Jobbet, facket och folkrörelselinjen
Juridiska hörnet
-Vad är ett avtal?
-Vad smäller högst, lag eller avtal?
-Minderåriga
-Fel på lön
-Rast och paus
 

Minderåriga

Det finns särskilda regler för hur arbetsgivaren får använda minderåriga, alltså arbetare under 18 år. Här är några exempel:


16 år och uppåt

För en minderårig som gått ut nian och fyller minst 16 år under kalenderåret, gäller
 • arbetet får vara högst 8 timmar per dag och 40 timmar i veckan.
 • tiden mellan 22.00 och 6.00 eller tiden mellan 23.00 och 7.00 ska vara fri från arbete.
 • minst 12 timmars sammanhängande ledighet för nattvila.
 • minst 36 timmars sammahängande ledighet för veckovila, helst två sammanhängande dagar och helst på veckoslut.


Under 16 år

 • Arbetet ska vara enkelt och ofarligt.
 • Arbetet får vara högst 2 timmar per skoldag och högst 12 timmar per vecka. På skolfria dagar högst 7 timmar.
  Om man är ledig minst en vecka får man jobba högst 35 timmar per vecka, om man inte fyllt 15. 40 timmar om man fyllt 15.
 • Inget arbete mellan 20 och 06.
 • Minst 14 timmar sammanhängande ledighet för nattvila.
 • Veckovilan ska vara minst 36 timmar, helst två sammanhängande dagar under veckoslut. Veckovilan får inte vara på tid då man går i skolan.
 • Minst 4 veckor av skollovet ska vara fria från arbete.
 • Vårdnadshavaren ska ha givit tillstånd. Om man jobbar på skoldagar (före eller efter skolan) ska desutom skolledningen ha givit tillstånd!


Under 13

Den som inte fyllt 13 får i princip inte jobba. Men vissa arbeten är ok, som:
Trädgårdsarbete, bärplockning och liknande.
Försäljning av majblommor, jultidningar och liknande.
Artistframträdande, om arbetsmiljö- inspektionen givit tillstånd.


För alla minderåriga gäller att:

Man ska ha en rast om minst 30 minuter om arbetsdagen är längre än 4 1/2 timme.

(Obs: förutom rast, då man har rätt att lämna arbetsplatsen, så har alla arbetare också rätt till pauser, alltså korta avbrott då och då under arbetstiden. Det står i Arbetstidslagen.)

Riskfyllda arbetsuppgifter är förbjudna för minderåriga. Exempel:
Arbete där det finns rasrisk.
Arbete på hög höjd.
Visst vårdarbete t.ex. på intensivårdsavdelning eller hemtjänstarbete med missbrukare.
Arbete med tjurar, slakt, försökdjur.
Arbete med maskiner där det finns skaderisker.
Arbete med farliga ämnen.
Arbete på ackord eller beting eller annat som styr arbetstakten.


Vem bestämmer sånt?

Det gör en myndighet som heter Arbetsmiljöverket (förut hette de Arbetarskyddsstyrelsen).

De beslutar om föreskrifter (=regler) för massor av saker, från hur man ska handskas med tjurar till vilka personalutrymmen som ska finnas på en arbetsplats. Alla reglerna finns publicerade i en skriftserie som kallas AFS (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling).

Reglerna om minderåriga hittar du i AFS nr 1996:1. Vill du läsa alltihop så kan du titta på:
http://www.av.se/regler/afs/1996_01.pdf

Arbetsmiljöinspektionen (som förut hette Yrkesinspektionen) ska se till att arbetsmiljöverkets föreskrifter följs.
De kan också ge dispens (= göra undantag från föreskrifterna) i särskilda fall.

En arbetsgivare som bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan dömas till böter.

FT


Tillbaka till juridiska listan
Utskriftsvänligt format
  Juridiska hörnet
-Vad är ett avtal?
-Vad smäller högst, lag eller avtal?
-Minderåriga
-Fel på lön
-Rast och paus