1: Klass & skikt
  2: Överklassen
  3: Kapital
  4: Arbetarklassen
  5: Konflikt
  6: Socialism

6: Socialism

Samtidigt som man ställer upp motsättningen mellan arbetarklass och överklass dyker en fråga upp i huvudet: varför ska det behöva vara så här?

Varför accepterar vi, som är så många, att de, som är så få, äger och styr hela ekonomin? Vi har ju trots allt bara att förlora på det. Att säga så är att ta steget till att bli socialist.

Ett socialistiskt samhälle är helt enkelt det: ett samhälle där arbetarklassen har tagit makten från borgarklassen. Det vill säga demokratin ska gälla hela samhället, så att majoriteten kan fatta besluten också i bolagen.

Det enklaste sättet att ta sig dit skulle vara att alla storföretag ägdes och styrdes av de anställda. Det är ju trots allt de som gör jobbet.

Det avgörande är alltså att storföretagen styrs gemensamt på något sätt. Det räcker i princip för att samhället ska kunna kallas socialistiskt. Men att folket på det sättet tog den ekonomiska makten från överklassen skulle antagligen få fler konsekvenser.

Till exempel skulle det säkert vara ganska få som röstade för att ha kvar så absurda löneskillnader som idag. Och få skulle väl tycka att de 35 miljarder om året som idag satsas på marknadsföring i Sverige var en juste prioritering.

Att avskaffa klassamhället låter obegripligt för den som tänker sig klassamhället som den stege vi började med. Men för den som tänker i termer av arbetarklass mot överklass faller det sig ganska självklart: det handlar inte om någon exakt jämlikhet, utan om att makten inte ska fortsätta ligga i händerna på ett fåtal.

Utveckla
- Kommunism 

Med det avslutar vi den här korta kursen. Jag hoppas att den innehållit en del tankeväckande saker. Skriv gärna en rad och säg vad du tycker om den!
Micke

Utskriftsvänligt format


  1: Klass & skikt
  2: Överklassen
  3: Kapital
  4: Arbetarklassen
  5: Konflikt
  6: Socialism