Jobbet, facket och folkrörelselinjen
Juridiska hörnet
-Bra att veta
-Vad är en lag?
-Vad är ett avtal?
-Vad smäller högst, lag eller avtal?
-Minderåriga
 

Vad är ett avtal?

Ett avtal är inte en bestämmelse som kommer uppifrån, utan en överenskommelse mellan två (eller flera) parter.
Om Olle och Pelle kommer överens om att idag ska Olle laga maten och Pelle ska diska, så kan man säga att de har gjort upp ett avtal.

Hyresavtal görs upp mellan hyresvärden och hyresgästen.
När man köper något på avbetalning skriver man på ett avtal mellan säljaren och köparen.

Avtal som görs upp mellan en facklig organisation och en arbetsgivare eller arbetsgivarens organisation, kallas för kollektivavtal. De gäller ju för ett kollektiv.

Kollektivavtal kan göras upp på olika nivåer.

Avtal för hela Sverige

Till exempel finns det ett avtal mellan SAF (arbetsgivarnas organisation), och LO (arbetar-fackens organisation) och PTK (tjänstemanna-fackens organisation) om att arbetsgivarna ska betala in pengar för sina anställda till en arbetsskadeförsäkring.
Det betyder att arbetsskadeförsäkringen finns på i stort sett varenda arbetsplats i Sverige (utom på svartjobb och andra skumma ställen som inte har avtal med något fack.)

Avtal för en viss branch

En vanlig sorts kollektivavtal är ett sånt som görs upp mellan ett visst fackligt förbund och en viss arbetsgivarorganisation. Ett sådant avtal kallas också centralt avtal eller riksavtal.

Ett exempel är riksavtalet mellan Svenska Livsmedelsarbetareförbundet och Svenska Bageriförbundet. Det gäller på alla bagerier som är med i Svenska Bageriförbundet (eller som tecknat ”hängavtal” med Livs) och där står det vilka timlöner som arbetarna minst ska ha och vilka tillägg de ska ha på kvällar och nätter. Där finns också regler om helglön, arbetstider, arbetskläder osv.

Lokala avtal

Också överenskommelser mellan en enskild arbetsgivare och en lokal fackklubb kan vara kollektivavtal. Ofta har man riksavtalet i botten och kompletterar det med lokala avtal om lönetillägg, scheman och annat som gäller just på den arbetsplatsen.


Hur länge gäller ett avtal?

I riksavtalen står det oftast för hur lång period de gäller. När slutdatum närmar sig möts arbetsgivarnas och fackens representanter för förhandlingar om vad som ska ändras i avtalet inför nästa avtalsperiod.

Om det inte står hur länge ett avtal gäller, så gäller det ”tills vidare”. Dvs i all evighet om inget händer! Men det kan alltid sägas upp av arbetsgivarna eller facket med en viss uppsägningstid.


Avtal mellan företaget och den anställde då?

Den som anställs skriver på ett anställnings-avtal. Det är ett avtal mellan den enskilde och arbetsgivaren, inte ett kollektivavtal.

Arbetsgivaren får inte försöka göra upp sämre villkor med den enskilde arbetaren än vad som står i kollektivavtalet.

Man kan säga att "kollektivavtalet flyter in i anställningsavtalet", dvs. reglerna i kollektivavtalet gäller utan att alla reglerna behöver stå i arbetarens personliga anställningsavtal.

FT


Tillbaka till juridiska listan
Utskriftsvänligt format
  Juridiska hörnet
-Bra att veta
-Vad är en lag?
-Vad är ett avtal?
-Vad smäller högst, lag eller avtal?
-Minderåriga