Chile: Statskuppen 1973

Den 11 september 1973 kom så militärkuppen. CIA hade fått information om den från den grupp som ledde den åtminstone sedan i juli samma år. Den startade vid Valparaiso, genom att örlogsfartyg skickades till huvudstaden Santiago. Chile avskärmades från världen i en vecka, då stridsvagnar rullade på gatorna och soldaterna slog in dörrar.

Handlingar, som godkänts av den amerikanska regeringen under denna period, förvärrade den politiska polariseringen och påverkade Chiles långa tradition av demokratiska val och respekt för grundlagenVita huset i november 2000, samtidigt som 16.000 dokument om USA:s inblandning 1970-1973 offentliggjordes.

Den amerikanska förs
Vid kupptillfället låg amerikanska fartyg strax utanför chilenskt vatten, med förevändningen att de skulle delta i en gemensam manöver med den chilenska flottan. De var satta i alarmberedskap.
Ett amerikanskt plan för kommunikationsövervakning, styrt av officerare i amerikanska flygvapnet, flög över chilenskt luftrum. Samtidigt landade 32 amerikanska övervaknings- och jaktflygplan vid en amerikansk flygbas i Mendoza, Argentina, nära gränsen till Chile.
En ung amerikan, Charles Horman, som på grund av kuppen strandsatts i Valparaiso råkade i samtal med amerikanska militärofficerare som var där och träffade sina chilenska kollegor. De sade saker det inte var meningen att de skulle ha sagt. Några dagar senare arresterades Horman i sin bostad, och återfanns aldrig.

»...vi hade kommit för att utföra ett jobb och det är klart«
Amerikansk pensionerad marinofficer till Charles Horman

CIA:s arresteringsli
Om CIA inte var direkt inblandade hade de iallafall gjort ett gediget förberedelsearbete under Allende-åren.
De sammanställde arresteringslistor och planer över anläggningar som behövde tas över och civilpersoner som behövde skyddas. Till och med regeringens alternativplaner i händelse av en statskupp hade de fått tag på, antagligen genom att infiltrera en del av de partier som ingick i UP-koalitionen.
I Washington avlyssnade de den chilenska ambassaden, och stal handlingar både från ambassaden och ambassadörens hem. Som en pikant detalj hade några av de män som utförde Watergate-inbrottet gjort ett inbrott i ambassaden bara en månad tidigare, i maj 1972.
Senare påstod CIA att informationen aldrig lämnades över till militären.

Pinochets Chile
En beräkning av en brittisk parlamentsledamot kom fram till att Pinochets regim bar ansvaret för 50 000 civilas död sedan kuppen 1973. Övergreppen vid kupptillfället visade tydligt vilket samhälle som komma skulle: böcker brändes och kvinnor fick sina byxor avslitna av soldater som skrek att »i Chile bär kvinnor klänning!«.
Victor Jara, Chiles mest populäre folksångare, var en av många som fängslades och torterades på fotbollsarenan Estadio Chile. Hans döda kropp hittades utanför stadion. Den var svårt vanställd, och de händer som så många sett spela hans gitarr var sönderbrutna.
Samtliga politiska partier förbjöds, och Chiles hemliga polis CNI, Central Nacional de Informaciones, kunde lagligen hålla »misstänkta terrorister« fängslade i hemliga häktningsc

»Många torterades till döds genom oavbruten piskning eller ändlösa sparkar och slag med knytnävar och gevärskolvar.«

»Fångarna slogs på alla delar av kroppen, inklusive huvudet och könsorganen. ... Liken ... återfanns i Rio Mapocho, ibland vanställda bortom igenkännlighet.«
Amnesty International om den tortyr som följde på kuppen 1973

Tortyren
Tortyren i Chile var fortfarande på 80-talet systematisk och utbredd, och metoderna känns igen. Våldtäkter, slag, kvävningar och el teléfono, slag mot båda öronen samtidigt.
La parilla, grillen, var en metallsäng där offret surrades fast och utsattas för elchocker mot tinningarna, munnen, könsorganen, tårna och handlederna. Papegojpinnen, en vågrät stång där fången hängs i knävecken med huvudet nedåt och handlederna fastbundna vid vristerna.
CNI använde många gånger läkare som gjorde regelbundna undersökningar av tortyroffren mellan sessionerna. De fängslade kunde också få kraftiga droger som fick dem att mista självkontrollen och samarbeta med förhörsmännen.

»De förde in högspänd elström i händerna på mig ... Under 21 dygn hölls jag fängslad i CNI:s gömda lokaler ... Under var och en av de första 14 dygnen ... utsattes jag för både fysisk och psykisk tortyr«
Fernando Benjamin Reveco Soto, som torterades 1982

»Säg åt Popper att sluta med de statsvetenskapliga föreläsningarna.«
Henry Kissinger om den amerikanska Chileambassadören David Poppers kritik av landets brott mot de mänskliga rättigheterna 1974

« Till huvudsidan för Chile
« Alla utskriftssidor

Senast ändrad 2001-06-02
Copyright 2001 Mikael von Knorring
http://www.socialist.nu/usa/chile