USA-imperialismen
 
  Atombomberna  
  Visste amerikanerna

I slutet av 70-talet hittades Harry Trumans dagbok från Potsdamkonferensen och hans brev till sin fru. De gjorde klart att han - innan han lät fälla bomberna - var medveten om att Japan ville kapitulera.

De visade
också att han såg den politiska betydelsen av att släppa atombomben. Att Sovjet var nästa fiende stod klart sedan länge. Atombomberna skulle "göra intryck på ryssarna", för att använda utrikesminister Byrnes formulering.

Redan tidigt i kriget hade amerikanerna knäckt den japanska koden. När utrikesminister Togo skickade en order om kapitulation den 13 juli var det en enkel match att dechiffrera det.

« Sid 3/5 Nästa »
--------------------------------
Senast ändrad 2001-06-02 - Utskriftsvänlig sida
 
"Kapitulation utan villkor är det enda hindret för fred. Det är hans Höghets innerligaste önskan att kriget snart skall ta slut."
Japans utrikesminister Togo i ett telegram till ambassadör Sato, som skickats till Moskva för att försöka få till stånd ett fredsavtal, den 13 juli 1945.
"...den första större operationen i det diplomatiska kalla kriget med Ryssland"
P M S Blackett, en av Churchills rådgivare, om beslutet att släppa atombomberna