favor of the workmen, it is always just and equitable; but it is sometimes otherwise when in favor of the masters.
Adam Smithfrom Wealth Of Nations

Why shouldn't the American people take half my money from me? I took all of it from them.
Edward Albert Filene, founder of the U.S. Chamber of Commerce

As soon as the land of any country has all become private property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed...
Adam Smithfrom Wealth Of Nations

Faktum är att vi inte kan vara nöjda. Det är omöjligt. Männi­skor dör av svält, brist på vatten, sjukdomar som egentligen går att bota. Varje dag. Försten som är nöjd är en idiot.
Nina BjörkDN 060219

Bilden av Sverige som ett land plundrat på sina företag stämmer inte. De svenska företagsköpen utomlands är större än utlänningarnas köp av svenska företag. (...) Under 1998 var de svenska köpen utomlands nästan dubbelt så många (ungefär 200) som antalet utländska köp i Sverige. (...) [U]nder perioden 1994-1997 ligger Sverige högt upp på listan över länder inom EU som mottagit utländska investeringar. Sverige var USA:s tredje viktigaste land inom EU för direktinvesteringar 1997.
Veckans Affärer nummer 6/99ETC 990305

In a society of an hundred thousand families, there will perhaps be one hundred who don't labour at all, and who yet, either by violence, or by the more orderly oppression of law, employ a greater part of the labour of society than any other ten thousand in it. The division of what remains, too, after this enormous defalcation, is by no means made in proportion to the labour of each individual. On the contrary those who labour most get least. The opulent merchant, who spends a great part of his time in luxury and entertainments, enjoys a much greater proportion of the profits of his traffic, than all the Clerks and Accountants who do the business. These last, again, enjoying a great deal of leisure, and suffering scarce any other hardship besides the confinement of attendance, enjoy a much greater share of the produce, than three times an equal number of artizans, who, under their direction, labour much more severely and assiduously. The artizan again, tho' he works g
Adam Smithfrom the first draft of Wealth of Nations

The right to suffer is one of the joys of a free economy.
Howard Pyle, aide to President Dwight Eisenhower, commenting on the unemployment situation in Detroit Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

I think that the free-enterprise system is absolutely too important to be left to the voluntary action of the marketplace.
Congressman Richard Kelly (R-Fla.) Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

I den här branschen finns det ingen anledning att förändra sitt beteende såvida inte några har en elpåfösare som de hela tiden sticker i baken på en.
Bud Konheim, vd på klädkedjan Nicole Miller Inc, om sweatshops-kritikenNaomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 461

Endast idioter konkurrerar på lika villkor
Jonas Birgersson

Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att kunna tillskansa sig frukterna av underklassens arbete.
August Strindbergur Liten katekes för underklassen

Kapitalismens kris är något som Göran Persson hittat på för att slippa debattera tillväxt.
Bo LundgrenDagens Industri / Aftonbladet 020827

Du förstår, det är löjligt att kalla det här för en industri. Det är det inte. Det är råtta äter råtta, hund äter hund. Jag måste döda dem innan de dödar mig. Det handlar om den amerikanska varianten av djungelns lag.
Ray Croc, McDonalds företagsguru, 1972Tidningen Lava #3, 2002

Statsskuldsutvecklingen spelar nämligen idag en viktig pedagogisk roll ... Endast under hot om statsbankrutt förefaller Sveriges riksdag förmögen att fatta beslut om begränsningar av statliga utgiftsåtaganden.
Hans Tson Söderström, nationalekonom, om varför den svenska statsskulden skulle ha en framskjuten plats i den allmänna debatten trots att den var relativt lågEkonomisk debatt #3/1995 / Mikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 173

Politiker säger jämt att det (att starta eget) är så krångligt och måste förenklas, men kan man inte fylla i några blanketter ska man inte ha personalansvar.
Jonas Birgersson

De som hänger upp sig på sänkta arbetsgivaravgifter är företag som redan är döende. Sverige kan inte konkurrera med billig arbetskraft. Den här avgiften är irrelevant.
Jonas Birgersson

Ett system, där pengarna står i centrum av näringslivet och kontrolleras av ett fåtal, kallas kapitalism.
Alla tiders historia A, en lärobok i historia för gymnasiet, drar till med en definition som kanske inte är marxistisk, men ändå inte helt tokig

Arbetare och deras familjer må svälta ihjäl i denna ekonomiska rationalitens Nya Världsordning, men diamanthalsbanden är billigare i lyxiga affärer i New York tack vare marknadens mirakel
Noam Chomsky

Marknadens analytiker är västerlandets ayatollor.
Jan Scherman, programchef TV4

Isn't it strange? The same people who laugh at gypsy fortune tellers take economists seriously.
Cincinnati Enquirer

Anyway that's a large part of what economics is - people arbitrarily, or as a matter of taste, assigning numerical values to non-numerical things. And then pretending that they haven't just made the numbers up, which they have. Economics is like astrology in that sense, except that economics serves to justify the current power structure, and so it has a lot of fervent believers among the powerful.
Kim Stanley Robinson

Economics is extremely useful as a form of employment for economists.
John Kenneth Galbraith

Ju mer vi betraktar massarbetslösheten som en normal del av vårt ekonomiska system, desto snabbare vittrar solidariteten med de arbetslösa sönder.
Rudolf MeidnerOrdfont #5/1999

Ett marknadssamhälle kan endast existera om nästan varje arbetsprestation belönas med pengar.
Robert L Heilbroner

Few markets can ever have been as competitive as those that flourished in Britain in the first half of the nineteenth century, when infants became deformed as they toiled their way to an early death in the pits and mills of the Black Country.
Robert Solo

Marknadsekonomi betyder kapitalism för majoriteten och socialism för eliten: ett genialt system där man förföljer de fattigaste och ger de rikaste miljarder i offentligt understöd
John PilgerOrdfront Magasin 12/2000

Kapitalism utan konkurser är som om kristendomen saknade ett helvete.
Frank Borman

Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation
John M Keynes

Egenföretagarna bör inte gynnas framför andra företag. Genom att stimulera just småföretag riskerar vi att stödja social dumpning, jobb i lågproduktiva verksamheter och skattefusk.
Dan Andersson, LO-ekonom

Egenföretagandet är inte ett tecken på en sund ekonomi. Tvärtom är ett högt egenföretagande typiskt för de mindre utvecklade ekonomierna.
Dan Andersson, LO-ekonom

Ju rikare länder, desto lägre andel egenföretagare.
Henry Ohlsson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och medförfattare till studien "Egenföretagande och manna från himlen"

Egenföretagare arbetar förvisso mycket. Men de producerar inte mer per timme än anställda inom samma bransch, och de tjänar inte heller mer, tvärtom.
Dan Andersson, LO-ekonom

Dicks androider liknar också intill förväxling de psykopatiskaandroider som för näringslivets räkning redan idag masstillverkas, till exempel på Handelshögskolan vid Sveavägen [...] De hade dock den försonande egenskapen framför dessa senare, att de genomgående var intelligenta, och framförallt att deras livslängd av tekniska skäl var inskränkta till 7 år...
Hans Isaksson kommenterar Philip K Dicks bok "Androidens drömmar" som sedan blev filmen "Blade Runner"

There is hardly a study in the entire literature which fails to demonstrate that satisfaction in work is enhanced or that other generally acknowledged beneficial consequences accrue from a genuine increase in workers' decision-making power.
Paul Blumberg

Med all respekt för Dagens Nyheter, men att höra tidningens ledarsida läxa upp Robert Weil i ämnet finansiell ekonomi, är som om Thore Skogman skulle ge sånglektioner till Pavarotti.
Carl Hamilton kommenterar DN:s arga recensioner av affärsmannen Robert Weils artikel, där han tackade svenska folket för att de hade stått tillbaka medan han och de andra kapitalisterna kunde bli otroligt rikETC 990816

Nej, låt oss införa sexton timmars arbetsdag
varav sex på jobbet
och resten i hemmet eller var som helst
i egen regi.
Dessa tio arbetstimmar
som förr kallades fritid (utom för husmödrar)
skulle, tillsammans med de sex timmarna på jobbet,
utgöra förhandlingsbasen för nästa års avtalsrörelse.

Tage Danielssonur Semestertankar på jobbet III, 25 juli 1975

Jag tycker att dom kunde ha bestämt sig för att dom sålde en sorts korv till ett pris. Ett lågt pris. Jag tycker det är alldeles för lite centralstyrt.
Doktor Kosmos intervjuad om matsituationen på HultsfredMagazine Groove

Om livet inte går ihop med gällande ekonomiska lagar, är det då livet som har fel?
Lars LinderDN 000605

Moderaterna bekämpar de arbetslösa - inte arbetslösheten.
Bertil JonssonNorrskensflamman 980507