1: Klass & skikt
  2: Överklassen
  3: Kapital
  4: Arbetarklassen
  5: Konflikt
  6: Socialism

5: Konflikt

Varför satte jag strecket mellan lön och vinst just där? Kan det inte sitta lite högre? Eller lite lägre?

Jo, självklart. Och förvånansvärt mycket av det politiska spelet handlar i slutändan om just det. För varje liten förskjutning av läget gör stor skillnad för både arbetarklassen och kapitalet.

Varje företag är tvunget att ständigt försöka öka arbetstakten och sänka lönekostnaderna. Det bolag som hamnar på efterkälken konkurreras ut, eller får åtminstone se sina aktiekurser dala.

Det handlar alltså om en ekonomisk logik som är större det enskilda företaget. En "snäll" kapitalist, som slutade driva fram konflikter med sina arbetare, skulle helt enkelt inte vara kapitalist så länge till.

Överklassen bedriver också ett hårt politiskt arbete för att försvara sina intressen. Det kan vara att hålla borta fackföreningar, köpa upp sjukhus eller anpassa skolan efter deras behov av utbildad personal. Tänker man efter så finns det ju få politiska frågor som inte påverkar deras möjligheter att tjäna pengar.

De har ett intresse av att samhället fortsätter vara orättvist. De kommer inte att ändra sig på den punkten, hur många undersökningar som än visar att ett rättvist samhälle skulle vara bättre på alla tänkbara sätt.

På samma sätt bygger vänstern på folkets egenintressen. Skillnaden är att de flesta förlorar på en högerpolitik, och vinner på en vänsterpolitik. Därför har det där med demokrati aldrig legat högern särskilt varmt om hjärtat.

Vänsterns huvudsakliga budskap kan uttryckas enkelt: Ta konflikten. Försvara dina intressen, tillsammans med alla som är i samma situation. Tillsammans är vi starka. Vi kan förändra samhället.Utveckla
- Höger & vänster

Exempel
- Arbetslöshet
- Rasism
- Högern och välfärden

Utskriftsvänligt format


  1: Klass & skikt
  2: Överklassen
  3: Kapital
  4: Arbetarklassen
  5: Konflikt
  6: Socialism