USA-imperialismen
 
  Statskuppen 1973  
  Den amerikanska förs

Vid kupptillfället låg amerikanska fartyg strax utanför chilenskt vatten, med förevändningen att de skulle delta i en gemensam manöver med den chilenska flottan. De var satta i alarmberedskap.

Ett amerikanskt
plan för kommunikationsövervakning, styrt av officerare i amerikanska flygvapnet, flög över chilenskt luftrum. Samtidigt landade 32 amerikanska övervaknings- och jaktflygplan vid en amerikansk flygbas i Mendoza, Argentina, nära gränsen till Chile.

En ung
amerikan, Charles Horman, som på grund av kuppen strandsatts i Valparaiso råkade i samtal med amerikanska militärofficerare som var där och träffade sina chilenska kollegor. De sade saker det inte var meningen att de skulle ha sagt. Några dagar senare arresterades Horman i sin bostad, och återfanns aldrig.

« Sid 1/4 Nästa »
--------------------------------
Senast ändrad 2001-06-02- Utskriftsvänlig sida
 

"...vi hade kommit för att utföra ett jobb och det är klart"
Amerikansk pensionerad marinofficer till Charles Horman