Kortrecensioner
Mansmyter
Ronny Ambjörnsson
En idéhistorisk genomgång av hur olika föreställningar om vad som är manligt har förändrats över tiden. Tarzan, Sherlock Holmes, James Bond m fl studeras ingående. För den som är intresserad av att dissekera populära framställningar av män är det förstås en guldgruva. Språket flyter på bra, men att författaren går både djupt och snabbt samtidigt gör att man behöver hålla huvudet på skaft när man läser.

Nu dog du - bombernas århundrade
Sven Lindqvist
Bombkrigets historia ur ett både samhälleligt och idéhistoriskt perspektiv. Mycket spännande antimilitaristisk läsning från början till slut. Finns i bokhandeln.

CIA & USAs verkliga utrikespolitik
William Blum
Närmast ett uppslagsverk över de otrevligaste delarna av USAs inblandning runt om i världen. Slagkraftigt. Köp enklast via Ordfront eller direkt från Epsilon Press.

Människans rikedomar
Leo Hubermann
Historien ur en marxistisk synvinkel. Engagerande och djupgå ende, samtidigt som den är enkel och sammanfattande. Börjar i feodalsamhället och slutar i andra världskriget - utan att en enda gå ng bli trå kig. Vanligt förekommande på antikvariat.

På heder och samvete
Maria-Pia Boëthius
Sveriges agerande under andra världskriget granskas i sömmarna. Sakligt skrivet, vilket gör att även den som har svå rt för hennes stil i övrigt mycket väl kan läsa den. Ordfronts förlag.

Kalla kriget
Björn Kumm
En nyutkommen bok om spänningen mellan öst och väst frå n andra världskriget och fram till murens fall. Ger en bild av maktspel och relationer mellan Sovjet och USA mellan andra världskriget fram till Berlinmurens fall som man inte kan få i skolan eller media. Köps i bokhandeln eller via Ordfront.

Kommunistiska Manifestet
Karl Marx och Friedrich Engels
"Ett spöke går runt Europa..." är onekligen en bra början. Ett utkast till helhetsbeskrivning av kapitalets och arbetarklassens framväxt och hur det omvälver hela samhället. Marx har ett fantastiskt grepp om språket, och förmår fortfarande provocera.

Människans frigörelse
Karl Marx (red. Sven-Eric Liedmann)
En antologi som bland annat innehåller texter om historiematerialism. Det är ju inte som att läsa Leo Hubermanns ABC-text direkt, men har man en någorlunda bild sedan innan av hur de menar så är det verkligen värt några koncentrerade timmar.

Marxism - for and against
av R Heilbroner
En skarp genomgång av de olika delarna av marxistisk teori, som för en gångs skull inte bara återberättar vad Marx sade. Varje påstående inspekteras; är det sant, konsekvent, relevant? Slutsatserna är i första hand för, kompletterat av analyser om teoriernas begränsningar som i de flesta fall är väl motiverade.
  Ska man komma med någon invänding mot den generella tonen är det väl kanske att det ändå, trots långa resonemang som vill annat, kan bli lite akademiskt. Teorier måste ständigt ställas mot praktiska test; är de ett stöd för att leva i och förändra verkligheten där ute? Det är dock en invändning i marginalen; den övergripande känslan jag fick av boken var hur skönt det är när Marx betraktas som i högsta grad användbar, men inte given. Alltför ofta stannar ifrågasättandet vid poängteranden om att man måste ställa teori mot verklighet, utan att faktiskt också göra det.
  Boken lämpar sig för den som förstått de vanligaste begreppen hos Marx, men behöver en repetition och några utvecklande resonemang. Den är inte svårläst, men förutsätter att grunderna sitter någorlunda.

Fascism och klassherravälde
Gunnar Gunnarson
Tidens förlag 1983

Kärnan i fascismen är överklassen. Den slutsatsen kommer man inte ifrån efter att ha gått igenom den här tunga men läsvärda översikten av fascismen som fenomen. Gunnarson tar upp fascimens ekonomiska, sociala och idéhistoriska rötter och analyserar dem grundligt. Det kan bli väl akademiskt, men boken går också bra att skumma igenom. Låna den på biblioteket och läs de avsnitt som faller dig på läppen.

Bilder som fascinerar
Lars Peterson
Carlsson Bokförlag 1995

Man skulle kunna kalla det här en lärobok i praktisk bildanalys, och som sådan är den fantastiskt bra. Det är en snygg bok, som står helt rätt i bokhyllan och sedan kan man inte låta bli att plocka fram den då och då för att titta lite bland bilderna. Och väl fast vid en bild måste man ju läsa analysen också, och på så sätt märker man snart att man kommit igenom 270 sidor.
  Det handlar inte om gamla konstverk. Det är filmaffischer, reklambilder, gråtande barn och graffiti på omslaget. Peterson har ett bra vänsterperspektiv, som tar sin utgångspunkt i att det bilderna visar fyller ett behov, och inte kan avfärdas hur som helst. Han tar upp dem som del av ett samhälle, utan att förfalla till den sortens kritik som bara ser kapitalism överallt, utan att se reaktionerna och motkrafterna.

Kvinnor och sex
Maud Hägg och Barbro Werkmäster
Författarförlaget 1973

Ett exempel på 70-talets kvinnokamp när den var som bäst: praktiskt, säkert och rakt på sak. Boken är en utmärkt introduktion till sexualitet ur ett grundläggande feministiskt perspektiv. En av de saker som slår en är, återigen, hur stor praktisk skillnad de genombrott som kom under 70-talet gjorde, och fortfarande gör. Att det innan det ansågs smått tabu att vara med barn t ex, så att gravida kvinnor såg till att ha stora kjolar för att det inte skulle synas.
  Familjebildningens roll analyseras jämförelsevis ingående, vilket är en stor fördel för att få en helhetsbild. Det är antagligen också en av anledningarna till att författarna lyckas formulera sig så pass positivt, så att en bild av hur det skulle kunna vara hela tiden är närvarande.

Herrar i näringslivet
Mats Lindqvist
Boken Herrar i näringslivet, med undertiteln "om kapitalistisk kultur och mentalitet", ger sig på att göra en etnologisk analys av den svenska överklassen. Framförallt handlar det om hur direktörstopparna själva vill beskriva sina liv och sina karriärer.
  Det här är inte, som det kanske kan verka, en nödvändig bok för var och en som vill förstå det svenska klassamhället, men visst är den läsvärd. Särskilt den som regelbundet träffar på folk från de övre skikten kan hitta en del intressanta kännetecken som framgår lite tydligare när man väl fått dem analyserade för sig.
  ARTIKLAR

Böcker:
Några korta
10 marxister
Dilbert
Mediekritik
Marknad och kapital
Globaliserings-myten
Koloss på larvfötter
Göran Persson