Jobbet, facket och folkrörelselinjen
Juridiska hörnet
-Vad är ett avtal?
-Vad smäller högst, lag eller avtal?
-Minderåriga
-Fel på lön
-Rast och paus
 

Fel på lön

Det här handlar inte om hur man strider och förhandlar för högre löner utan om hur en fackklubb kan göra om någon har fått fel på lön.

Det kan tillexempel handla om att någon inte har fått ett lönetillägg som är avtalat på arbetsplatsen eller ett övertidstillägg som enligt riksavtalet bör betalas ut.

Enligt MBL (Medbestämmandelagen) §35, så har facket tolkningsföreträde i sådana lönetvister.

Det betyder att när facket meddelat sin tolkning, så måste arbetsgivaren betala ut pengarna eller begära förhandling om saken.


EVAS ÖVERTID

Eva har jobbat över men inte fått betalt för det.

Klubben skriver till ag (arbetsgivaren).
Härmed begärs att till vår medlem Eva utbetalas timlön och övertidstillägg för arbete mellan kl 16 och 17 tisdagen den 8 oktober 2002, en summa av 150 kr.
.

Nu kan tre saker inträffa.
  • Ag betalar, allt är frid och fröjd.
  • Ag begär förhandling.
  • Ag betalar inte och begär inte heller förhandling.


Om det blir förhandling så kan ag förklara varför de anser att pengarna inte ska betalas ut. Facket förklarar varför de anser att pengarna ska betalas ut.
Förhoppningsvis kommer man överens om vad som ska betalas ut. Men om man är oense? Läs mer om det längre ner.

I det här fallet så kommer det ingen förhandlingsbegäran från ag.

Efter att ha givit ag rimlig tid att meddela att han tänker betala eller att han begär förhandling (t.ex. en vecka) så skriver klubben ett nytt brev:

Ni är nu enligt MBL 35§ skyldiga att till vår medlem Eva utbetala summan 150 kr enligt tidigare framställt krav. Från 25 november 2002 utkräves också ränta enligt räntelagen §6.

(Vad betyder ränta enligt räntelagen §6? Jo, det är riksbanksräntan + 8%.)

Nu är det försent för ag att komma med några skäl till att inte betala ut pengarna. Ag har missat sin chans att förhandla om saken. Det är bara att pröjsa.

Jag tror det är klokt av lokala klubbar att använda den här rutinen när det gäller lönekrav. Det är annars lätt att saker och ting tragglas fram o tillbaka i evighet eller rinner ut i sanden. Men har arbetsgivaren väl lärt sig vad som gäller när klubben meddelat sin tolkning, så kan det bli ordning och reda.


Vad händer om man förhandlar men inte blir ense?

Om man inte är överens, så slutar förhandlingen i oenighet.

Det är bra om man säger till att det ska stå i protokollet att klubben står fast vid sitt krav.
Facket (klubben) har nämligen fortfarande tolkningsföreträde!
Det betyder att ag antingen måste betala ut pengarna eller begära central förhandling.

Om ag begär central förhandling, så blir det ombudsmän från arbetsgivarorganisationen och det fackliga förbundet som förhandlar.
Återigen så kan förhandlingen antingen leda till att man kommer överens om vad som ska betalas ut, eller att man är oense.

Om man är oense så har facket (förbundet) fortfarande tolkningsföreträde. Nu har arbetsgivaren att välja på att betala pengarna (trots att man är oense) eller att stämma facket till AD (Arbetsdomstolen) för felaktigt lönekrav.

AD har sista ordet i tvisten.


Vad händer om ag struntar i att de är betalningsskyldiga?

Låt oss säga att ag vägrar att betala, trots att facket meddelat att de är betalningsskyldiga enligt MBL §35.
Då handlar det inte längre bara om medlemmens lön utan också om lagbrott och skadeståndskrav.
Facket begär förhandling om brott mot MBL §35. (Hur detta går till går jag inte in på här.)


JULSKINKAN

Jag ska avsluta med en sann historia:

Vår medlem Kalle hade vunnit en julskinka i en tävling som företaget ordnat. Men han fick aldrig priset. Chefen sa att skinkan hade blivit stulen. Till slut kom Kalle till klubbexpeditionen och begärde hjälp för han ville ha sin skinka.

Klubben skrev en lapp till företaget och påminde om skinkan, men inget hände. Då flög f-n i oss och vi skrev till företaget:

Ni är nu skyldiga att enligt MBL §35 till vår medlem Kalle utlämna 1 st julskinka. I ränta kräves två prinskorvar.

Företaget svarade: Vi kommer att till Kalle överlämna 1 st presentkort á 200 kr, vilket vi hoppas ska räcka till såväl skinka som prinskorvar.

I det här fallet så gjorde vi egentligen fel, juridiskt sett. Det fanns inget avtal om skinkan, den var en ensidigt utlovad ”förmån”, och då har man inte rätt att använda tolkningsföreträdet enligt MBL 35. Men det var kul i alla fall, och Kalle blev nöjd.

FT


Tillbaka till juridiska listan
Utskriftsvänligt format
  Juridiska hörnet
-Vad är ett avtal?
-Vad smäller högst, lag eller avtal?
-Minderåriga
-Fel på lön
-Rast och paus