Läs marxister!
För att ta steget från socialist i största allmänhet till att förstå sin Marx krävs en del läsning. Det finns ingen anledning att smälla huvudet i vägen genom att fastna i någon slumpmässigt utvald, dogmatisk sjuttiotalspocket. Här får du en tips på en tågordning, och kommer du igenom hälften av den kan du säkert säga ett och annat om den gamle skäggfarbrorn.

1. Arbetarklassens återkomst
Göran Greider
En konkret genomgång av tre viktiga begrepp; arbetarklass, globalisering och ekonomisk demokrati. En bra första bok om klassamhället Sverige.

2. Kommunistiska Manifestet
Karl Marx och Friedrich Engels
Till skillnad från Marx vetenskapliga skrifter är manifestet en appell, om än långt mer djupgående än ett flygblad. Det är ett utkast till helhetsbeskrivning av kapitalets och arbetarklassens framväxt och hur det omvälver hela samhället. Marx har ett fantastiskt grepp om språket, och förmår fortfarande provocera.

3. Människans rikedomar
Leo Huberman
Historien ur en marxistisk synvinkel. Engagerande och djupgå ende, samtidigt som den är enkel och sammanfattande. Börjar i feodalsamhället och slutar i andra världskriget - utan att en enda gång bli tråkig.

4. Bilder som fascinerar
Lars Peterson
Praktisk bildanalys ur ett vänsterperspektiv, med bilderna hämtade från 80-talet. En snygg bok, som man inte kan låta bli att plocka fram den då och då för att titta lite bland bilderna. Och väl fast vid en bild måste man ju läsa analysen också, och på så sätt märker man snart att man kommit igenom 270 sidor.

5. Lilla krishandboken
Johan Rådberg
En superenkel introduktion till vad kapital är i marxistisk teori och hur kriser fungerar. Med käcka bilder.

6. Vad Marx verkligen sagt
Ernst Fischer
En kaxig titel på en kaxig bok. Marx och marxism är inte riktigt samma sak, och här försöker författaren gå tillbaka till originalet. Boken citerar mycket, men blir aldrig svårläst, vilket gör att man steg för steg känner sig mer hemmastadd med att läsa Marx i original.

7. Korporatismen
Jörn Svensson
Med korporatism menas en struktur som försöker så att säga bädda över klassmotsättningarna. I det fascistiska Italien t ex fanns hela tiden representanter för 'jordbruket' eller 'industrin' istället för representanter för arbetarrörelsen och överklassen. Jörn Svensson analyserar det fenomenet och drar paralleller till folkhemmet Sverige.

8. Frågan om människovärdet
Bengt Nerman
Driver en socialistisk människosyn, som utgår från Marx och kritiserar idealismen inom arbetarrörelsen, både den socialdemokratiska och den kommunistiska delen. Enkelt skriven, men tar lite tid ändå eftersom det är mycket som hinns med på få sidor. Särskilt som den ifrågasätter saker som man nånstans tyckt var självklara kräver den noggrann läsning.

9. Surdegar
Sven-Eric Liedmann
Ett antal essäer om marxism som ligger väldigt långt från dogmatismen. Marx sedd med viss skeptis - vilket är ordentligt nyttigt.

10. Kommunistiska Manifestet
Karl Marx och Friedrich Engels
Ta den en vända till. Första fyra-fem gångerna man drar igenom den uppmärksammar man utan tvekan fler saker, eftersom den är så intensivt skriven. Och så kort som den är tar det inte särskilt lång tid.
 

ARTIKLAR

Böcker:

Några korta
10 marxister
Dilbert
Mediekritik
Marknad och kapital
Globaliserings-myten
Koloss på larvfötter
Göran Persson