Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Miljö

Let us not, however, flatter ourselves overmuch on account of our human victories over nature. For each such victory nature takes its revenge on us.
Friedrich Engels

The caribou love it. They rub against it and they have babies. There are more caribou in Alaska than you can shake a stick at.
George Bush Sr, then Vice-President, on the Alaska pipeline Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

Själv tror jag att hela mänsklighetens historia har bestått av en kamp mot naturen, snarare än ett liv i samklang med den; detta gäller i hög grad för jordbruket. Ett naturenligt jordbruk i någon absolut mening är därför en omöjlighet, eftersom jordbruket definitionsmässigt är ett sätt att tvinga jorden att avkasta det vi vill ha i stället för det den annrs skulle avkasta.
Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi

I've always thought that underpopulated countries in Africa are vastly underpolluted.
Lawrence Summers, chief economist of the World Bank, explaining why toxic wastes should be exported to Third World countries Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

America's lands may be ravaged as a result of the actions of the environmentalists.
James Watt, Secretary of the Interior under Reagan Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

When you see one redwood, you've seen them all.
President Ronald Reagan Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

Det är svårt att inte av hela sitt hjärta önska att all den förunderliga mångfald, med ömsom vidunderligt vackra, ömsom mer eller mindre bisarra livsformer, som är så typisk för regnskogen skall få finnas kvar, även om man är en fullblodsdarwinist. Så det finns egentligen inget behov av att förvetenskapliga argumenten för att bevara regnskogen.
Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi

When we should have been planning switches to smaller, more fuel efficient, lighter cars in the late 1960s, in response to a growing demand in the marketplace, GM refused because `we make more money on big cars.’ It mattered not that customers wanted the smaller cars, or that a national balance of payments deficit was being built... Refusal to enter the small car market when the profits were better on bigger cars, despite the needs of the public and the national economy, was not an isolated case of corporate insensitivity. It was typical.
John DeLorian

The idea that businesses will be driven to bankruptcy if strict environmental standards are adopted is the same tired line that has been brought up again and again since workers first organized to improve working conditions. It was brought up when child labor was eliminated, when the minimum wage was introduced, when Social Security and Unemployment Insurance were developed.
Leonard Woodcock 1976

A tree's a tree. How many more do you need to look at?
President Ronald Reagan Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

I don't believe a tree is a tree and if you've seen one you've seen them all.
President Ronald Reagan Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

Kapitalism kan inte 'övertygas' att begränsa tillväxten mer än att en mänsklig varelse kan 'övertygas' att sluta andas. Försök att implementera 'grön' kapitalism, att göra den 'ekologisk' är dömda av systemets natur ty det är ett system som kräver oändlig tillväxt
Murray Bookchin

För att locka företag som ditt har vi jämnat berg med marken, kalhuggit djungel, fyllt igen träsk, lett om floder, flyttat städer - allt för att det ska bli lättare för dig och ditt företag att göra affärer här.
Filippiniska staten i en annons i tidningen FortuneSyd #4/99

The exploitation of man by man and the brutal exploitation of nature are, in fact, one and the same practice. From the moment the market system minimizes the fruits of the earth by seeing them only in terms of the fruits of labour the market system treats nature as its slave.
Raoul Vaneigem

There shouldn't be anything left on the ground. We log to infinity. Because we need it. It's ours. It's out there and we need it all. Now.
Harry Merlo, CEO Louisiana-Pacific

There's enough on this planet for everyone's needs but not for everyone's greed
Mahatma Gandhi

Vi måste stanna upp och fråga oss: hur mycket ren luft behöver vi?
Lee Iacocca, Chrysler

En miljökamp vägledd av ädelkulturell mystik och andlighet får lika svårt att frigöra sig från kapitalismens tvingande omständigheter som fackliga strävanden i konkurrensens och lönsamhetens namn.
Mikael NybergMikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 104

Business knows no pity, and cares for justice only when justice is seen to be better policy. If it had power to control the elements, it would grasp in its iron clutches the waters, sunshine and air and resell them by measure, and at exorbitant prices to the millions of famished men, women and children.
W A Duncan

A tree's a tree. How many more do you need to look at?
Ronald Reagan on redwoods, 28 April 1966

Structured around a competitive struggle for accumulation, capitalism's blind unrelenting drive for growth is to the biosphere what a cancerous tumor is to an organism. Capitalism will destroy the ecological life-basis that sustains it just as cancer destroys the organism that sustains it.
Howard Hawkins

Every single environmental measure should have a provision in it for the protection of a worker's income and benefits. That would go a long way toward undermining the jobs versus environment argument. As it is now, the companies pick up the issue and run with it.
Tony Mazzocchi, former V.P. of the Oil, Chemical and Atomic Workers Union, 1978

The environment is man’s first right.
Ken Saro-Wiwa, Nigeria

If you've seen one redwood tree, you've seen them all.
Ronald Reagan, US President